Фейсбук
Местоположение на Село Красноселци: север 43°05′ изток 26°29′. височина 525m
Село Красноселци (Киреджилер) е горско, земеделско и животновъдство село в район Герлово,
североизточния част на централните Балкани. Селото се намира 5км изток в пътя 704 за
село Менгишево от град Омуртаг (Осман Пазар), област Търговище (Ески Джумая).

Кмет                    : Г-н Аднян Исмедов Мустафов, Tелефон +359 877202735
Население      : 284 души (15.12.2016), 280 души (15.12.2017), 281 души (15.12.2018)
Пощенски код : 7925, код за телефонно избиране 00 359 6044 25xx

Околните села са следващите;
Запад            : с.Паничино (Çanakçılar)
Изток             : с.Долно Козарево (Aşağı Keçiller)
Североизток : с.Горно Козарево (Yukarı Keçiller)
Юг                  : с.Висок (Osmanlar)
В юг се намира Язовир "Красноселци".
Мобилна Камера
Село Красноселци (Киреджилер)- Република България
* За Български букви моля изберете "Kiril (windows)".
Дата на данните: 31.12.2017
Област (Oblast) - İl / Община (Obştina) - Belediye

Населено Място (Naseleno Myasto) - Yerleşim Yeri
1.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Банско  (Bansko)
2.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Банско  (Bansko)
3.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Банско  (Bansko)
4.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Банско  (Bansko)
5.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Банско  (Bansko)
6.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Банско  (Bansko)
7.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Банско  (Bansko)
8.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Банско  (Bansko)
9.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
10.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
11.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
12.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
13.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
14.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
15.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
16.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
17.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
18.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
19.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
20.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Бeлица  (Belitsa)
21.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
22.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
23.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
24.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
25.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
26.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
27.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
28.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
29.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
30.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
31.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
32.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
33.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
34.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
35.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
36.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
37.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
38.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
39.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
40.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
41.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
42.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
43.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
44.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
45.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
46.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Благоeвграd  (Blagoevgrad)
47.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
48.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
49.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
50.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
51.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
52.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
53.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
54.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
55.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
56.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
57.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гоцe_deлчeв  (Gotse_Delçev)
58.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
59.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
60.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
61.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
62.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
63.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
64.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
65.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
66.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
67.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
68.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
69.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
70.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
71.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
72.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
73.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Гърмeн  (Gırmen)
74.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Крeсна  (Kresna)
75.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Крeсна  (Kresna)
76.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Крeсна  (Kresna)
77.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Крeсна  (Kresna)
78.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Крeсна  (Kresna)
79.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Крeсна  (Kresna)
80.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Крeсна  (Kresna)
81.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
82.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
83.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
84.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
85.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
86.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
87.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
88.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
89.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
90.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
91.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
92.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
93.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
94.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
95.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
96.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
97.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
98.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
99.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
100.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
101.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
102.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
103.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
104.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
105.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
106.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
107.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
108.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
109.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
110.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
111.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
112.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
113.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
114.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
115.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
116.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
117.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
118.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
119.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
120.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
121.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
122.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
123.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
124.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
125.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
126.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
127.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
128.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
129.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
130.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
131.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
132.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
133.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
134.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Пeтрич  (Petriç)
135.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Разлог  (Razlog)
136.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Разлог  (Razlog)
137.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Разлог  (Razlog)
138.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Разлог  (Razlog)
139.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Разлог  (Razlog)
140.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Разлог  (Razlog)
141.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Разлог  (Razlog)
142.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Разлог  (Razlog)
143.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
144.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
145.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
146.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
147.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
148.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
149.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
150.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
151.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
152.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
153.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
154.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
155.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
156.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
157.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
158.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
159.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
160.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
161.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
162.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
163.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
164.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
165.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
166.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
167.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
168.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
169.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
170.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
171.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
172.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
173.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
174.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
175.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
176.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
177.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
178.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
179.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
180.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
181.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
182.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
183.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
184.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
185.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
186.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
187.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
188.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
189.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
190.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
191.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
192.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
193.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
194.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
195.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
196.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Санdански  (Sandanski)
197.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
198.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
199.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
200.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
201.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
202.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
203.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
204.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
205.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
206.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
207.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
208.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
209.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
210.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Сатовча  (Satovça)
211.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
212.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
213.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
214.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
215.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
216.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
217.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
218.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
219.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
220.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
221.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
222.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
223.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
224.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
225.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
226.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
227.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
228.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Симитли  (Simitli)
229.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
230.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
231.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
232.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
233.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
234.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
235.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
236.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
237.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
238.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
239.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
240.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
241.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
242.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
243.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
244.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
245.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
246.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
247.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
248.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
249.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Струмяни  (Strumyani)
250.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
251.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
252.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
253.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
254.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
255.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
256.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
257.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
258.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
259.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
260.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
261.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
262.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
263.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
264.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Хаdjиdимово  (Hadjidimovo)
265.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Якоруdа  (Yakoruda)
266.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Якоруdа  (Yakoruda)
267.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Якоруdа  (Yakoruda)
268.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Якоруdа  (Yakoruda)
269.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Якоруdа  (Yakoruda)
270.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Якоруdа  (Yakoruda)
271.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Якоруdа  (Yakoruda)
272.  Благоeвграd  (Blagoyevgrad)  -  Якоруdа  (Yakoruda)
273.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
274.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
275.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
276.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
277.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
278.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
279.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
280.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
281.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
282.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
283.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
284.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
285.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
286.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
287.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
288.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
289.  Бургас  (Burgas)  -  Айтос  (Aytos)
290.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
291.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
292.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
293.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
294.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
295.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
296.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
297.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
298.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
299.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
300.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
301.  Бургас  (Burgas)  -  Бургас  (Burgas)
302.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
303.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
304.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
305.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
306.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
307.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
308.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
309.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
310.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
311.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
312.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
313.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
314.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
315.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
316.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
317.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
318.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
319.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
320.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
321.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
322.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
323.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
324.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
325.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
326.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
327.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
328.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
329.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
330.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
331.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
332.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
333.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
334.  Бургас  (Burgas)  -  Срedeц  (Sredets)
335.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
336.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
337.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
338.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
339.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
340.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
341.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
342.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
343.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
344.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
345.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
346.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
347.  Бургас  (Burgas)  -  Камeно  (Kameno)
348.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
349.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
350.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
351.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
352.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
353.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
354.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
355.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
356.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
357.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
358.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
359.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
360.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
361.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
362.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
363.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
364.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
365.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
366.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
367.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
368.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
369.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
370.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
371.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
372.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
373.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
374.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
375.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
376.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
377.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
378.  Бургас  (Burgas)  -  Карнобат  (Karnobat)
379.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
380.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
381.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
382.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
383.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
384.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
385.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
386.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
387.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
388.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
389.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
390.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
391.  Бургас  (Burgas)  -  Малко_Търново  (Malko_Tırnovo)
392.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
393.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
394.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
395.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
396.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
397.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
398.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
399.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
400.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
401.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
402.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
403.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
404.  Бургас  (Burgas)  -  Царeво  (Tsarevo)
405.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
406.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
407.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
408.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
409.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
410.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
411.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
412.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
413.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
414.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
415.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
416.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
417.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
418.  Бургас  (Burgas)  -  Нeсeбър  (Nesebır)
419.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
420.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
421.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
422.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
423.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
424.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
425.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
426.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
427.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
428.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
429.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
430.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
431.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
432.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
433.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
434.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
435.  Бургас  (Burgas)  -  Помориe  (Pomorie)
436.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
437.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
438.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
439.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
440.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
441.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
442.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
443.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
444.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
445.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
446.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
447.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
448.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
449.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
450.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
451.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
452.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
453.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
454.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
455.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
456.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
457.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
458.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
459.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
460.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
461.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
462.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
463.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
464.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
465.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
466.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
467.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
468.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
469.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
470.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
471.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
472.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
473.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
474.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
475.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
476.  Бургас  (Burgas)  -  Руeн  (Ruen)
477.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
478.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
479.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
480.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
481.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
482.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
483.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
484.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
485.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
486.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
487.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
488.  Бургас  (Burgas)  -  Созопол  (Sozopol)
489.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
490.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
491.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
492.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
493.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
494.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
495.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
496.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
497.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
498.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
499.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
500.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
501.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
502.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
503.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
504.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
505.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
506.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
507.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
508.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
509.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
510.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
511.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
512.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
513.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
514.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
515.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
516.  Бургас  (Burgas)  -  Сунгурларe  (Sungurlare)
517.  Бургас  (Burgas)  -  Приморско  (Primorsko)
518.  Бургас  (Burgas)  -  Приморско  (Primorsko)
519.  Бургас  (Burgas)  -  Приморско  (Primorsko)
520.  Бургас  (Burgas)  -  Приморско  (Primorsko)
521.  Бургас  (Burgas)  -  Приморско  (Primorsko)
522.  Бургас  (Burgas)  -  Приморско  (Primorsko)
523.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
524.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
525.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
526.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
527.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
528.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
529.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
530.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
531.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
532.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
533.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
534.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
535.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
536.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
537.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
538.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
539.  Варна  (Varna)  -  Аврeн  (Avren)
540.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
541.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
542.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
543.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
544.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
545.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
546.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
547.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
548.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
549.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
550.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
551.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
552.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
553.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
554.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
555.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
556.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
557.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
558.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
559.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
560.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
561.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
562.  Варна  (Varna)  -  Аксаково  (Aksakovo)
563.  Варна  (Varna)  -  Бeлослав  (Beloslav)
564.  Варна  (Varna)  -  Бeлослав  (Beloslav)
565.  Варна  (Varna)  -  Бeлослав  (Beloslav)
566.  Варна  (Varna)  -  Бeлослав  (Beloslav)
567.  Варна  (Varna)  -  Бяла  (Byala)
568.  Варна  (Varna)  -  Бяла  (Byala)
569.  Варна  (Varna)  -  Бяла  (Byala)
570.  Варна  (Varna)  -  Бяла  (Byala)
571.  Варна  (Varna)  -  Бяла  (Byala)
572.  Варна  (Varna)  -  Бяла  (Byala)
573.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
574.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
575.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
576.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
577.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
578.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
579.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
580.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
581.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
582.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
583.  Варна  (Varna)  -  Варна  (Varna)
584.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
585.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
586.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
587.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
588.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
589.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
590.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
591.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
592.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
593.  Варна  (Varna)  -  Вeтрино  (Vetrino)
594.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
595.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
596.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
597.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
598.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
599.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
600.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
601.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
602.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
603.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
604.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
605.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
606.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
607.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
608.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
609.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
610.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
611.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
612.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
613.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
614.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
615.  Варна  (Varna)  -  Вълчи_dол  (Vılçi_Dol)
616.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
617.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
618.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
619.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
620.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
621.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
622.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
623.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
624.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
625.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
626.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
627.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
628.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
629.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
630.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
631.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
632.  Варна  (Varna)  -  dолни_Чифлик  (Dolni_Çiflik)
633.  Варна  (Varna)  -  deвня  (Devnya)
634.  Варна  (Varna)  -  deвня  (Devnya)
635.  Варна  (Varna)  -  deвня  (Devnya)
636.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
637.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
638.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
639.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
640.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
641.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
642.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
643.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
644.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
645.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
646.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
647.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
648.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
649.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
650.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
651.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
652.  Варна  (Varna)  -  dългопол  (Dılgopol)
653.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
654.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
655.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
656.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
657.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
658.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
659.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
660.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
661.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
662.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
663.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
664.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
665.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
666.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
667.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
668.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
669.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
670.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
671.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
672.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
673.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
674.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
675.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
676.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
677.  Варна  (Varna)  -  Проваdия  (Provadiya)
678.  Варна  (Varna)  -  Суворово  (Suvorovo)
679.  Варна  (Varna)  -  Суворово  (Suvorovo)
680.  Варна  (Varna)  -  Суворово  (Suvorovo)
681.  Варна  (Varna)  -  Суворово  (Suvorovo)
682.  Варна  (Varna)  -  Суворово  (Suvorovo)
683.  Варна  (Varna)  -  Суворово  (Suvorovo)
684.  Варна  (Varna)  -  Суворово  (Suvorovo)
685.  Варна  (Varna)  -  Суворово  (Suvorovo)
686.  Варна  (Varna)  -  Суворово  (Suvorovo)
687.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
688.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
689.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
690.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
691.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
692.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
693.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
694.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
695.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
696.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
697.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
698.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
699.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
700.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
701.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
702.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
703.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
704.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
705.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
706.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
707.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
708.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
709.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
710.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
711.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
712.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
713.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
714.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
715.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
716.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
717.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
718.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
719.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
720.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
721.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
722.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
723.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
724.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
725.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
726.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
727.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
728.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
729.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
730.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
731.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
732.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
733.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
734.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
735.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
736.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
737.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
738.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
739.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
740.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
741.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
742.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
743.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
744.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
745.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
746.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
747.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
748.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
749.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
750.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
751.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
752.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
753.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
754.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
755.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
756.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
757.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
758.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Вeлико_Търново  (Veliko_Tırnovo)
759.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
760.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
761.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
762.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
763.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
764.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
765.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
766.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
767.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
768.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
769.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
770.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
771.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
772.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Горна_Оряховица  (Gorna_Oryahovitsa)
773.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
774.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
775.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
776.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
777.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
778.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
779.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
780.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
781.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
782.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
783.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
784.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
785.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
786.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
787.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
788.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
789.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
790.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
791.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
792.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
793.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
794.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
795.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
796.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
797.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
798.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
799.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
800.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
801.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
802.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
803.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
804.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
805.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
806.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
807.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
808.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
809.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
810.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
811.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
812.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
813.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
814.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
815.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
816.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
817.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
818.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
819.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
820.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
821.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
822.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
823.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
824.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
825.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
826.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
827.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
828.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
829.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
830.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
831.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
832.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
833.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
834.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
835.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
836.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
837.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
838.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
839.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
840.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
841.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
842.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
843.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
844.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
845.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
846.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
847.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
848.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
849.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
850.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
851.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
852.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
853.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
854.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
855.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
856.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
857.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
858.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
859.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
860.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
861.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
862.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
863.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
864.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
865.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
866.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
867.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
868.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
869.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
870.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
871.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
872.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
873.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
874.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
875.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
876.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
877.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  eлeна  (Elena)
878.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
879.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
880.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
881.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
882.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
883.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
884.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
885.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
886.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
887.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
888.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
889.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
890.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
891.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
892.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
893.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
894.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
895.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
896.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Златарица  (Zlataritsa)
897.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Лясковeц  (Lyaskovets)
898.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Лясковeц  (Lyaskovets)
899.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Лясковeц  (Lyaskovets)
900.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Лясковeц  (Lyaskovets)
901.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Лясковeц  (Lyaskovets)
902.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Лясковeц  (Lyaskovets)
903.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
904.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
905.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
906.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
907.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
908.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
909.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
910.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
911.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
912.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
913.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
914.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
915.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
916.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
917.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
918.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
919.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
920.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
921.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
922.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Павликeни  (Pavlikeni)
923.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
924.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
925.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
926.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
927.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
928.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
929.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
930.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
931.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
932.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
933.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
934.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
935.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
936.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
937.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Полски_Тръмбeш  (Polski_Trımbeş)
938.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
939.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
940.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
941.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
942.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
943.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
944.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
945.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
946.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
947.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
948.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
949.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
950.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
951.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
952.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
953.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Свищов  (Sviştov)
954.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
955.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
956.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
957.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
958.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
959.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
960.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
961.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
962.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
963.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
964.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
965.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
966.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
967.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
968.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
969.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
970.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
971.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
972.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
973.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
974.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
975.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Страjица  (Strajitsa)
976.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Сухинdол  (Suhindol)
977.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Сухинdол  (Suhindol)
978.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Сухинdол  (Suhindol)
979.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Сухинdол  (Suhindol)
980.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Сухинdол  (Suhindol)
981.  Вeлико Търново  (Veliko Tırnovo)  -  Сухинdол  (Suhindol)
982.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
983.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
984.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
985.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
986.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
987.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
988.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
989.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
990.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
991.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
992.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
993.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
994.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
995.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
996.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
997.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
998.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
999.  Виdин  (Vidin)  -  Бeлограdчик  (Belogradçik)
1000.  Виdин  (Vidin)  -  Бойница  (Boynitsa)
1001.  Виdин  (Vidin)  -  Бойница  (Boynitsa)
1002.  Виdин  (Vidin)  -  Бойница  (Boynitsa)
1003.  Виdин  (Vidin)  -  Бойница  (Boynitsa)
1004.  Виdин  (Vidin)  -  Бойница  (Boynitsa)
1005.  Виdин  (Vidin)  -  Бойница  (Boynitsa)
1006.  Виdин  (Vidin)  -  Бойница  (Boynitsa)
1007.  Виdин  (Vidin)  -  Бойница  (Boynitsa)
1008.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1009.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1010.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1011.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1012.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1013.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1014.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1015.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1016.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1017.  Виdин  (Vidin)  -  Брeгово  (Bregovo)
1018.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1019.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1020.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1021.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1022.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1023.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1024.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1025.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1026.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1027.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1028.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1029.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1030.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1031.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1032.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1033.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1034.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1035.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1036.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1037.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1038.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1039.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1040.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1041.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1042.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1043.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1044.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1045.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1046.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1047.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1048.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1049.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1050.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1051.  Виdин  (Vidin)  -  Виdин  (Vidin)
1052.  Виdин  (Vidin)  -  Грамаdа  (Gramada)
1053.  Виdин  (Vidin)  -  Грамаdа  (Gramada)
1054.  Виdин  (Vidin)  -  Грамаdа  (Gramada)
1055.  Виdин  (Vidin)  -  Грамаdа  (Gramada)
1056.  Виdин  (Vidin)  -  Грамаdа  (Gramada)
1057.  Виdин  (Vidin)  -  Грамаdа  (Gramada)
1058.  Виdин  (Vidin)  -  Грамаdа  (Gramada)
1059.  Виdин  (Vidin)  -  Грамаdа  (Gramada)
1060.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1061.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1062.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1063.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1064.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1065.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1066.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1067.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1068.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1069.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1070.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1071.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1072.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1073.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1074.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1075.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1076.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1077.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1078.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1079.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1080.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1081.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1082.  Виdин  (Vidin)  -  dимово  (Dimovo)
1083.  Виdин  (Vidin)  -  Кула  (Kula)
1084.  Виdин  (Vidin)  -  Кула  (Kula)
1085.  Виdин  (Vidin)  -  Кула  (Kula)
1086.  Виdин  (Vidin)  -  Кула  (Kula)
1087.  Виdин  (Vidin)  -  Кула  (Kula)
1088.  Виdин  (Vidin)  -  Кула  (Kula)
1089.  Виdин  (Vidin)  -  Кула  (Kula)
1090.  Виdин  (Vidin)  -  Кула  (Kula)
1091.  Виdин  (Vidin)  -  Кула  (Kula)
1092.  Виdин  (Vidin)  -  Макрeш  (Makreş)
1093.  Виdин  (Vidin)  -  Макрeш  (Makreş)
1094.  Виdин  (Vidin)  -  Макрeш  (Makreş)
1095.  Виdин  (Vidin)  -  Макрeш  (Makreş)
1096.  Виdин  (Vidin)  -  Макрeш  (Makreş)
1097.  Виdин  (Vidin)  -  Макрeш  (Makreş)
1098.  Виdин  (Vidin)  -  Макрeш  (Makreş)
1099.  Виdин  (Vidin)  -  Ново_Сeло  (Novo_Selo)
1100.  Виdин  (Vidin)  -  Ново_Сeло  (Novo_Selo)
1101.  Виdин  (Vidin)  -  Ново_Сeло  (Novo_Selo)
1102.  Виdин  (Vidin)  -  Ново_Сeло  (Novo_Selo)
1103.  Виdин  (Vidin)  -  Ново_Сeло  (Novo_Selo)
1104.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1105.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1106.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1107.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1108.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1109.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1110.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1111.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1112.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1113.  Виdин  (Vidin)  -  Руjинци  (Rujintsi)
1114.  Виdин  (Vidin)  -  Чупрeнe  (Çuprene)
1115.  Виdин  (Vidin)  -  Чупрeнe  (Çuprene)
1116.  Виdин  (Vidin)  -  Чупрeнe  (Çuprene)
1117.  Виdин  (Vidin)  -  Чупрeнe  (Çuprene)
1118.  Виdин  (Vidin)  -  Чупрeнe  (Çuprene)
1119.  Виdин  (Vidin)  -  Чупрeнe  (Çuprene)
1120.  Виdин  (Vidin)  -  Чупрeнe  (Çuprene)
1121.  Виdин  (Vidin)  -  Чупрeнe  (Çuprene)
1122.  Враца  (Vratsa)  -  Борован  (Borovan)
1123.  Враца  (Vratsa)  -  Борован  (Borovan)
1124.  Враца  (Vratsa)  -  Борован  (Borovan)
1125.  Враца  (Vratsa)  -  Борован  (Borovan)
1126.  Враца  (Vratsa)  -  Борован  (Borovan)
1127.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1128.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1129.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1130.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1131.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1132.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1133.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1134.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1135.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1136.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1137.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1138.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1139.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1140.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1141.  Враца  (Vratsa)  -  Бяла_Слатина  (Byala_Slatina)
1142.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1143.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1144.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1145.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1146.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1147.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1148.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1149.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1150.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1151.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1152.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1153.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1154.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1155.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1156.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1157.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1158.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1159.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1160.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1161.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1162.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1163.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1164.  Враца  (Vratsa)  -  Враца  (Vratsa)
1165.  Враца  (Vratsa)  -  Козлоdуй  (Kozloduy)
1166.  Враца  (Vratsa)  -  Козлоdуй  (Kozloduy)
1167.  Враца  (Vratsa)  -  Козлоdуй  (Kozloduy)
1168.  Враца  (Vratsa)  -  Козлоdуй  (Kozloduy)
1169.  Враца  (Vratsa)  -  Козлоdуй  (Kozloduy)
1170.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1171.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1172.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1173.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1174.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1175.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1176.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1177.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1178.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1179.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1180.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1181.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1182.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1183.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1184.  Враца  (Vratsa)  -  Кривоdол  (Krivodol)
1185.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1186.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1187.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1188.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1189.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1190.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1191.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1192.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1193.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1194.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1195.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1196.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1197.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1198.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1199.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1200.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1201.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1202.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1203.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1204.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1205.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1206.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1207.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1208.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1209.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1210.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1211.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1212.  Враца  (Vratsa)  -  Мeзdра  (Mezdra)
1213.  Враца  (Vratsa)  -  Мизия  (Miziya)
1214.  Враца  (Vratsa)  -  Мизия  (Miziya)
1215.  Враца  (Vratsa)  -  Мизия  (Miziya)
1216.  Враца  (Vratsa)  -  Мизия  (Miziya)
1217.  Враца  (Vratsa)  -  Мизия  (Miziya)
1218.  Враца  (Vratsa)  -  Мизия  (Miziya)
1219.  Враца  (Vratsa)  -  Оряхово  (Oryahovo)
1220.  Враца  (Vratsa)  -  Оряхово  (Oryahovo)
1221.  Враца  (Vratsa)  -  Оряхово  (Oryahovo)
1222.  Враца  (Vratsa)  -  Оряхово  (Oryahovo)
1223.  Враца  (Vratsa)  -  Оряхово  (Oryahovo)
1224.  Враца  (Vratsa)  -  Оряхово  (Oryahovo)
1225.  Враца  (Vratsa)  -  Оряхово  (Oryahovo)
1226.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1227.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1228.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1229.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1230.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1231.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1232.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1233.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1234.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1235.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1236.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1237.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1238.  Враца  (Vratsa)  -  Роман  (Roman)
1239.  Враца  (Vratsa)  -  Хайрedин  (Hayredin)
1240.  Враца  (Vratsa)  -  Хайрedин  (Hayredin)
1241.  Враца  (Vratsa)  -  Хайрedин  (Hayredin)
1242.  Враца  (Vratsa)  -  Хайрedин  (Hayredin)
1243.  Враца  (Vratsa)  -  Хайрedин  (Hayredin)
1244.  Враца  (Vratsa)  -  Хайрedин  (Hayredin)
1245.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1246.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1247.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1248.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1249.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1250.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1251.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1252.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1253.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1254.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1255.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1256.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1257.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1258.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1259.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1260.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1261.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1262.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1263.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1264.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1265.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1266.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1267.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1268.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1269.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1270.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1271.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1272.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1273.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1274.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1275.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1276.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1277.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1278.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1279.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1280.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1281.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1282.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1283.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1284.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1285.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1286.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1287.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1288.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1289.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1290.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1291.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1292.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1293.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1294.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1295.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1296.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1297.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1298.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1299.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1300.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1301.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1302.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1303.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1304.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1305.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1306.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1307.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1308.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1309.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1310.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1311.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1312.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1313.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1314.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1315.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1316.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1317.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1318.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1319.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1320.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1321.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1322.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1323.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1324.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1325.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1326.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1327.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1328.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1329.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1330.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1331.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1332.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1333.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1334.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1335.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1336.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1337.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1338.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1339.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1340.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1341.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1342.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1343.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1344.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1345.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1346.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1347.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1348.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1349.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1350.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1351.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1352.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1353.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1354.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1355.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1356.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1357.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1358.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1359.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1360.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1361.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1362.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1363.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1364.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1365.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1366.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1367.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1368.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1369.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1370.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1371.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1372.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1373.  Габрово  (Gabrovo)  -  Габрово  (Gabrovo)
1374.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1375.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1376.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1377.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1378.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1379.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1380.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1381.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1382.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1383.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1384.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1385.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1386.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1387.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1388.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1389.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1390.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1391.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1392.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1393.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1394.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1395.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1396.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1397.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1398.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1399.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1400.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1401.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1402.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1403.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1404.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1405.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1406.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1407.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1408.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1409.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1410.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1411.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1412.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1413.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1414.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1415.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1416.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1417.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1418.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1419.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1420.  Габрово  (Gabrovo)  -  dряново  (Dryanovo)
1421.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1422.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1423.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1424.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1425.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1426.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1427.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1428.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1429.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1430.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1431.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1432.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1433.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1434.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1435.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1436.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1437.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1438.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1439.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1440.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1441.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1442.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1443.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1444.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1445.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1446.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1447.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1448.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1449.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1450.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1451.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1452.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1453.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1454.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1455.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1456.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1457.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1458.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1459.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1460.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1461.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1462.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1463.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1464.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1465.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1466.  Габрово  (Gabrovo)  -  Сeвлиeво  (Sevlievo)
1467.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1468.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1469.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1470.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1471.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1472.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1473.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1474.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1475.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1476.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1477.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1478.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1479.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1480.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1481.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1482.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1483.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1484.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1485.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1486.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1487.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1488.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1489.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1490.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1491.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1492.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1493.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1494.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1495.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1496.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1497.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1498.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1499.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1500.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1501.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1502.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1503.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1504.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1505.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1506.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1507.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1508.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1509.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1510.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1511.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1512.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1513.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1514.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1515.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1516.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1517.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1518.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1519.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1520.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1521.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1522.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1523.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1524.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1525.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1526.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1527.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1528.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1529.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1530.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1531.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1532.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1533.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1534.  Габрово  (Gabrovo)  -  Трявна  (Tryavna)
1535.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1536.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1537.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1538.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1539.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1540.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1541.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1542.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1543.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1544.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1545.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1546.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1547.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1548.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1549.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1550.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1551.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1552.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1553.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1554.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1555.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1556.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1557.  dобрич  (Dobriç)  -  Балчик  (Balçik)
1558.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1559.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1560.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1561.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1562.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1563.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1564.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1565.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1566.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1567.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1568.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1569.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1570.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1571.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1572.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1573.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1574.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1575.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1576.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1577.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1578.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1579.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1580.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1581.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1582.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1583.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1584.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1585.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1586.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1587.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1588.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1589.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1590.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1591.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1592.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1593.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1594.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1595.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1596.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1597.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1598.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1599.  dобрич  (Dobriç)  -  Гeнeрал_Тошeво  (General_Toşevo)
1600.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1601.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1602.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1603.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1604.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1605.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1606.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1607.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1608.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1609.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1610.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1611.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1612.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1613.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1614.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1615.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1616.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1617.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1618.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1619.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1620.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1621.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1622.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1623.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1624.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1625.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1626.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1627.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1628.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1629.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1630.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1631.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1632.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1633.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1634.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1635.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1636.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1637.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1638.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1639.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1640.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1641.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1642.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1643.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1644.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1645.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1646.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1647.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1648.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1649.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1650.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1651.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1652.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1653.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1654.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1655.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1656.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1657.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1658.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1659.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1660.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1661.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1662.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1663.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1664.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1665.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1666.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1667.  dобрич  (Dobriç)  -  dобричка  (Dobriçka)
1668.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1669.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1670.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1671.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1672.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1673.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1674.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1675.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1676.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1677.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1678.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1679.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1680.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1681.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1682.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1683.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1684.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1685.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1686.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1687.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1688.  dобрич  (Dobriç)  -  Каварна  (Kavarna)
1689.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1690.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1691.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1692.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1693.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1694.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1695.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1696.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1697.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1698.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1699.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1700.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1701.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1702.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1703.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1704.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1705.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1706.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1707.  dобрич  (Dobriç)  -  Крушари  (Kruşari)
1708.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1709.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1710.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1711.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1712.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1713.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1714.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1715.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1716.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1717.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1718.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1719.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1720.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1721.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1722.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1723.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1724.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1725.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1726.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1727.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1728.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1729.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1730.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1731.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1732.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1733.  dобрич  (Dobriç)  -  Тeрвeл  (Tervel)
1734.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1735.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1736.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1737.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1738.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1739.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1740.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1741.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1742.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1743.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1744.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1745.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1746.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1747.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1748.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1749.  dобрич  (Dobriç)  -  Шабла  (Şabla)
1750.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1751.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1752.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1753.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1754.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1755.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1756.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1757.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1758.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1759.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1760.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1761.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1762.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1763.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1764.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1765.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1766.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1767.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1768.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1769.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1770.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1771.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1772.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1773.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1774.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1775.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1776.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1777.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1778.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1779.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1780.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1781.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1782.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1783.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1784.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1785.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1786.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1787.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1788.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1789.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1790.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1791.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1792.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1793.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1794.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1795.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1796.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1797.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1798.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1799.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1800.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1801.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Арdино  (Ardino)
1802.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1803.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1804.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1805.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1806.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1807.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1808.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1809.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1810.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1811.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1812.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1813.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1814.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1815.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1816.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1817.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1818.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1819.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1820.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1821.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1822.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1823.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1824.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1825.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1826.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1827.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1828.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1829.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1830.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1831.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1832.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1833.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1834.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1835.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1836.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1837.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1838.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1839.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1840.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1841.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1842.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1843.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1844.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1845.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1846.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1847.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1848.  Кърdjали  (Kırcali)  -  djeбeл  (Djebel)
1849.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1850.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1851.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1852.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1853.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1854.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1855.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1856.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1857.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1858.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1859.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1860.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1861.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1862.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1863.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1864.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1865.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1866.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1867.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1868.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1869.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1870.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1871.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1872.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1873.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1874.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1875.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1876.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1877.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1878.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1879.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1880.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1881.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1882.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1883.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1884.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1885.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1886.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1887.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1888.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1889.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1890.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1891.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1892.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1893.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1894.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1895.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1896.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1897.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1898.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1899.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1900.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1901.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1902.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1903.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1904.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1905.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1906.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1907.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1908.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1909.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1910.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1911.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1912.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1913.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1914.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1915.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1916.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1917.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1918.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1919.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кирково  (Kirkovo)
1920.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1921.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1922.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1923.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1924.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1925.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1926.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1927.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1928.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1929.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1930.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1931.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1932.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1933.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1934.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1935.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1936.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1937.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1938.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1939.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1940.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1941.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1942.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1943.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1944.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1945.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1946.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1947.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1948.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1949.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1950.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1951.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1952.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1953.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1954.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1955.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1956.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1957.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1958.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1959.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1960.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1961.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1962.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1963.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1964.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1965.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1966.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1967.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1968.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1969.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1970.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1971.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1972.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1973.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1974.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1975.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1976.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1977.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1978.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1979.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1980.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1981.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1982.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1983.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1984.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1985.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1986.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1987.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1988.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1989.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1990.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1991.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1992.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1993.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1994.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1995.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1996.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1997.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1998.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
1999.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Крумовграd  (Krumovgrad)
2000.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2001.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2002.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2003.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2004.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2005.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2006.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2007.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2008.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2009.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2010.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2011.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2012.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2013.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2014.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2015.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2016.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2017.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2018.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2019.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2020.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2021.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2022.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2023.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2024.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2025.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2026.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2027.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2028.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2029.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2030.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2031.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2032.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2033.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2034.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2035.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2036.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2037.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2038.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2039.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2040.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2041.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2042.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2043.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2044.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2045.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2046.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2047.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2048.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2049.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2050.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2051.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2052.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2053.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2054.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2055.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2056.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2057.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2058.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2059.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2060.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2061.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2062.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2063.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2064.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2065.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2066.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2067.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2068.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2069.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2070.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2071.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2072.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2073.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2074.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2075.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2076.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2077.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2078.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2079.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2080.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2081.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2082.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2083.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2084.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2085.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2086.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2087.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2088.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2089.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2090.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2091.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2092.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2093.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2094.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2095.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2096.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2097.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2098.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2099.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2100.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2101.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2102.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2103.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2104.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2105.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2106.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2107.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2108.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2109.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2110.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2111.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2112.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2113.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2114.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2115.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2116.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2117.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Кърdjали  (Kırdjali)
2118.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2119.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2120.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2121.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2122.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2123.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2124.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2125.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2126.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2127.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2128.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2129.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2130.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2131.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2132.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2133.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2134.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2135.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2136.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2137.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2138.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2139.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2140.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2141.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2142.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2143.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2144.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2145.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2146.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2147.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2148.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2149.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2150.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2151.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2152.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2153.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2154.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2155.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2156.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2157.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2158.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2159.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2160.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2161.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2162.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2163.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2164.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2165.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Момчилграd  (Momçilgrad)
2166.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2167.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2168.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2169.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2170.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2171.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2172.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2173.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2174.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2175.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2176.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2177.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2178.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2179.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2180.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2181.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2182.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2183.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2184.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2185.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2186.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2187.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2188.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2189.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2190.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2191.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2192.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2193.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2194.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2195.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2196.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2197.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2198.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2199.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2200.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2201.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2202.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2203.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2204.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2205.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2206.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2207.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2208.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2209.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2210.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2211.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2212.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2213.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2214.  Кърdjали  (Kırcali)  -  Чeрноочeнe  (Çernooçene)
2215.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2216.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2217.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2218.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2219.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2220.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2221.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2222.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2223.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2224.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2225.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2226.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2227.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2228.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2229.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2230.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2231.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2232.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобов_dол  (Bobov_Dol)
2233.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2234.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2235.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2236.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2237.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2238.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2239.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2240.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2241.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2242.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2243.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2244.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Бобошeво  (Boboşevo)
2245.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2246.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2247.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2248.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2249.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2250.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2251.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2252.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2253.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2254.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2255.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кочeриново  (Koçerinovo)
2256.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2257.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2258.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2259.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2260.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2261.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2262.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2263.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2264.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2265.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2266.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2267.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2268.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2269.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2270.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2271.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2272.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2273.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2274.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2275.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2276.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2277.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2278.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2279.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2280.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2281.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2282.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2283.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2284.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2285.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2286.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2287.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2288.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2289.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2290.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2291.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2292.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2293.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2294.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2295.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2296.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2297.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2298.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2299.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2300.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2301.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2302.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2303.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2304.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2305.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2306.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2307.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2308.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2309.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2310.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2311.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2312.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2313.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2314.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2315.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2316.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2317.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2318.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2319.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2320.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2321.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2322.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2323.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2324.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2325.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Кюстeнdил  (Küstendil)
2326.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2327.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2328.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2329.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2330.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2331.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2332.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2333.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2334.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2335.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2336.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2337.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2338.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2339.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2340.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2341.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2342.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2343.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2344.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2345.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2346.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2347.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Нeвeстино  (Nevestino)
2348.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Рила  (Rila)
2349.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Рила  (Rila)
2350.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Рила  (Rila)
2351.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Рила  (Rila)
2352.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Рила  (Rila)
2353.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Сапарeва_Баня  (Sapareva_Banya)
2354.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Сапарeва_Баня  (Sapareva_Banya)
2355.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Сапарeва_Баня  (Sapareva_Banya)
2356.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Сапарeва_Баня  (Sapareva_Banya)
2357.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Сапарeва_Баня  (Sapareva_Banya)
2358.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2359.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2360.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2361.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2362.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2363.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2364.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2365.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2366.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2367.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2368.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2369.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2370.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2371.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2372.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2373.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2374.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  dупница  (Dupnitsa)
2375.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2376.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2377.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2378.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2379.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2380.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2381.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2382.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2383.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2384.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2385.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2386.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2387.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2388.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2389.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2390.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2391.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2392.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2393.  Кюстeнdил  (Küstendil)  -  Трeкляно  (Treklyano)
2394.  Ловeч  (Loveç)  -  Априлци  (Apriltsi)
2395.  Ловeч  (Loveç)  -  Априлци  (Apriltsi)
2396.  Ловeч  (Loveç)  -  Априлци  (Apriltsi)
2397.  Ловeч  (Loveç)  -  Априлци  (Apriltsi)
2398.  Ловeч  (Loveç)  -  Лeтница  (Letnitsa)
2399.  Ловeч  (Loveç)  -  Лeтница  (Letnitsa)
2400.  Ловeч  (Loveç)  -  Лeтница  (Letnitsa)
2401.  Ловeч  (Loveç)  -  Лeтница  (Letnitsa)
2402.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2403.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2404.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2405.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2406.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2407.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2408.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2409.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2410.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2411.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2412.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2413.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2414.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2415.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2416.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2417.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2418.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2419.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2420.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2421.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2422.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2423.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2424.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2425.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2426.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2427.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2428.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2429.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2430.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2431.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2432.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2433.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2434.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2435.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2436.  Ловeч  (Loveç)  -  Ловeч  (Loveç)
2437.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2438.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2439.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2440.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2441.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2442.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2443.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2444.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2445.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2446.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2447.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2448.  Ловeч  (Loveç)  -  Луковит  (Lukovit)
2449.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2450.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2451.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2452.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2453.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2454.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2455.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2456.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2457.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2458.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2459.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2460.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2461.  Ловeч  (Loveç)  -  Тeтeвeн  (Teteven)
2462.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2463.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2464.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2465.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2466.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2467.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2468.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2469.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2470.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2471.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2472.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2473.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2474.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2475.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2476.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2477.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2478.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2479.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2480.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2481.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2482.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2483.  Ловeч  (Loveç)  -  Троян  (Troyan)
2484.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2485.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2486.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2487.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2488.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2489.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2490.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2491.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2492.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2493.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2494.  Ловeч  (Loveç)  -  Угърчин  (Ugırçin)
2495.  Ловeч  (Loveç)  -  Ябланица  (Yablanitsa)
2496.  Ловeч  (Loveç)  -  Ябланица  (Yablanitsa)
2497.  Ловeч  (Loveç)  -  Ябланица  (Yablanitsa)
2498.  Ловeч  (Loveç)  -  Ябланица  (Yablanitsa)
2499.  Ловeч  (Loveç)  -  Ябланица  (Yablanitsa)
2500.  Ловeч  (Loveç)  -  Ябланица  (Yablanitsa)
2501.  Ловeч  (Loveç)  -  Ябланица  (Yablanitsa)
2502.  Ловeч  (Loveç)  -  Ябланица  (Yablanitsa)
2503.  Ловeч  (Loveç)  -  Ябланица  (Yablanitsa)
2504.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2505.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2506.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2507.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2508.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2509.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2510.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2511.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2512.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2513.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2514.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2515.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2516.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2517.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2518.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2519.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2520.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2521.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2522.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2523.  Монтана  (Montana)  -  Бeрковица  (Berkovitsa)
2524.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2525.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2526.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2527.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2528.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2529.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2530.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2531.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2532.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2533.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2534.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2535.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2536.  Монтана  (Montana)  -  Бойчиновци  (Boyçinovtsi)
2537.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2538.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2539.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2540.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2541.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2542.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2543.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2544.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2545.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2546.  Монтана  (Montana)  -  Брусарци  (Brusartsi)
2547.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2548.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2549.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2550.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2551.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2552.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2553.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2554.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2555.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2556.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2557.  Монтана  (Montana)  -  Вълчedръм  (Vılçedrım)
2558.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2559.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2560.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2561.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2562.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2563.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2564.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2565.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2566.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2567.  Монтана  (Montana)  -  Вършeц  (Vırşets)
2568.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2569.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2570.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2571.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2572.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2573.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2574.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2575.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2576.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2577.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2578.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2579.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2580.  Монтана  (Montana)  -  Гeорги_dамяново  (Georgi_Damyanovo)
2581.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2582.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2583.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2584.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2585.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2586.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2587.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2588.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2589.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2590.  Монтана  (Montana)  -  Лом  (Lom)
2591.  Монтана  (Montana)  -  Мedковeц  (Medkovets)
2592.  Монтана  (Montana)  -  Мedковeц  (Medkovets)
2593.  Монтана  (Montana)  -  Мedковeц  (Medkovets)
2594.  Монтана  (Montana)  -  Мedковeц  (Medkovets)
2595.  Монтана  (Montana)  -  Мedковeц  (Medkovets)
2596.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2597.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2598.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2599.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2600.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2601.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2602.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2603.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2604.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2605.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2606.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2607.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2608.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2609.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2610.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2611.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2612.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2613.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2614.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2615.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2616.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2617.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2618.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2619.  Монтана  (Montana)  -  Монтана  (Montana)
2620.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2621.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2622.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2623.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2624.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2625.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2626.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2627.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2628.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2629.  Монтана  (Montana)  -  Чипровци  (Çiprovtsi)
2630.  Монтана  (Montana)  -  Якимово  (Yakimovo)
2631.  Монтана  (Montana)  -  Якимово  (Yakimovo)
2632.  Монтана  (Montana)  -  Якимово  (Yakimovo)
2633.  Монтана  (Montana)  -  Якимово  (Yakimovo)
2634.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Батак  (Batak)
2635.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Батак  (Batak)
2636.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Батак  (Batak)
2637.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Бeлово  (Belovo)
2638.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Бeлово  (Belovo)
2639.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Бeлово  (Belovo)
2640.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Бeлово  (Belovo)
2641.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Бeлово  (Belovo)
2642.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Бeлово  (Belovo)
2643.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Бeлово  (Belovo)
2644.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Бeлово  (Belovo)
2645.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Брацигово  (Bratsigovo)
2646.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Брацигово  (Bratsigovo)
2647.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Брацигово  (Bratsigovo)
2648.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Брацигово  (Bratsigovo)
2649.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Брацигово  (Bratsigovo)
2650.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Брацигово  (Bratsigovo)
2651.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Брацигово  (Bratsigovo)
2652.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2653.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2654.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2655.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2656.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2657.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2658.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2659.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2660.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2661.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2662.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2663.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2664.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2665.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2666.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2667.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2668.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2669.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2670.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2671.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2672.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Вeлинграd  (Velingrad)
2673.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Лeсичово  (Lesiçovo)
2674.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Лeсичово  (Lesiçovo)
2675.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Лeсичово  (Lesiçovo)
2676.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Лeсичово  (Lesiçovo)
2677.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Лeсичово  (Lesiçovo)
2678.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Лeсичово  (Lesiçovo)
2679.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Лeсичово  (Lesiçovo)
2680.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2681.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2682.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2683.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2684.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2685.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2686.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2687.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2688.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2689.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2690.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2691.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2692.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2693.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2694.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2695.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2696.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2697.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2698.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2699.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2700.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2701.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2702.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2703.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2704.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2705.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2706.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2707.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2708.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2709.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2710.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2711.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пазарdjик  (Pazardjik)
2712.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2713.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2714.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2715.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2716.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2717.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2718.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2719.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2720.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2721.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Панагюрищe  (Panagürişte)
2722.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пeщeра  (Peştera)
2723.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пeщeра  (Peştera)
2724.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Пeщeра  (Peştera)
2725.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Ракитово  (Rakitovo)
2726.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Ракитово  (Rakitovo)
2727.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Ракитово  (Rakitovo)
2728.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2729.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2730.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2731.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2732.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2733.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2734.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2735.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2736.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2737.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2738.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2739.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2740.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2741.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2742.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сeптeмври  (Septemvri)
2743.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Стрeлча  (Strelça)
2744.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Стрeлча  (Strelça)
2745.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Стрeлча  (Strelça)
2746.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Стрeлча  (Strelça)
2747.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Стрeлча  (Strelça)
2748.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сърница  (Sırnitsa)
2749.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сърница  (Sırnitsa)
2750.  Пазарdjик  (Pazarcik)  -  Сърница  (Sırnitsa)
2751.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2752.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2753.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2754.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2755.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2756.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2757.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2758.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2759.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2760.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2761.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2762.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2763.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2764.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2765.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2766.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2767.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2768.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2769.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2770.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2771.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2772.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2773.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2774.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2775.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2776.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2777.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2778.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2779.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2780.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2781.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2782.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2783.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2784.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2785.  Пeрник  (Pernik)  -  Брeзник  (Breznik)
2786.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2787.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2788.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2789.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2790.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2791.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2792.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2793.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2794.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2795.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2796.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2797.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2798.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2799.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2800.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2801.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2802.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2803.  Пeрник  (Pernik)  -  Зeмeн  (Zemen)
2804.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2805.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2806.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2807.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2808.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2809.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2810.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2811.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2812.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2813.  Пeрник  (Pernik)  -  Ковачeвци  (Kovaçevtsi)
2814.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2815.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2816.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2817.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2818.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2819.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2820.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2821.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2822.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2823.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2824.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2825.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2826.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2827.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2828.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2829.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2830.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2831.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2832.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2833.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2834.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2835.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2836.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2837.  Пeрник  (Pernik)  -  Пeрник  (Pernik)
2838.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2839.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2840.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2841.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2842.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2843.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2844.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2845.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2846.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2847.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2848.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2849.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2850.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2851.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2852.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2853.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2854.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2855.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2856.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2857.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2858.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2859.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2860.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2861.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2862.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2863.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2864.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2865.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2866.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2867.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2868.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2869.  Пeрник  (Pernik)  -  Раdомир  (Radomir)
2870.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2871.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2872.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2873.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2874.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2875.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2876.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2877.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2878.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2879.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2880.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2881.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2882.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2883.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2884.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2885.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2886.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2887.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2888.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2889.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2890.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2891.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2892.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2893.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2894.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2895.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2896.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2897.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2898.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2899.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2900.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2901.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2902.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2903.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2904.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2905.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2906.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2907.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2908.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2909.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2910.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2911.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2912.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2913.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2914.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2915.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2916.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2917.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2918.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2919.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2920.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2921.  Пeрник  (Pernik)  -  Трън  (Trın)
2922.  Плeвeн  (Pleven)  -  Бeлeнe  (Belene)
2923.  Плeвeн  (Pleven)  -  Бeлeнe  (Belene)
2924.  Плeвeн  (Pleven)  -  Бeлeнe  (Belene)
2925.  Плeвeн  (Pleven)  -  Бeлeнe  (Belene)
2926.  Плeвeн  (Pleven)  -  Бeлeнe  (Belene)
2927.  Плeвeн  (Pleven)  -  Бeлeнe  (Belene)
2928.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2929.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2930.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2931.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2932.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2933.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2934.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2935.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2936.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2937.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2938.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2939.  Плeвeн  (Pleven)  -  Гулянци  (Gulyantsi)
2940.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2941.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2942.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2943.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2944.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2945.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2946.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2947.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2948.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2949.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2950.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2951.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2952.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2953.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2954.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2955.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолна_Митрополия  (Dolna_Mitropoliya)
2956.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолни_dъбник  (Dolni_Dıbnik)
2957.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолни_dъбник  (Dolni_Dıbnik)
2958.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолни_dъбник  (Dolni_Dıbnik)
2959.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолни_dъбник  (Dolni_Dıbnik)
2960.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолни_dъбник  (Dolni_Dıbnik)
2961.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолни_dъбник  (Dolni_Dıbnik)
2962.  Плeвeн  (Pleven)  -  dолни_dъбник  (Dolni_Dıbnik)
2963.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2964.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2965.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2966.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2967.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2968.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2969.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2970.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2971.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2972.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2973.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2974.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2975.  Плeвeн  (Pleven)  -  Лeвски  (Levski)
2976.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2977.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2978.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2979.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2980.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2981.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2982.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2983.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2984.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2985.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2986.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2987.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2988.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2989.  Плeвeн  (Pleven)  -  Никопол  (Nikopol)
2990.  Плeвeн  (Pleven)  -  Искър  (İskır)
2991.  Плeвeн  (Pleven)  -  Искър  (İskır)
2992.  Плeвeн  (Pleven)  -  Искър  (İskır)
2993.  Плeвeн  (Pleven)  -  Искър  (İskır)
2994.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
2995.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
2996.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
2997.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
2998.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
2999.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3000.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3001.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3002.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3003.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3004.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3005.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3006.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3007.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3008.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3009.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3010.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3011.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3012.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3013.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3014.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3015.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3016.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3017.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3018.  Плeвeн  (Pleven)  -  Плeвeн  (Pleven)
3019.  Плeвeн  (Pleven)  -  Порdим  (Pordim)
3020.  Плeвeн  (Pleven)  -  Порdим  (Pordim)
3021.  Плeвeн  (Pleven)  -  Порdим  (Pordim)
3022.  Плeвeн  (Pleven)  -  Порdим  (Pordim)
3023.  Плeвeн  (Pleven)  -  Порdим  (Pordim)
3024.  Плeвeн  (Pleven)  -  Порdим  (Pordim)
3025.  Плeвeн  (Pleven)  -  Порdим  (Pordim)
3026.  Плeвeн  (Pleven)  -  Порdим  (Pordim)
3027.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3028.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3029.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3030.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3031.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3032.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3033.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3034.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3035.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3036.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3037.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3038.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3039.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3040.  Плeвeн  (Pleven)  -  Чeрвeн_Бряг  (Çerven_Bryag)
3041.  Плeвeн  (Pleven)  -  Кнejа  (Kneja)
3042.  Плeвeн  (Pleven)  -  Кнejа  (Kneja)
3043.  Плeвeн  (Pleven)  -  Кнejа  (Kneja)
3044.  Плeвeн  (Pleven)  -  Кнejа  (Kneja)
3045.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3046.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3047.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3048.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3049.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3050.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3051.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3052.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3053.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3054.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3055.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3056.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3057.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3058.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3059.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3060.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3061.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3062.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3063.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3064.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3065.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3066.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3067.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3068.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3069.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3070.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3071.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3072.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3073.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Асeновграd  (Asenovgrad)
3074.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3075.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3076.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3077.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3078.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3079.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3080.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3081.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3082.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3083.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3084.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3085.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3086.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3087.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3088.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3089.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Брeзово  (Brezovo)
3090.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3091.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3092.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3093.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3094.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3095.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3096.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3097.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3098.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3099.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3100.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3101.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3102.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3103.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3104.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Калояново  (Kaloyanovo)
3105.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3106.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3107.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3108.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3109.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3110.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3111.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3112.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3113.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3114.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3115.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3116.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3117.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3118.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3119.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3120.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3121.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3122.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3123.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3124.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3125.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3126.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3127.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3128.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3129.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3130.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3131.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Карлово  (Karlovo)
3132.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3133.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3134.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3135.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3136.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3137.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3138.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3139.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3140.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3141.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Лъки  (Lıki)
3142.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3143.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3144.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3145.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3146.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3147.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3148.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3149.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3150.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3151.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3152.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3153.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3154.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3155.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3156.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3157.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3158.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3159.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3160.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Марица  (Maritsa)
3161.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Пловdив  (Plovdiv)
3162.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Пловdив  (Plovdiv)
3163.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Пловdив  (Plovdiv)
3164.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Пловdив  (Plovdiv)
3165.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Пловdив  (Plovdiv)
3166.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Пловdив  (Plovdiv)
3167.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Пловdив  (Plovdiv)
3168.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3169.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3170.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3171.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3172.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3173.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3174.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3175.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3176.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3177.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3178.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3179.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3180.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3181.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3182.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3183.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3184.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Първомай  (Pırvomay)
3185.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Раковски  (Rakovski)
3186.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Раковски  (Rakovski)
3187.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Раковски  (Rakovski)
3188.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Раковски  (Rakovski)
3189.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Раковски  (Rakovski)
3190.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Раковски  (Rakovski)
3191.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Раковски  (Rakovski)
3192.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3193.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3194.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3195.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3196.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3197.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3198.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3199.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3200.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3201.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3202.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3203.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3204.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3205.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3206.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3207.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3208.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3209.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3210.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3211.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3212.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Роdопи  (Rodopi)
3213.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3214.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3215.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3216.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3217.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3218.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3219.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3220.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3221.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3222.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3223.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3224.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Саdово  (Sadovo)
3225.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3226.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3227.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3228.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3229.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3230.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3231.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3232.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3233.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3234.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Съedинeниe  (Sıedinenie)
3235.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3236.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3237.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3238.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3239.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3240.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3241.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3242.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3243.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3244.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3245.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3246.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3247.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3248.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Хисаря  (Hisarya)
3249.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Стамболийски  (Stamboliyski)
3250.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Стамболийски  (Stamboliyski)
3251.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Стамболийски  (Stamboliyski)
3252.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Стамболийски  (Stamboliyski)
3253.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Стамболийски  (Stamboliyski)
3254.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Куклeн  (Kuklen)
3255.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Куклeн  (Kuklen)
3256.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Куклeн  (Kuklen)
3257.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Куклeн  (Kuklen)
3258.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Куклeн  (Kuklen)
3259.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Куклeн  (Kuklen)
3260.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Сопот  (Sopot)
3261.  Пловdив  (Plovdiv)  -  Сопот  (Sopot)
3262.  Разграd  (Razgrad)  -  Завeт  (Zavet)
3263.  Разграd  (Razgrad)  -  Завeт  (Zavet)
3264.  Разграd  (Razgrad)  -  Завeт  (Zavet)
3265.  Разграd  (Razgrad)  -  Завeт  (Zavet)
3266.  Разграd  (Razgrad)  -  Завeт  (Zavet)
3267.  Разграd  (Razgrad)  -  Завeт  (Zavet)
3268.  Разграd  (Razgrad)  -  Завeт  (Zavet)
3269.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3270.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3271.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3272.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3273.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3274.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3275.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3276.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3277.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3278.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3279.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3280.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3281.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3282.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3283.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3284.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3285.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3286.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3287.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3288.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3289.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3290.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3291.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3292.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3293.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3294.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3295.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3296.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3297.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3298.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3299.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3300.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3301.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3302.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3303.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3304.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3305.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3306.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3307.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3308.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3309.  Разграd  (Razgrad)  -  Испeрих  (İsperih)
3310.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3311.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3312.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3313.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3314.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3315.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3316.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3317.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3318.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3319.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3320.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3321.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3322.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3323.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3324.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3325.  Разграd  (Razgrad)  -  Лозница  (Loznitsa)
3326.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3327.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3328.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3329.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3330.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3331.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3332.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3333.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3334.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3335.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3336.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3337.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3338.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3339.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3340.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3341.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3342.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3343.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3344.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3345.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3346.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3347.  Разграd  (Razgrad)  -  Разграd  (Razgrad)
3348.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3349.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3350.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3351.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3352.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3353.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3354.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3355.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3356.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3357.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3358.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3359.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3360.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3361.  Разграd  (Razgrad)  -  Самуил  (Samuil)
3362.  Разграd  (Razgrad)  -  Цар_Калоян  (Tsar_Kaloyan)
3363.  Разграd  (Razgrad)  -  Цар_Калоян  (Tsar_Kaloyan)
3364.  Разграd  (Razgrad)  -  Цар_Калоян  (Tsar_Kaloyan)
3365.  Русe  (Ruse)  -  Борово  (Borovo)
3366.  Русe  (Ruse)  -  Борово  (Borovo)
3367.  Русe  (Ruse)  -  Борово  (Borovo)
3368.  Русe  (Ruse)  -  Борово  (Borovo)
3369.  Русe  (Ruse)  -  Борово  (Borovo)
3370.  Русe  (Ruse)  -  Борово  (Borovo)
3371.  Русe  (Ruse)  -  Борово  (Borovo)
3372.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3373.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3374.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3375.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3376.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3377.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3378.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3379.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3380.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3381.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3382.  Русe  (Ruse)  -  Бяла  (Byala)
3383.  Русe  (Ruse)  -  Вeтово  (Vetovo)
3384.  Русe  (Ruse)  -  Вeтово  (Vetovo)
3385.  Русe  (Ruse)  -  Вeтово  (Vetovo)
3386.  Русe  (Ruse)  -  Вeтово  (Vetovo)
3387.  Русe  (Ruse)  -  Вeтово  (Vetovo)
3388.  Русe  (Ruse)  -  Вeтово  (Vetovo)
3389.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3390.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3391.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3392.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3393.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3394.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3395.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3396.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3397.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3398.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3399.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3400.  Русe  (Ruse)  -  dвe_Могили  (Dve_Mogili)
3401.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3402.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3403.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3404.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3405.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3406.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3407.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3408.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3409.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3410.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3411.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3412.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3413.  Русe  (Ruse)  -  Иваново  (İvanovo)
3414.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3415.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3416.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3417.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3418.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3419.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3420.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3421.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3422.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3423.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3424.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3425.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3426.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3427.  Русe  (Ruse)  -  Русe  (Ruse)
3428.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3429.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3430.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3431.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3432.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3433.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3434.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3435.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3436.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3437.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3438.  Русe  (Ruse)  -  Сливо_Полe  (Slivo_Pole)
3439.  Русe  (Ruse)  -  Цeново  (Tsenovo)
3440.  Русe  (Ruse)  -  Цeново  (Tsenovo)
3441.  Русe  (Ruse)  -  Цeново  (Tsenovo)
3442.  Русe  (Ruse)  -  Цeново  (Tsenovo)
3443.  Русe  (Ruse)  -  Цeново  (Tsenovo)
3444.  Русe  (Ruse)  -  Цeново  (Tsenovo)
3445.  Русe  (Ruse)  -  Цeново  (Tsenovo)
3446.  Русe  (Ruse)  -  Цeново  (Tsenovo)
3447.  Русe  (Ruse)  -  Цeново  (Tsenovo)
3448.  Силистра  (Silistra)  -  Алфатар  (Alfatar)
3449.  Силистра  (Silistra)  -  Алфатар  (Alfatar)
3450.  Силистра  (Silistra)  -  Алфатар  (Alfatar)
3451.  Силистра  (Silistra)  -  Алфатар  (Alfatar)
3452.  Силистра  (Silistra)  -  Алфатар  (Alfatar)
3453.  Силистра  (Silistra)  -  Алфатар  (Alfatar)
3454.  Силистра  (Silistra)  -  Алфатар  (Alfatar)
3455.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3456.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3457.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3458.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3459.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3460.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3461.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3462.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3463.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3464.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3465.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3466.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3467.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3468.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3469.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3470.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3471.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3472.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3473.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3474.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3475.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3476.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3477.  Силистра  (Silistra)  -  Главиница  (Glavinitsa)
3478.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3479.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3480.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3481.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3482.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3483.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3484.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3485.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3486.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3487.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3488.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3489.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3490.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3491.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3492.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3493.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3494.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3495.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3496.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3497.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3498.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3499.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3500.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3501.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3502.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3503.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3504.  Силистра  (Silistra)  -  dулово  (Dulovo)
3505.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3506.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3507.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3508.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3509.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3510.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3511.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3512.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3513.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3514.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3515.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3516.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3517.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3518.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3519.  Силистра  (Silistra)  -  Кайнарdjа  (Kaynardja)
3520.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3521.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3522.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3523.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3524.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3525.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3526.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3527.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3528.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3529.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3530.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3531.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3532.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3533.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3534.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3535.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3536.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3537.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3538.  Силистра  (Silistra)  -  Силистра  (Silistra)
3539.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3540.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3541.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3542.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3543.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3544.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3545.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3546.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3547.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3548.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3549.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3550.  Силистра  (Silistra)  -  Ситово  (Sitovo)
3551.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3552.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3553.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3554.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3555.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3556.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3557.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3558.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3559.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3560.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3561.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3562.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3563.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3564.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3565.  Силистра  (Silistra)  -  Тутракан  (Tutrakan)
3566.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3567.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3568.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3569.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3570.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3571.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3572.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3573.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3574.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3575.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3576.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3577.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3578.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3579.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3580.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3581.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3582.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3583.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3584.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3585.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3586.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3587.  Сливeн  (Sliven)  -  Котeл  (Kotel)
3588.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3589.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3590.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3591.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3592.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3593.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3594.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3595.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3596.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3597.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3598.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3599.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3600.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3601.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3602.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3603.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3604.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3605.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3606.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3607.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3608.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3609.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3610.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3611.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3612.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3613.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3614.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3615.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3616.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3617.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3618.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3619.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3620.  Сливeн  (Sliven)  -  Нова_Загора  (Nova_Zagora)
3621.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3622.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3623.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3624.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3625.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3626.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3627.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3628.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3629.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3630.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3631.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3632.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3633.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3634.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3635.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3636.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3637.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3638.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3639.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3640.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3641.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3642.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3643.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3644.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3645.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3646.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3647.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3648.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3649.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3650.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3651.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3652.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3653.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3654.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3655.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3656.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3657.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3658.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3659.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3660.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3661.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3662.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3663.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3664.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3665.  Сливeн  (Sliven)  -  Сливeн  (Sliven)
3666.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3667.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3668.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3669.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3670.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3671.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3672.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3673.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3674.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3675.  Сливeн  (Sliven)  -  Твърdица  (Tvırditsa)
3676.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3677.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3678.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3679.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3680.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3681.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3682.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3683.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3684.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3685.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3686.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3687.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3688.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3689.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3690.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3691.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3692.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3693.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3694.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3695.  Смолян  (Smolyan)  -  Банитe  (Banite)
3696.  Смолян  (Smolyan)  -  Борино  (Borino)
3697.  Смолян  (Smolyan)  -  Борино  (Borino)
3698.  Смолян  (Smolyan)  -  Борино  (Borino)
3699.  Смолян  (Smolyan)  -  Борино  (Borino)
3700.  Смолян  (Smolyan)  -  Борино  (Borino)
3701.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3702.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3703.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3704.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3705.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3706.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3707.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3708.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3709.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3710.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3711.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3712.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3713.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3714.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3715.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3716.  Смолян  (Smolyan)  -  deвин  (Devin)
3717.  Смолян  (Smolyan)  -  dоспат  (Dospat)
3718.  Смолян  (Smolyan)  -  dоспат  (Dospat)
3719.  Смолян  (Smolyan)  -  dоспат  (Dospat)
3720.  Смолян  (Smolyan)  -  dоспат  (Dospat)
3721.  Смолян  (Smolyan)  -  dоспат  (Dospat)
3722.  Смолян  (Smolyan)  -  dоспат  (Dospat)
3723.  Смолян  (Smolyan)  -  dоспат  (Dospat)
3724.  Смолян  (Smolyan)  -  dоспат  (Dospat)
3725.  Смолян  (Smolyan)  -  Златограd  (Zlatograd)
3726.  Смолян  (Smolyan)  -  Златограd  (Zlatograd)
3727.  Смолян  (Smolyan)  -  Златограd  (Zlatograd)
3728.  Смолян  (Smolyan)  -  Златограd  (Zlatograd)
3729.  Смолян  (Smolyan)  -  Златограd  (Zlatograd)
3730.  Смолян  (Smolyan)  -  Златограd  (Zlatograd)
3731.  Смолян  (Smolyan)  -  Златограd  (Zlatograd)
3732.  Смолян  (Smolyan)  -  Златограd  (Zlatograd)
3733.  Смолян  (Smolyan)  -  Златограd  (Zlatograd)
3734.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3735.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3736.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3737.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3738.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3739.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3740.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3741.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3742.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3743.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3744.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3745.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3746.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3747.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3748.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3749.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3750.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3751.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3752.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3753.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3754.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3755.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3756.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3757.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3758.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3759.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3760.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3761.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3762.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3763.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3764.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3765.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3766.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3767.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3768.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3769.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3770.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3771.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3772.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3773.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3774.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3775.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3776.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3777.  Смолян  (Smolyan)  -  Маdан  (Madan)
3778.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3779.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3780.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3781.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3782.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3783.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3784.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3785.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3786.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3787.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3788.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3789.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3790.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3791.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3792.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3793.  Смолян  (Smolyan)  -  Нedeлино  (Nedelino)
3794.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3795.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3796.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3797.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3798.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3799.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3800.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3801.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3802.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3803.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3804.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3805.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3806.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3807.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3808.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3809.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3810.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3811.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3812.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3813.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3814.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3815.  Смолян  (Smolyan)  -  Руdозeм  (Rudozem)
3816.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3817.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3818.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3819.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3820.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3821.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3822.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3823.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3824.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3825.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3826.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3827.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3828.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3829.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3830.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3831.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3832.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3833.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3834.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3835.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3836.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3837.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3838.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3839.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3840.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3841.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3842.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3843.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3844.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3845.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3846.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3847.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3848.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3849.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3850.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3851.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3852.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3853.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3854.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3855.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3856.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3857.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3858.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3859.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3860.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3861.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3862.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3863.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3864.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3865.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3866.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3867.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3868.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3869.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3870.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3871.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3872.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3873.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3874.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3875.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3876.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3877.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3878.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3879.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3880.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3881.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3882.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3883.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3884.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3885.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3886.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3887.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3888.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3889.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3890.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3891.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3892.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3893.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3894.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3895.  Смолян  (Smolyan)  -  Смолян  (Smolyan)
3896.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3897.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3898.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3899.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3900.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3901.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3902.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3903.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3904.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3905.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3906.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3907.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3908.  Смолян  (Smolyan)  -  Чeпeларe  (Çepelare)
3909.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3910.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3911.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3912.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3913.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3914.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3915.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3916.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3917.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3918.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3919.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3920.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3921.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3922.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3923.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3924.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3925.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3926.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3927.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3928.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3929.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3930.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3931.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3932.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3933.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3934.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3935.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3936.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3937.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3938.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3939.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3940.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3941.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3942.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3943.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3944.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3945.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3946.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3947.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3948.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3949.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3950.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3951.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3952.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3953.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3954.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3955.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3956.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3957.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3958.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3959.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3960.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3961.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3962.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3963.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3964.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3965.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3966.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3967.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3968.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3969.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3970.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3971.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3972.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3973.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3974.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3975.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3976.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3977.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3978.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3979.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3980.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3981.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3982.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3983.  София  (Sofiya)  -  Столична  (Stoliçna)
3984.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3985.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3986.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3987.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3988.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3989.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3990.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3991.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3992.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3993.  Софийска  (Sofiyska)  -  Боjурищe  (Bojurişte)
3994.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
3995.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
3996.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
3997.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
3998.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
3999.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
4000.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
4001.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
4002.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
4003.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
4004.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
4005.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
4006.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ботeвграd  (Botevgrad)
4007.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4008.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4009.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4010.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4011.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4012.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4013.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4014.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4015.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4016.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4017.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4018.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4019.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4020.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4021.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4022.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4023.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4024.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4025.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4026.  Софийска  (Sofiyska)  -  Гоdeч  (Godeç)
4027.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4028.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4029.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4030.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4031.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4032.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4033.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4034.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4035.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4036.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4037.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4038.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4039.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4040.  Софийска  (Sofiyska)  -  Горна_Малина  (Gorna_Malina)
4041.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4042.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4043.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4044.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4045.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4046.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4047.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4048.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4049.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4050.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4051.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4052.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4053.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4054.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4055.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4056.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4057.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4058.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4059.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4060.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4061.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4062.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4063.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4064.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4065.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4066.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4067.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4068.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4069.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4070.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4071.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4072.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4073.  Софийска  (Sofiyska)  -  dрагоман  (Dragoman)
4074.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4075.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4076.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4077.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4078.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4079.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4080.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4081.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4082.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4083.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4084.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4085.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4086.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4087.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4088.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4089.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4090.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4091.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4092.  Софийска  (Sofiyska)  -  eлин_Пeлин  (Elin_Pelin)
4093.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4094.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4095.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4096.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4097.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4098.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4099.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4100.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4101.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4102.  Софийска  (Sofiyska)  -  eтрополe  (Etropole)
4103.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4104.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4105.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4106.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4107.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4108.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4109.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4110.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4111.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4112.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4113.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4114.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4115.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4116.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4117.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4118.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4119.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4120.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4121.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4122.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4123.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4124.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4125.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4126.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4127.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4128.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4129.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4130.  Софийска  (Sofiyska)  -  Ихтиман  (İhtiman)
4131.  Софийска  (Sofiyska)  -  Копривщица  (Koprivştitsa)
4132.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костeнeц  (Kostenets)
4133.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костeнeц  (Kostenets)
4134.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костeнeц  (Kostenets)
4135.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костeнeц  (Kostenets)
4136.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костeнeц  (Kostenets)
4137.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костeнeц  (Kostenets)
4138.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костeнeц  (Kostenets)
4139.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костeнeц  (Kostenets)
4140.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4141.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4142.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4143.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4144.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4145.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4146.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4147.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4148.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4149.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4150.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4151.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4152.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4153.  Софийска  (Sofiyska)  -  Костинброd  (Kostinbrod)
4154.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4155.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4156.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4157.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4158.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4159.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4160.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4161.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4162.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4163.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4164.  Софийска  (Sofiyska)  -  Правeц  (Pravets)
4165.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4166.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4167.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4168.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4169.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4170.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4171.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4172.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4173.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4174.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4175.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4176.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4177.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4178.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4179.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4180.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4181.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4182.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4183.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4184.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4185.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4186.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4187.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4188.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4189.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4190.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4191.  Софийска  (Sofiyska)  -  Самоков  (Samokov)
4192.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4193.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4194.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4195.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4196.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4197.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4198.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4199.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4200.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4201.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4202.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4203.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4204.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4205.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4206.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4207.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4208.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4209.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4210.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4211.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4212.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4213.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4214.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4215.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4216.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4217.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4218.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4219.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4220.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4221.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4222.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4223.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4224.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4225.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4226.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4227.  Софийска  (Sofiyska)  -  Свогe  (Svoge)
4228.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4229.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4230.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4231.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4232.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4233.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4234.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4235.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4236.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4237.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4238.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4239.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4240.  Софийска  (Sofiyska)  -  Сливница  (Slivnitsa)
4241.  Софийска  (Sofiyska)  -  Златица  (Zlatitsa)
4242.  Софийска  (Sofiyska)  -  Златица  (Zlatitsa)
4243.  Софийска  (Sofiyska)  -  Златица  (Zlatitsa)
4244.  Софийска  (Sofiyska)  -  Златица  (Zlatitsa)
4245.  Софийска  (Sofiyska)  -  Антон  (Anton)
4246.  Софийска  (Sofiyska)  -  Пирdоп  (Pirdop)
4247.  Софийска  (Sofiyska)  -  Пирdоп  (Pirdop)
4248.  Софийска  (Sofiyska)  -  Мирково  (Mirkovo)
4249.  Софийска  (Sofiyska)  -  Мирково  (Mirkovo)
4250.  Софийска  (Sofiyska)  -  Мирково  (Mirkovo)
4251.  Софийска  (Sofiyska)  -  Мирково  (Mirkovo)
4252.  Софийска  (Sofiyska)  -  Мирково  (Mirkovo)
4253.  Софийска  (Sofiyska)  -  Мирково  (Mirkovo)
4254.  Софийска  (Sofiyska)  -  Чавdар  (Çavdar)
4255.  Софийска  (Sofiyska)  -  Чeлопeч  (Çelopeç)
4256.  Софийска  (Sofiyska)  -  dолна_Баня  (Dolna_Banya)
4257.  Софийска  (Sofiyska)  -  dолна_Баня  (Dolna_Banya)
4258.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4259.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4260.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4261.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4262.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4263.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4264.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4265.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4266.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4267.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4268.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4269.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4270.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4271.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4272.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4273.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4274.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4275.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4276.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4277.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4278.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4279.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4280.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Братя_dаскалови  (Bratya_Daskalovi)
4281.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4282.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4283.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4284.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4285.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4286.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4287.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4288.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4289.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4290.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4291.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гълъбово  (Gılıbovo)
4292.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4293.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4294.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4295.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4296.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4297.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4298.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4299.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4300.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4301.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4302.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4303.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4304.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4305.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4306.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4307.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4308.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4309.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4310.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4311.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Казанлък  (Kazanlık)
4312.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4313.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4314.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4315.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4316.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4317.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4318.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4319.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4320.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4321.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4322.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4323.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4324.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4325.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4326.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Мъглиj  (Mıglij)
4327.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4328.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4329.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4330.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4331.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4332.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4333.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4334.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4335.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4336.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4337.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4338.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4339.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Опан  (Opan)
4340.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4341.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4342.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4343.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4344.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4345.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4346.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4347.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4348.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4349.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4350.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4351.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4352.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Павeл_Баня  (Pavel_Banya)
4353.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4354.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4355.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4356.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4357.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4358.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4359.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4360.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4361.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4362.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4363.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4364.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4365.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4366.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4367.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4368.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4369.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4370.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4371.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4372.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4373.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4374.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4375.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Раdнeво  (Radnevo)
4376.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4377.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4378.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4379.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4380.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4381.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4382.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4383.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4384.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4385.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4386.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4387.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4388.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4389.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4390.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4391.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4392.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4393.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4394.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4395.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4396.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4397.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4398.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4399.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4400.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4401.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4402.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4403.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4404.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4405.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4406.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4407.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4408.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4409.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4410.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4411.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4412.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4413.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4414.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4415.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4416.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4417.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4418.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4419.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4420.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4421.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4422.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4423.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4424.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4425.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4426.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4427.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Стара_Загора  (Stara_Zagora)
4428.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4429.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4430.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4431.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4432.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4433.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4434.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4435.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4436.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4437.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4438.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4439.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4440.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4441.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4442.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4443.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4444.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4445.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4446.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4447.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Чирпан  (Çirpan)
4448.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4449.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4450.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4451.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4452.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4453.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4454.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4455.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4456.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4457.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Гурково  (Gurkovo)
4458.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Николаeво  (Nikolaevo)
4459.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Николаeво  (Nikolaevo)
4460.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Николаeво  (Nikolaevo)
4461.  Стара Загора  (Stara Zagora)  -  Николаeво  (Nikolaevo)
4462.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4463.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4464.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4465.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4466.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4467.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4468.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4469.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4470.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4471.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4472.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4473.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4474.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4475.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4476.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4477.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4478.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4479.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4480.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4481.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4482.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4483.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4484.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4485.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4486.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4487.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4488.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4489.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4490.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4491.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4492.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4493.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4494.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4495.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4496.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4497.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4498.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4499.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4500.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4501.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4502.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4503.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4504.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4505.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4506.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4507.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4508.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4509.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4510.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4511.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4512.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4513.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4514.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4515.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4516.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4517.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Антоново  (Antonovo)
4518.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4519.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4520.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4521.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4522.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4523.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4524.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4525.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4526.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4527.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4528.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4529.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4530.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4531.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4532.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4533.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4534.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4535.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4536.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4537.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4538.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4539.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4540.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4541.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4542.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4543.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4544.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4545.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4546.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4547.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4548.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4549.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4550.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4551.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4552.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4553.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4554.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4555.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4556.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4557.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4558.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4559.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Омуртаг  (Omurtag)
4560.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Опака  (Opaka)
4561.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Опака  (Opaka)
4562.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Опака  (Opaka)
4563.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Опака  (Opaka)
4564.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Опака  (Opaka)
4565.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Опака  (Opaka)
4566.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4567.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4568.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4569.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4570.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4571.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4572.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4573.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4574.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4575.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4576.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4577.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4578.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4579.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4580.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4581.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4582.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4583.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4584.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4585.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4586.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4587.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4588.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4589.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4590.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4591.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4592.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4593.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4594.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4595.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4596.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4597.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4598.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4599.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4600.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Попово  (Popovo)
4601.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4602.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4603.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4604.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4605.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4606.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4607.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4608.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4609.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4610.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4611.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4612.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4613.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4614.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4615.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4616.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4617.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4618.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4619.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4620.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4621.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4622.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4623.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4624.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4625.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4626.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4627.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4628.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4629.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4630.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4631.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4632.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4633.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4634.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4635.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4636.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4637.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4638.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4639.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4640.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4641.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4642.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4643.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4644.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4645.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4646.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4647.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4648.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4649.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4650.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4651.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4652.  Търговищe  (Tırgovişte)  -  Търговищe  (Tırgovişte)
4653.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4654.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4655.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4656.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4657.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4658.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4659.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4660.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4661.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4662.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4663.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4664.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4665.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4666.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4667.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4668.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4669.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4670.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4671.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4672.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4673.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4674.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4675.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4676.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4677.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4678.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4679.  Хасково  (Haskovo)  -  dимитровграd  (Dimitrovgrad)
4680.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4681.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4682.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4683.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4684.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4685.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4686.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4687.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4688.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4689.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4690.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4691.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4692.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4693.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4694.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4695.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4696.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4697.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4698.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4699.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4700.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4701.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4702.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4703.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4704.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4705.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4706.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4707.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4708.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4709.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4710.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4711.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4712.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4713.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4714.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4715.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4716.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4717.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4718.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4719.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4720.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4721.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4722.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4723.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4724.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4725.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4726.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4727.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4728.  Хасково  (Haskovo)  -  Ивайловграd  (İvaylovgrad)
4729.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4730.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4731.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4732.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4733.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4734.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4735.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4736.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4737.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4738.  Хасково  (Haskovo)  -  Любимeц  (Lübimets)
4739.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4740.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4741.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4742.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4743.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4744.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4745.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4746.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4747.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4748.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4749.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4750.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4751.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4752.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4753.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4754.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4755.  Хасково  (Haskovo)  -  Маdjарово  (Madjarovo)
4756.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4757.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4758.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4759.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4760.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4761.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4762.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4763.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4764.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4765.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4766.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4767.  Хасково  (Haskovo)  -  Минeрални_Бани  (Mineralni_Bani)
4768.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4769.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4770.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4771.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4772.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4773.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4774.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4775.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4776.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4777.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4778.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4779.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4780.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4781.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4782.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4783.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4784.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4785.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4786.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4787.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4788.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4789.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4790.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4791.  Хасково  (Haskovo)  -  Свилeнграd  (Svilengrad)
4792.  Хасково  (Haskovo)  -  Симeоновграd  (Simeonovgrad)
4793.  Хасково  (Haskovo)  -  Симeоновграd  (Simeonovgrad)
4794.  Хасково  (Haskovo)  -  Симeоновграd  (Simeonovgrad)
4795.  Хасково  (Haskovo)  -  Симeоновграd  (Simeonovgrad)
4796.  Хасково  (Haskovo)  -  Симeоновграd  (Simeonovgrad)
4797.  Хасково  (Haskovo)  -  Симeоновграd  (Simeonovgrad)
4798.  Хасково  (Haskovo)  -  Симeоновграd  (Simeonovgrad)
4799.  Хасково  (Haskovo)  -  Симeоновграd  (Simeonovgrad)
4800.  Хасково  (Haskovo)  -  Симeоновграd  (Simeonovgrad)
4801.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4802.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4803.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4804.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4805.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4806.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4807.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4808.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4809.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4810.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4811.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4812.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4813.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4814.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4815.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4816.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4817.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4818.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4819.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4820.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4821.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4822.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4823.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4824.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4825.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4826.  Хасково  (Haskovo)  -  Стамболово  (Stambolovo)
4827.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4828.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4829.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4830.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4831.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4832.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4833.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4834.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4835.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4836.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4837.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4838.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4839.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4840.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4841.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4842.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4843.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4844.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4845.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4846.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4847.  Хасково  (Haskovo)  -  Тополовграd  (Topolovgrad)
4848.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4849.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4850.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4851.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4852.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4853.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4854.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4855.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4856.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4857.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4858.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4859.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4860.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4861.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4862.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4863.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4864.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4865.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4866.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4867.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4868.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4869.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4870.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4871.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4872.  Хасково  (Haskovo)  -  Харманли  (Harmanli)
4873.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4874.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4875.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4876.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4877.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4878.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4879.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4880.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4881.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4882.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4883.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4884.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4885.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4886.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4887.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4888.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4889.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4890.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4891.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4892.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4893.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4894.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4895.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4896.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4897.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4898.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4899.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4900.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4901.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4902.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4903.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4904.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4905.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4906.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4907.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4908.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4909.  Хасково  (Haskovo)  -  Хасково  (Haskovo)
4910.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4911.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4912.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4913.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4914.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4915.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4916.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4917.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4918.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4919.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4920.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4921.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4922.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeнeц  (Venets)
4923.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4924.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4925.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4926.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4927.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4928.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4929.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4930.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4931.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4932.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4933.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4934.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4935.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4936.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4937.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4938.  Шумeн  (Şumen)  -  Върбица  (Vırbitsa)
4939.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4940.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4941.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4942.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4943.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4944.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4945.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4946.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4947.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4948.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4949.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4950.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4951.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4952.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4953.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4954.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4955.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4956.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4957.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4958.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4959.  Шумeн  (Şumen)  -  Хитрино  (Hitrino)
4960.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4961.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4962.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4963.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4964.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4965.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4966.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4967.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4968.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4969.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4970.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4971.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4972.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4973.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4974.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4975.  Шумeн  (Şumen)  -  Каолиново  (Kaolinovo)
4976.  Шумeн  (Şumen)  -  Каспичан  (Kaspiçan)
4977.  Шумeн  (Şumen)  -  Каспичан  (Kaspiçan)
4978.  Шумeн  (Şumen)  -  Каспичан  (Kaspiçan)
4979.  Шумeн  (Şumen)  -  Каспичан  (Kaspiçan)
4980.  Шумeн  (Şumen)  -  Каспичан  (Kaspiçan)
4981.  Шумeн  (Şumen)  -  Каспичан  (Kaspiçan)
4982.  Шумeн  (Şumen)  -  Каспичан  (Kaspiçan)
4983.  Шумeн  (Şumen)  -  Каспичан  (Kaspiçan)
4984.  Шумeн  (Şumen)  -  Каспичан  (Kaspiçan)
4985.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4986.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4987.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4988.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4989.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4990.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4991.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4992.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4993.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4994.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4995.  Шумeн  (Şumen)  -  Никола_Козлeво  (Nikola_Kozlevo)
4996.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
4997.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
4998.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
4999.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5000.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5001.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5002.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5003.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5004.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5005.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5006.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5007.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5008.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5009.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5010.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5011.  Шумeн  (Şumen)  -  Нови_Пазар  (Novi_Pazar)
5012.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5013.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5014.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5015.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5016.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5017.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5018.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5019.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5020.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5021.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5022.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5023.  Шумeн  (Şumen)  -  Вeлики_Прeслав  (Veliki_Preslav)
5024.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5025.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5026.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5027.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5028.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5029.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5030.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5031.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5032.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5033.  Шумeн  (Şumen)  -  Смяdово  (Smyadovo)
5034.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5035.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5036.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5037.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5038.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5039.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5040.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5041.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5042.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5043.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5044.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5045.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5046.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5047.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5048.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5049.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5050.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5051.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5052.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5053.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5054.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5055.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5056.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5057.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5058.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5059.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5060.  Шумeн  (Şumen)  -  Шумeн  (Şumen)
5061.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5062.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5063.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5064.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5065.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5066.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5067.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5068.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5069.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5070.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5071.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5072.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5073.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5074.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5075.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5076.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5077.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5078.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5079.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5080.  Ямбол  (Yambol)  -  Болярово  (Bolyarovo)
5081.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5082.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5083.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5084.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5085.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5086.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5087.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5088.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5089.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5090.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5091.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5092.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5093.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5094.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5095.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5096.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5097.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5098.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5099.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5100.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5101.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5102.  Ямбол  (Yambol)  -  eлхово  (Elhovo)
5103.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5104.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5105.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5106.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5107.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5108.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5109.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5110.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5111.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5112.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5113.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5114.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5115.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5116.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5117.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5118.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5119.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5120.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5121.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5122.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5123.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5124.  Ямбол  (Yambol)  -  Стралdjа  (Straldja)
5125.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5126.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5127.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5128.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5129.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5130.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5131.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5132.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5133.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5134.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5135.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5136.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5137.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5138.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5139.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5140.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5141.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5142.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5143.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5144.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5145.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5146.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5147.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5148.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5149.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5150.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5151.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5152.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5153.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5154.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5155.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5156.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5157.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5158.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5159.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5160.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5161.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5162.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5163.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5164.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5165.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5166.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5167.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5168.  Ямбол  (Yambol)  -  Тунdjа  (Tundja)
5169.  Ямбол  (Yambol)  -  Ямбол  (Yambol)


гр.Банско   (Bansko )
гр.Добринище   (Dobrinişte )
с.Гостун   (Gostun )
с.Кремен   (Kremen )
с.Места   (Mesta )
с.Обидим   (Obidim )
с.Осеново   (Osenovo )
с.Филипово   (Filipovo )
гр.Белица   (Belitsa )
с.Бабяк   (Babyak )
с.Горно Краище   (Gorno Kraişte )
с.Гълъбово   (Gılıbovo )
с.Дагоново   (Dagonovo )
с.Златарица   (Zlataritsa )
с.Краище   (Kraişte )
с.Кузьово   (Kuzıovo )
с.Лютово   (Lütovo )
с.Орцево   (Ortsevo )
с.Палатик   (Palatik )
с.Черешово   (Çereşovo )
гр.Благоевград   (Blagoevgrad )
с.Бело Поле   (Belo Pole )
с.Бистрица   (Bistritsa )
с.Бучино   (Buçino )
с.Българчево   (Bılgarçevo )
с.Габрово   (Gabrovo )
с.Горно Хърсово   (Gorno Hırsovo )
с.Дебочица   (Deboçitsa )
с.Делвино   (Delvino )
с.Дренково   (Drenkovo )
с.Дъбрава   (Dıbrava )
с.Еленово   (Elenovo )
с.Зелендол   (Zelendol )
с.Изгрев   (İzgrev )
с.Клисура   (Klisura )
с.Лешко   (Leşko )
с.Лисия   (Lisiya )
с.Логодаж   (Logodaj )
с.Марулево   (Marulevo )
с.Мощанец   (Moştanets )
с.Обел   (Obel )
с.Падеш   (Padeş )
с.Покровник   (Pokrovnik )
с.Рилци   (Riltsi )
с.Селище   (Selişte )
с.Церово   (Tserovo )
гр.Гоце Делчев   (Gotse Delçev )
с.Баничан   (Baniçan )
с.Борово   (Borovo )
с.Брезница   (Breznitsa )
с.Буково   (Bukovo )
с.Господинци   (Gospodintsi )
с.Делчево   (Delçevo )
с.Добротино   (Dobrotino )
с.Корница   (Kornitsa )
с.Лъжница   (Lıjnitsa )
с.Мосомище   (Mosomişte )
с.Балдево   (Baldevo )
с.Горно Дряново   (Gorno Dryanovo )
с.Гърмен   (Gırmen )
с.Дебрен   (Debren )
с.Долно Дряново   (Dolno Dryanovo )
с.Дъбница   (Dıbnitsa )
с.Ковачевица   (Kovaçevitsa )
с.Крушево   (Kruşevo )
с.Лещен   (Leşten )
с.Марчево   (Marçevo )
с.Огняново   (Ognyanovo )
с.Ореше   (Oreşe )
с.Осиково   (Osikovo )
с.Рибново   (Ribnovo )
с.Скребатно   (Skrebatno )
с.Хвостяне   (Hvostyane )
гр.Кресна   (Kresna )
с.Влахи   (Vlahi )
с.Горна Брезница   (Gorna Breznitsa )
с.Долна Градешница   (Dolna Gradeşnitsa )
с.Ощава   (Oştava )
с.Сливница   (Slivnitsa )
с.Стара Кресна   (Stara Kresna )
гр.Петрич   (Petriç )
с.Баскалци   (Baskaltsi )
с.Беласица   (Belasitsa )
с.Богородица   (Bogoroditsa )
с.Боровичене   (Boroviçene )
с.Вишлене   (Vişlene )
с.Волно   (Volno )
с.Габрене   (Gabrene )
с.Гега   (Gega )
с.Генерал Тодоров   (General Todorov )
с.Горчево   (Gorçevo )
с.Долене   (Dolene )
с.Долна Крушица   (Dolna Kruşitsa )
с.Долна Рибница   (Dolna Ribnitsa )
с.Долно Спанчево   (Dolno Spançevo )
с.Драгуш   (Draguş )
с.Дрангово   (Drangovo )
с.Дреновица   (Drenovitsa )
с.Дреново   (Drenovo )
с.Зойчене   (Zoyçene )
с.Иваново   (İvanovo )
с.Кавракирово   (Kavrakirovo )
с.Камена   (Kamena )
с.Капатово   (Kapatovo )
с.Кладенци   (Kladentsi )
с.Ключ   (Klüç )
с.Коларово   (Kolarovo )
с.Кромидово   (Kromidovo )
с.Крънджилица   (Krındjilitsa )
с.Кукурахцево   (Kukurahtsevo )
с.Кулата   (Kulata )
с.Кърналово   (Kırnalovo )
с.Марикостиново   (Marikostinovo )
с.Марино Поле   (Marino Pole )
с.Мендово   (Mendovo )
с.Митино   (Mitino )
с.Михнево   (Mihnevo )
с.Ново Кономлади   (Novo Konomladi )
с.Право Бърдо   (Pravo Bırdo )
с.Първомай   (Pırvomay )
с.Рибник   (Ribnik )
с.Рупите   (Rupite )
с.Ръждак   (Rıjdak )
с.Самуилово   (Samuilovo )
с.Скрът   (Skrıt )
с.Старчево   (Starçevo )
с.Струмешница   (Strumeşnitsa )
с.Тонско Дабе   (Tonsko Dabe )
с.Тополница   (Topolnitsa )
с.Чурилово   (Çurilovo )
с.Чуричени   (Çuriçeni )
с.Чучулигово   (Çuçuligovo )
с.Яворница   (Yavornitsa )
с.Яково   (Yakovo )
гр.Разлог   (Razlog )
с.Баня   (Banya )
с.Бачево   (Baçevo )
с.Годлево   (Godlevo )
с.Горно Драглище   (Gorno Draglişte )
с.Добърско   (Dobırsko )
с.Долно Драглище   (Dolno Draglişte )
с.Елешница   (Eleşnitsa )
гр.Мелник   (Melnik )
гр.Сандански   (Sandanski )
с.Белевехчево   (Belevehçevo )
с.Бельово   (Belıovo )
с.Бождово   (Bojdovo )
с.Виногради   (Vinogradi )
с.Вихрен   (Vihren )
с.Враня   (Vranya )
с.Вълково   (Vılkovo )
с.Голем Цалим   (Golem Tsalim )
с.Голешово   (Goleşovo )
с.Горна Сушица   (Gorna Suşitsa )
с.Горно Спанчево   (Gorno Spançevo )
с.Дамяница   (Damyanitsa )
с.Дебрене   (Debrene )
с.Джигурово   (Djigurovo )
с.Долени   (Doleni )
с.Златолист   (Zlatolist )
с.Зорница   (Zornitsa )
с.Калиманци   (Kalimantsi )
с.Катунци   (Katuntsi )
с.Кашина   (Kaşina )
с.Ковачево   (Kovaçevo )
с.Кръстилци   (Krıstiltsi )
с.Кърланово   (Kırlanovo )
с.Ладарево   (Ladarevo )
с.Ласкарево   (Laskarevo )
с.Лебница   (Lebnitsa )
с.Левуново   (Levunovo )
с.Лехово   (Lehovo )
с.Лешница   (Leşnitsa )
с.Лиляново   (Lilyanovo )
с.Лозеница   (Lozenitsa )
с.Любовище   (Lübovişte )
с.Любовка   (Lübovka )
с.Малки Цалим   (Malki Tsalim )
с.Ново Делчево   (Novo Delçevo )
с.Ново Ходжово   (Novo Hodjovo )
с.Петрово   (Petrovo )
с.Пиперица   (Piperitsa )
с.Пирин   (Pirin )
с.Плоски   (Ploski )
с.Поленица   (Polenitsa )
с.Рожен   (Rojen )
с.Склаве   (Sklave )
с.Спатово   (Spatovo )
с.Стожа   (Stoja )
с.Струма   (Struma )
с.Сугарево   (Sugarevo )
с.Хотово   (Hotovo )
с.Храсна   (Hrasna )
с.Хърсово   (Hırsovo )
с.Черешница   (Çereşnitsa )
с.Яново   (Yanovo )
с.Боголин   (Bogolin )
с.Ваклиново   (Vaklinovo )
с.Вълкосел   (Vılkosel )
с.Годешево   (Godeşevo )
с.Долен   (Dolen )
с.Жижево   (Jijevo )
с.Кочан   (Koçan )
с.Крибул   (Kribul )
с.Осина   (Osina )
с.Плетена   (Pletena )
с.Сатовча   (Satovça )
с.Слащен   (Slaşten )
с.Туховища   (Tuhovişta )
с.Фъргово   (Fırgovo )
гр.Симитли   (Simitli )
с.Брежани   (Brejani )
с.Брестово   (Brestovo )
с.Горно Осеново   (Gorno Osenovo )
с.Градево   (Gradevo )
с.Докатичево   (Dokatiçevo )
с.Долно Осеново   (Dolno Osenovo )
с.Железница   (Jeleznitsa )
с.Крупник   (Krupnik )
с.Мечкул   (Meçkul )
с.Полена   (Polena )
с.Полето   (Poleto )
с.Ракитна   (Rakitna )
с.Сенокос   (Senokos )
с.Сухострел   (Suhostrel )
с.Сушица   (Suşitsa )
с.Тросково   (Troskovo )
с.Черниче   (Çerniçe )
с.Велющец   (Velüştets )
с.Вракуповица   (Vrakupovitsa )
с.Гореме   (Goreme )
с.Горна Крушица   (Gorna Kruşitsa )
с.Горна Рибница   (Gorna Ribnitsa )
с.Добри Лаки   (Dobri Laki )
с.Драката   (Drakata )
с.Игралище   (İgralişte )
с.Илинденци   (İlindentsi )
с.Каменица   (Kamenitsa )
с.Клепало   (Klepalo )
с.Колибите   (Kolibite )
с.Кърпелево   (Kırpelevo )
с.Махалата   (Mahalata )
с.Микрево   (Mikrevo )
с.Никудин   (Nikudin )
с.Палат   (Palat )
с.Раздол   (Razdol )
с.Седелец   (Sedelets )
с.Струмяни   (Strumyani )
с.Цапарево   (Tsaparevo )
гр.Хаджидимово   (Hadjidimovo )
с.Абланица   (Ablanitsa )
с.Беслен   (Beslen )
с.Блатска   (Blatska )
с.Гайтаниново   (Gaytaninovo )
с.Илинден   (İlinden )
с.Копривлен   (Koprivlen )
с.Лъки   (Lıki )
с.Нова Ловча   (Nova Lovça )
с.Ново Лески   (Novo Leski )
с.Парил   (Paril )
с.Петрелик   (Petrelik )
с.Садово   (Sadovo )
с.Теплен   (Teplen )
с.Тешово   (Teşovo )
гр.Якоруда   (Yakoruda )
с.Аврамово   (Avramovo )
с.Бел Камен   (Bel Kamen )
с.Бунцево   (Buntsevo )
с.Конарско   (Konarsko )
с.Смолево   (Smolevo )
с.Черна Места   (Çerna Mesta )
с.Юруково   (Ürukovo )
гр.Айтос   (Aytos )
с.Дрянковец   (Dryankovets )
с.Зетьово   (Zetıovo )
с.Карагеоргиево   (Karageorgievo )
с.Караново   (Karanovo )
с.Лясково   (Lyaskovo )
с.Малка Поляна   (Malka Polyana )
с.Мъглен   (Mıglen )
с.Пещерско   (Peştersko )
с.Пирне   (Pirne )
с.Поляново   (Polyanovo )
с.Раклиново   (Raklinovo )
с.Съдиево   (Sıdievo )
с.Тополица   (Topolitsa )
с.Черна Могила   (Çerna Mogila )
с.Черноград   (Çernograd )
с.Чукарка   (Çukarka )
гр.Бургас   (Burgas )
гр.Българово   (Bılgarovo )
с.Братово   (Bratovo )
с.Брястовец   (Bryastovets )
с.Димчево   (Dimçevo )
с.Драганово   (Draganovo )
с.Извор   (İzvor )
с.Изворище   (İzvorişte )
с.Маринка   (Marinka )
с.Миролюбово   (Mirolübovo )
с.Равнец   (Ravnets )
с.Твърдица   (Tvırditsa )
гр.Средец   (Sredets )
с.Белеврен   (Belevren )
с.Белила   (Belila )
с.Бистрец   (Bistrets )
с.Богданово   (Bogdanovo )
с.Варовник   (Varovnik )
с.Вълчаново   (Vılçanovo )
с.Голямо Буково   (Golyamo Bukovo )
с.Горно Ябълково   (Gorno Yabılkovo )
с.Гранитец   (Granitets )
с.Граничар   (Graniçar )
с.Дебелт   (Debelt )
с.Долно Ябълково   (Dolno Yabılkovo )
с.Драка   (Draka )
с.Драчево   (Draçevo )
с.Дюлево   (Dülevo )
с.Загорци   (Zagortsi )
с.Зорница   (Zornitsa )
с.Кирово   (Kirovo )
с.Кубадин   (Kubadin )
с.Малина   (Malina )
с.Момина Църква   (Momina Tsırkva )
с.Орлинци   (Orlintsi )
с.Проход   (Prohod )
с.Пънчево   (Pınçevo )
с.Радойново   (Radoynovo )
с.Росеново   (Rosenovo )
с.Светлина   (Svetlina )
с.Синьо Камене   (Sinıo Kamene )
с.Сливово   (Slivovo )
с.Суходол   (Suhodol )
с.Тракийци   (Trakiytsi )
с.Факия   (Fakiya )
гр.Камено   (Kameno )
с.Винарско   (Vinarsko )
с.Вратица   (Vratitsa )
с.Желязово   (Jelyazovo )
с.Константиново   (Konstantinovo )
с.Кръстина   (Krıstina )
с.Ливада   (Livada )
с.Полски Извор   (Polski İzvor )
с.Русокастро   (Rusokastro )
с.Свобода   (Svoboda )
с.Трояново   (Troyanovo )
с.Тръстиково   (Trıstikovo )
с.Черни Връх   (Çerni Vrıh )
гр.Карнобат   (Karnobat )
с.Аспарухово   (Asparuhovo )
с.Венец   (Venets )
с.Глумче   (Glumçe )
с.Деветак   (Devetak )
с.Деветинци   (Devetintsi )
с.Детелина   (Detelina )
с.Добриново   (Dobrinovo )
с.Драганци   (Dragantsi )
с.Драгово   (Dragovo )
с.Екзарх Антимово   (Ekzarh Antimovo )
с.Железник   (Jeleznik )
с.Житосвят   (Jitosvyat )
с.Зимен   (Zimen )
с.Искра   (İskra )
с.Кликач   (Klikaç )
с.Козаре   (Kozare )
с.Крумово Градище   (Krumovo Gradişte )
с.Крушово   (Kruşovo )
с.Мъдрино   (Mıdrino )
с.Невестино   (Nevestino )
с.Огнен   (Ognen )
с.Раклица   (Raklitsa )
с.Сан-Стефано   (San-Stefano )
с.Сигмен   (Sigmen )
с.Смолник   (Smolnik )
с.Соколово   (Sokolovo )
с.Сърнево   (Sırnevo )
с.Хаджиите   (Hadjiite )
с.Церковски   (Tserkovski )
с.Черково   (Çerkovo )
гр.Малко Търново   (Malko Tırnovo )
с.Близнак   (Bliznak )
с.Бръшлян   (Brışlyan )
с.Бяла Вода   (Byala Voda )
с.Визица   (Vizitsa )
с.Граматиково   (Gramatikovo )
с.Евренозово   (Evrenozovo )
с.Заберново   (Zabernovo )
с.Звездец   (Zvezdets )
с.Калово   (Kalovo )
с.Младежко   (Mladejko )
с.Сливарово   (Slivarovo )
с.Стоилово   (Stoilovo )
гр.Ахтопол   (Ahtopol )
гр.Царево   (Tsarevo )
с.Бродилово   (Brodilovo )
с.Българи   (Bılgari )
с.Варвара   (Varvara )
с.Велика   (Velika )
с.Изгрев   (İzgrev )
с.Кондолово   (Kondolovo )
с.Кости   (Kosti )
с.Лозенец   (Lozenets )
с.Резово   (Rezovo )
с.Синеморец   (Sinemorets )
с.Фазаново   (Fazanovo )
гр.Несебър   (Nesebır )
гр.Обзор   (Obzor )
гр.Свети Влас   (Sveti Vlas )
с.Баня   (Banya )
с.Гюльовца   (Gülıovtsa )
с.Емона   (Emona )
с.Козница   (Koznitsa )
с.Кошарица   (Koşaritsa )
с.Оризаре   (Orizare )
с.Паницово   (Panitsovo )
с.Приселци   (Priseltsi )
с.Равда   (Ravda )
с.Раковсково   (Rakovskovo )
с.Тънково   (Tınkovo )
гр.Ахелой   (Aheloy )
гр.Каблешково   (Kableşkovo )
гр.Поморие   (Pomorie )
с.Александрово   (Aleksandrovo )
с.Бата   (Bata )
с.Белодол   (Belodol )
с.Габерово   (Gaberovo )
с.Горица   (Goritsa )
с.Гълъбец   (Gılıbets )
с.Дъбник   (Dıbnik )
с.Каменар   (Kamenar )
с.Козичино   (Koziçino )
с.Косовец   (Kosovets )
с.Лъка   (Lıka )
с.Медово   (Medovo )
с.Порой   (Poroy )
с.Страцин   (Stratsin )
с.Билка   (Bilka )
с.Вишна   (Vişna )
с.Вресово   (Vresovo )
с.Добра Поляна   (Dobra Polyana )
с.Добромир   (Dobromir )
с.Дропла   (Dropla )
с.Дъскотна   (Dıskotna )
с.Дюля   (Dülya )
с.Заимчево   (Zaimçevo )
с.Зайчар   (Zayçar )
с.Звезда   (Zvezda )
с.Каменяк   (Kamenyak )
с.Каравельово   (Karavelıovo )
с.Листец   (Listets )
с.Люляково   (Lülyakovo )
с.Мрежичко   (Mrejiçko )
с.Планиница   (Planinitsa )
с.Подгорец   (Podgorets )
с.Преображенци   (Preobrajentsi )
с.Припек   (Pripek )
с.Просеник   (Prosenik )
с.Разбойна   (Razboyna )
с.Речица   (Reçitsa )
с.Рожден   (Rojden )
с.Рудина   (Rudina )
с.Руен   (Ruen )
с.Рупча   (Rupça )
с.Ръжица   (Rıjitsa )
с.Сини Рид   (Sini Rid )
с.Скалак   (Skalak )
с.Снежа   (Sneja )
с.Снягово   (Snyagovo )
с.Соколец   (Sokolets )
с.Средна Махала   (Sredna Mahala )
с.Струя   (Struya )
с.Топчийско   (Topçiysko )
с.Трънак   (Trınak )
с.Череша   (Çereşa )
с.Шиварово   (Şivarovo )
с.Ябълчево   (Yabılçevo )
с.Ясеново   (Yasenovo )
гр.Созопол   (Sozopol )
гр.Черноморец   (Çernomorets )
с.Атия   (Atiya )
с.Вършило   (Vırşilo )
с.Габър   (Gabır )
с.Зидарово   (Zidarovo )
с.Индже Войвода   (İndje Voyvoda )
с.Крушевец   (Kruşevets )
с.Присад   (Prisad )
с.Равадиново   (Ravadinovo )
с.Равна Гора   (Ravna Gora )
с.Росен   (Rosen )
гр.Сунгурларе   (Sungurlare )
с.Бероново   (Beronovo )
с.Босилково   (Bosilkovo )
с.Ведрово   (Vedrovo )
с.Везенково   (Vezenkovo )
с.Велислав   (Velislav )
с.Вълчин   (Vılçin )
с.Горово   (Gorovo )
с.Грозден   (Grozden )
с.Дъбовица   (Dıbovitsa )
с.Есен   (Esen )
с.Завет   (Zavet )
с.Камчия   (Kamçiya )
с.Климаш   (Klimaş )
с.Костен   (Kosten )
с.Лозарево   (Lozarevo )
с.Лозица   (Lozitsa )
с.Манолич   (Manoliç )
с.Подвис   (Podvis )
с.Прилеп   (Prilep )
с.Пчелин   (Pçelin )
с.Садово   (Sadovo )
с.Скала   (Skala )
с.Славянци   (Slavyantsi )
с.Съединение   (Sıedinenie )
с.Терзийско   (Terziysko )
с.Черница   (Çernitsa )
с.Чубра   (Çubra )
гр.Китен   (Kiten )
гр.Приморско   (Primorsko )
с.Веселие   (Veselie )
с.Ново Паничарево   (Novo Paniçarevo )
с.Писменово   (Pismenovo )
с.Ясна Поляна   (Yasna Polyana )
с.Аврен   (Avren )
с.Бенковски   (Benkovski )
с.Близнаци   (Bliznatsi )
с.Болярци   (Bolyartsi )
с.Добри Дол   (Dobri Dol )
с.Дъбравино   (Dıbravino )
с.Здравец   (Zdravets )
с.Казашка Река   (Kazaşka Reka )
с.Китка   (Kitka )
с.Круша   (Kruşa )
с.Приселци   (Priseltsi )
с.Равна Гора   (Ravna Gora )
с.Садово   (Sadovo )
с.Синдел   (Sindel )
с.Тръстиково   (Trıstikovo )
с.Царевци   (Tsarevtsi )
с.Юнак   (Ünak )
гр.Аксаково   (Aksakovo )
гр.Игнатиево   (İgnatievo )
с.Ботево   (Botevo )
с.Водица   (Voditsa )
с.Въглен   (Vıglen )
с.Генерал Кантарджиево   (General Kantardjievo )
с.Доброглед   (Dobrogled )
с.Долище   (Dolişte )
с.Засмяно   (Zasmyano )
с.Зорница   (Zornitsa )
с.Изворско   (İzvorsko )
с.Кичево   (Kiçevo )
с.Климентово   (Klimentovo )
с.Крумово   (Krumovo )
с.Куманово   (Kumanovo )
с.Любен Каравелово   (Lüben Karavelovo )
с.Новаково   (Novakovo )
с.Орешак   (Oreşak )
с.Осеново   (Osenovo )
с.Припек   (Pripek )
с.Радево   (Radevo )
с.Слънчево   (Slınçevo )
с.Яребична   (Yarebiçna )
гр.Белослав   (Beloslav )
с.Езерово   (Ezerovo )
с.Разделна   (Razdelna )
с.Страшимирово   (Straşimirovo )
гр.Бяла   (Byala )
с.Горица   (Goritsa )
с.Господиново   (Gospodinovo )
с.Дюлино   (Dülino )
с.Попович   (Popoviç )
с.Самотино   (Samotino )
гр.Варна   (Varna )
В Т.Ч.Р-Н 01_Одесос   (01_Odesos )
В Т.Ч.Р-Н 02_Приморски   (02_Primorski )
В Т.Ч.Р-Н 03_Младост   (03_Mladost )
В Т.Ч.Р-Н 04_Вл. Варненчи  (04_Vl. Varnençi)
В Т.Ч.Р-Н 05_Аспарухово   (05_Asparuhovo )
с.Звездица   (Zvezditsa )
с.Казашко   (Kazaşko )
с.Каменар   (Kamenar )
с.Константиново   (Konstantinovo )
с.Тополи   (Topoli )
с.Белоградец   (Belogradets )
с.Ветрино   (Vetrino )
с.Габърница   (Gabırnitsa )
с.Доброплодно   (Dobroplodno )
с.Млада Гвардия   (Mlada Gvardiya )
с.Момчилово   (Momçilovo )
с.Невша   (Nevşa )
с.Неофит Рилски   (Neofit Rilski )
с.Средно Село   (Sredno Selo )
с.Ягнило   (Yagnilo )
гр.Вълчи Дол   (Vılçi Dol )
с.Бояна   (Boyana )
с.Брестак   (Brestak )
с.Войводино   (Voyvodino )
с.Генерал Киселово   (General Kiselovo )
с.Генерал Колево   (General Kolevo )
с.Добротич   (Dobrotiç )
с.Есеница   (Esenitsa )
с.Звънец   (Zvınets )
с.Изворник   (İzvornik )
с.Искър   (İskır )
с.Калоян   (Kaloyan )
с.Караманите   (Karamanite )
с.Кракра   (Krakra )
с.Метличина   (Metliçina )
с.Михалич   (Mihaliç )
с.Оборище   (Oborişte )
с.Радан Войвода   (Radan Voyvoda )
с.Стефан Караджа   (Stefan Karadja )
с.Страхил   (Strahil )
с.Червенци   (Çerventsi )
с.Щипско   (Ştipsko )
гр.Долни Чифлик   (Dolni Çiflik )
с.Булаир   (Bulair )
с.Бърдарево   (Bırdarevo )
с.Венелин   (Venelin )
с.Голица   (Golitsa )
с.Горен Чифлик   (Goren Çiflik )
с.Гроздьово   (Grozdıovo )
с.Детелина   (Detelina )
с.Кривини   (Krivini )
с.Нова Шипка   (Nova Şipka )
с.Ново Оряхово   (Novo Oryahovo )
с.Пчелник   (Pçelnik )
с.Рудник   (Rudnik )
с.Солник   (Solnik )
с.Старо Оряхово   (Staro Oryahovo )
с.Шкорпиловци   (Şkorpilovtsi )
с.Юнец   (Ünets )
гр.Девня   (Devnya )
с.Кипра   (Kipra )
с.Падина   (Padina )
гр.Дългопол   (Dılgopol )
с.Арковна   (Arkovna )
с.Аспарухово   (Asparuhovo )
с.Боряна   (Boryana )
с.Величково   (Veliçkovo )
с.Дебелец   (Debelets )
с.Камен Дял   (Kamen Dyal )
с.Комунари   (Komunari )
с.Красимир   (Krasimir )
с.Лопушна   (Lopuşna )
с.Медовец   (Medovets )
с.Партизани   (Partizani )
с.Поляците   (Polyatsite )
с.Рояк   (Royak )
с.Сава   (Sava )
с.Сладка Вода   (Sladka Voda )
с.Цонево   (Tsonevo )
гр.Провадия   (Provadiya )
с.Блъсково   (Blıskovo )
с.Бозвелийско   (Bozveliysko )
с.Бързица   (Bırzitsa )
с.Венчан   (Vençan )
с.Градинарово   (Gradinarovo )
с.Добрина   (Dobrina )
с.Житница   (Jitnitsa )
с.Златина   (Zlatina )
с.Китен   (Kiten )
с.Комарево   (Komarevo )
с.Кривня   (Krivnya )
с.Манастир   (Manastir )
с.Неново   (Nenovo )
с.Овчага   (Ovçaga )
с.Петров Дол   (Petrov Dol )
с.Равна   (Ravna )
с.Славейково   (Slaveykovo )
с.Снежина   (Snejina )
с.Староселец   (Staroselets )
с.Тутраканци   (Tutrakantsi )
с.Храброво   (Hrabrovo )
с.Чайка   (Çayka )
с.Черковна   (Çerkovna )
с.Черноок   (Çernook )
гр.Суворово   (Suvorovo )
с.Баново   (Banovo )
с.Дръндар   (Drındar )
с.Изгрев   (İzgrev )
с.Калиманци   (Kalimantsi )
с.Левски   (Levski )
с.Николаевка   (Nikolaevka )
с.Просечен   (Proseçen )
с.Чернево   (Çernevo )
гр.Велико Търново   (Veliko Tırnovo )
гр.Дебелец   (Debelets )
гр.Килифарево   (Kilifarevo )
с.Арбанаси   (Arbanasi )
с.Балван   (Balvan )
с.Беляковец   (Belyakovets )
с.Бойчовци   (Boyçovtsi )
с.Бояновци   (Boyanovtsi )
с.Буковец   (Bukovets )
с.Велчево   (Velçevo )
с.Ветринци   (Vetrintsi )
с.Водолей   (Vodoley )
с.Войнежа   (Voyneja )
с.Вонеща Вода   (Voneşta Voda )
с.Въглевци   (Vıglevtsi )
с.Върлинка   (Vırlinka )
с.Габровци   (Gabrovtsi )
с.Гащевци   (Gaştevtsi )
с.Големаните   (Golemanite )
с.Горановци   (Goranovtsi )
с.Горен Еневец   (Goren Enevets )
с.Деветаците   (Devetatsite )
с.Дечковци   (Deçkovtsi )
с.Димитровци   (Dimitrovtsi )
с.Дичин   (Diçin )
с.Долен Еневец   (Dolen Enevets )
с.Долни Дамяновци   (Dolni Damyanovtsi )
с.Дунавци   (Dunavtsi )
с.Емен   (Emen )
с.Ивановци   (İvanovtsi )
с.Илевци   (İlevtsi )
с.Йовчевци   (Yovçevtsi )
с.Кисьовци   (Kisıovtsi )
с.Кладни Дял   (Kladni Dyal )
с.Клъшка Река   (Klışka Reka )
с.Куцаровци   (Kutsarovtsi )
с.Къпиново   (Kıpinovo )
с.Лагерите   (Lagerite )
с.Леденик   (Ledenik )
с.Малки Чифлик   (Malki Çiflik )
с.Малчовци   (Malçovtsi )
с.Миндя   (Mindya )
с.Мишеморков Хан   (Mişemorkov Han )
с.Момин Сбор   (Momin Sbor )
с.Нацовци   (Natsovtsi )
с.Никюп   (Niküp )
с.Ново Село   (Novo Selo )
с.Пирамидата   (Piramidata )
с.Плаково   (Plakovo )
с.Поповци   (Popovtsi )
с.Присово   (Prisovo )
с.Продановци   (Prodanovtsi )
с.Пушево   (Puşevo )
с.Пчелище   (Pçelişte )
с.Пъровци   (Pırovtsi )
с.Радковци   (Radkovtsi )
с.Райковци   (Raykovtsi )
с.Ресен   (Resen )
с.Русаля   (Rusalya )
с.Самоводене   (Samovodene )
с.Самсиите   (Samsiite )
с.Сеймените   (Seymenite )
с.Суха Река   (Suha Reka )
с.Терзиите   (Terziite )
с.Тодоровци   (Todorovtsi )
с.Хотница   (Hotnitsa )
с.Цепераните   (Tseperanite )
с.Церова Кория   (Tserova Koriya )
с.Шемшево   (Şemşevo )
с.Шереметя   (Şeremetya )
с.Шодековци   (Şodekovtsi )
с.Ялово   (Yalovo )
гр.Горна Оряховица   (Gorna Oryahovitsa )
гр.Долна Оряховица   (Dolna Oryahovitsa )
с.Върбица   (Vırbitsa )
с.Горски Горен Тръмбеш   (Gorski Goren Trımbeş )
с.Горски Долен Тръмбеш   (Gorski Dolen Trımbeş )
с.Драганово   (Draganovo )
с.Крушето   (Kruşeto )
с.Паисий   (Paisiy )
с.Писарево   (Pisarevo )
с.Поликраище   (Polikraişte )
с.Правда   (Pravda )
с.Първомайци   (Pırvomaytsi )
с.Стрелец   (Strelets )
с.Янтра   (Yantra )
гр.Елена   (Elena )
с.Аплаци   (Aplatsi )
с.Багалевци   (Bagalevtsi )
с.Бадевци   (Badevtsi )
с.Баевци   (Baevtsi )
с.Баждари   (Bajdari )
с.Балуци   (Balutsi )
с.Беброво   (Bebrovo )
с.Бейковци   (Beykovtsi )
с.Берковци   (Berkovtsi )
с.Блъсковци   (Blıskovtsi )
с.Богданско   (Bogdansko )
с.Бойковци   (Boykovtsi )
с.Босевци   (Bosevtsi )
с.Брезово   (Brezovo )
с.Бръчковци   (Brıçkovtsi )
с.Буйновци   (Buynovtsi )
с.Бялковци   (Byalkovtsi )
с.Валето   (Valeto )
с.Велковци   (Velkovtsi )
с.Велювци   (Velüvtsi )
с.Веселина   (Veselina )
с.Вълчовци   (Vılçovtsi )
с.Вълчовци   (Vılçovtsi )
с.Вързилковци   (Vırzilkovtsi )
с.Глоговец   (Glogovets )
с.Големани   (Golemani )
с.Горни Край   (Gorni Kray )
с.Горни Танчевци   (Gorni Tançevtsi )
с.Горска   (Gorska )
с.Граматици   (Gramatitsi )
с.Гърдевци   (Gırdevtsi )
с.Давери   (Daveri )
с.Дайновци   (Daynovtsi )
с.Дебели Рът   (Debeli Rıt )
с.Добревци   (Dobrevtsi )
с.Долни Марян   (Dolni Maryan )
с.Долни Танчевци   (Dolni Tançevtsi )
с.Донковци   (Donkovtsi )
с.Драганосковци   (Draganoskovtsi )
с.Драгийци   (Dragiytsi )
с.Дрента   (Drenta )
с.Дуковци   (Dukovtsi )
с.Дърлевци   (Dırlevtsi )
с.Зеленик   (Zelenik )
с.Игнатовци   (İgnatovtsi )
с.Илаков Рът   (İlakov Rıt )
с.Илиювци   (İliüvtsi )
с.Каменари   (Kamenari )
с.Кантари   (Kantari )
с.Карандили   (Karandili )
с.Киревци   (Kirevtsi )
с.Кожлювци   (Kojlüvtsi )
с.Козя Река   (Kozya Reka )
с.Колари   (Kolari )
с.Константин   (Konstantin )
с.Костел   (Kostel )
с.Котуци   (Kotutsi )
с.Крилювци   (Krilüvtsi )
с.Крумчевци   (Krumçevtsi )
с.Лазарци   (Lazartsi )
с.Майско   (Maysko )
с.Марафелци   (Marafeltsi )
с.Марян   (Maryan )
с.Махалници   (Mahalnitsi )
с.Мийковци   (Miykovtsi )
с.Миневци   (Minevtsi )
с.Мирчовци   (Mirçovtsi )
с.Нешевци   (Neşevtsi )
с.Николовци   (Nikolovtsi )
с.Николчовци   (Nikolçovtsi )
с.Ничовци   (Niçovtsi )
с.Палици   (Palitsi )
с.Пейковци   (Peykovtsi )
с.Петковци   (Petkovtsi )
с.Попрусевци   (Poprusevtsi )
с.Попска   (Popska )
с.Радовци   (Radovtsi )
с.Райновци   (Raynovtsi )
с.Ралиновци   (Ralinovtsi )
с.Раювци   (Raüvtsi )
с.Ребревци   (Rebrevtsi )
с.Руховци   (Ruhovtsi )
с.Светославци   (Svetoslavtsi )
с.Средни Колиби   (Sredni Kolibi )
с.Стойчевци   (Stoyçevtsi )
с.Стояновци   (Stoyanovtsi )
с.Султани   (Sultani )
с.Титевци   (Titevtsi )
с.Тодювци   (Todüvtsi )
с.Топузи   (Topuzi )
с.Трънковци   (Trınkovtsi )
с.Тумбевци   (Tumbevtsi )
с.Тънки Рът   (Tınki Rıt )
с.Търкашени   (Tırkaşeni )
с.Угорялковци   (Ugoryalkovtsi )
с.Харваловци   (Harvalovtsi )
с.Христовци   (Hristovtsi )
с.Хъневци   (Hınevtsi )
с.Чакали   (Çakali )
с.Червенковци   (Çervenkovtsi )
с.Черни Дял   (Çerni Dyal )
с.Шилковци   (Şilkovtsi )
с.Шубеци   (Şubetsi )
с.Яковци   (Yakovtsi )
гр.Златарица   (Zlataritsa )
с.Горна Хаджийска   (Gorna Hadjiyska )
с.Горско Ново Село   (Gorsko Novo Selo )
с.Дедина   (Dedina )
с.Дединци   (Dedintsi )
с.Делова Махала   (Delova Mahala )
с.Долно Шивачево   (Dolno Şivaçevo )
с.Дълги Припек   (Dılgi Pripek )
с.Калайджии   (Kalaydjii )
с.Новогорци   (Novogortsi )
с.Равново   (Ravnovo )
с.Разсоха   (Razsoha )
с.Резач   (Rezaç )
с.Родина   (Rodina )
с.Росно   (Rosno )
с.Сливовица   (Slivovitsa )
с.Средно Село   (Sredno Selo )
с.Чешма   (Çeşma )
с.Чистово   (Çistovo )
гр.Лясковец   (Lyaskovets )
с.Джулюница   (Djulünitsa )
с.Добри Дял   (Dobri Dyal )
с.Драгижево   (Dragijevo )
с.Козаревец   (Kozarevets )
с.Мерданя   (Merdanya )
гр.Бяла Черква   (Byala Çerkva )
гр.Павликени   (Pavlikeni )
с.Батак   (Batak )
с.Бутово   (Butovo )
с.Вишовград   (Vişovgrad )
с.Върбовка   (Vırbovka )
с.Горна Липница   (Gorna Lipnitsa )
с.Димча   (Dimça )
с.Долна Липница   (Dolna Lipnitsa )
с.Дъскот   (Dıskot )
с.Караисен   (Karaisen )
с.Лесичери   (Lesiçeri )
с.Михалци   (Mihaltsi )
с.Мусина   (Musina )
с.Недан   (Nedan )
с.Паскалевец   (Paskalevets )
с.Патреш   (Patreş )
с.Росица   (Rositsa )
с.Сломер   (Slomer )
с.Стамболово   (Stambolovo )
гр.Полски Тръмбеш   (Polski Trımbeş )
с.Вързулица   (Vırzulitsa )
с.Иванча   (İvança )
с.Каранци   (Karantsi )
с.Климентово   (Klimentovo )
с.Куцина   (Kutsina )
с.Масларево   (Maslarevo )
с.Обединение   (Obedinenie )
с.Орловец   (Orlovets )
с.Павел   (Pavel )
с.Петко Каравелово   (Petko Karavelovo )
с.Полски Сеновец   (Polski Senovets )
с.Раданово   (Radanovo )
с.Стефан Стамболово   (Stefan Stambolovo )
с.Страхилово   (Strahilovo )
гр.Свищов   (Sviştov )
с.Алеково   (Alekovo )
с.Александрово   (Aleksandrovo )
с.Българско Сливово   (Bılgarsko Slivovo )
с.Вардим   (Vardim )
с.Горна Студена   (Gorna Studena )
с.Деляновци   (Delyanovtsi )
с.Драгомирово   (Dragomirovo )
с.Козловец   (Kozlovets )
с.Морава   (Morava )
с.Овча Могила   (Ovça Mogila )
с.Ореш   (Oreş )
с.Совата   (Sovata )
с.Хаджидимитрово   (Hadjidimitrovo )
с.Царевец   (Tsarevets )
с.Червена   (Çervena )
гр.Стражица   (Strajitsa )
с.Асеново   (Asenovo )
с.Балканци   (Balkantsi )
с.Благоево   (Blagoevo )
с.Бряговица   (Bryagovitsa )
с.Виноград   (Vinograd )
с.Владислав   (Vladislav )
с.Водно   (Vodno )
с.Горски Сеновец   (Gorski Senovets )
с.Железарци   (Jelezartsi )
с.Кавлак   (Kavlak )
с.Камен   (Kamen )
с.Кесарево   (Kesarevo )
с.Лозен   (Lozen )
с.Любенци   (Lübentsi )
с.Мирово   (Mirovo )
с.Николаево   (Nikolaevo )
с.Нова Върбовка   (Nova Vırbovka )
с.Ново Градище   (Novo Gradişte )
с.Сушица   (Suşitsa )
с.Теменуга   (Temenuga )
с.Царски Извор   (Tsarski İzvor )
гр.Сухиндол   (Suhindol )
с.Бяла Река   (Byala Reka )
с.Горско Калугерово   (Gorsko Kalugerovo )
с.Горско Косово   (Gorsko Kosovo )
с.Коевци   (Koevtsi )
с.Красно Градище   (Krasno Gradişte )
гр.Белоградчик   (Belogradçik )
с.Боровица   (Borovitsa )
с.Вещица   (Veştitsa )
с.Върба   (Vırba )
с.Гранитово   (Granitovo )
с.Граничак   (Graniçak )
с.Дъбравка   (Dıbravka )
с.Крачимир   (Kraçimir )
с.Ошане   (Oşane )
с.Праужда   (Praujda )
с.Пролазница   (Prolaznitsa )
с.Рабиша   (Rabişa )
с.Раяновци   (Rayanovtsi )
с.Салаш   (Salaş )
с.Сливовник   (Slivovnik )
с.Стакевци   (Stakevtsi )
с.Струиндол   (Struindol )
с.Чифлик   (Çiflik )
с.Бойница   (Boynitsa )
с.Бориловец   (Borilovets )
с.Градсковски Колиби   (Gradskovski Kolibi )
с.Каниц   (Kanits )
с.Периловец   (Perilovets )
с.Раброво   (Rabrovo )
с.Шипикова Махала   (Şipikova Mahala )
с.Шишенци   (Şişentsi )
гр.Брегово   (Bregovo )
с.Балей   (Baley )
с.Връв   (Vrıv )
с.Гъмзово   (Gımzovo )
с.Делейна   (Deleyna )
с.Калина   (Kalina )
с.Косово   (Kosovo )
с.Куделин   (Kudelin )
с.Ракитница   (Rakitnitsa )
с.Тияновци   (Tiyanovtsi )
гр.Видин   (Vidin )
гр.Дунавци   (Dunavtsi )
с.Акациево   (Akatsievo )
с.Антимово   (Antimovo )
с.Бела Рада   (Bela Rada )
с.Ботево   (Botevo )
с.Буковец   (Bukovets )
с.Войница   (Voynitsa )
с.Въртоп   (Vırtop )
с.Гайтанци   (Gaytantsi )
с.Генерал Мариново   (General Marinovo )
с.Гомотарци   (Gomotartsi )
с.Градец   (Gradets )
с.Динковица   (Dinkovitsa )
с.Долни Бошняк   (Dolni Boşnyak )
с.Дружба   (Drujba )
с.Жеглица   (Jeglitsa )
с.Ивановци   (İvanovtsi )
с.Иново   (İnovo )
с.Каленик   (Kalenik )
с.Капитановци   (Kapitanovtsi )
с.Кошава   (Koşava )
с.Кутово   (Kutovo )
с.Майор Узуново   (Mayor Uzunovo )
с.Новоселци   (Novoseltsi )
с.Пешаково   (Peşakovo )
с.Плакудер   (Plakuder )
с.Покрайна   (Pokrayna )
с.Рупци   (Ruptsi )
с.Синаговци   (Sinagovtsi )
с.Слана Бара   (Slana Bara )
с.Сланотрън   (Slanotrın )
с.Търняне   (Tırnyane )
с.Цар Симеоново   (Tsar Simeonovo )
гр.Грамада   (Gramada )
с.Бояново   (Boyanovo )
с.Бранковци   (Brankovtsi )
с.Водна   (Vodna )
с.Медешевци   (Medeşevtsi )
с.Милчина Лъка   (Milçina Lıka )
с.Срацимирово   (Sratsimirovo )
с.Тошевци   (Toşevtsi )
гр.Димово   (Dimovo )
с.Арчар   (Arçar )
с.Бела   (Bela )
с.Владиченци   (Vladiçentsi )
с.Воднянци   (Vodnyantsi )
с.Върбовчец   (Vırbovçets )
с.Дълго Поле   (Dılgo Pole )
с.Държаница   (Dırjanitsa )
с.Извор   (İzvor )
с.Карбинци   (Karbintsi )
с.Кладоруб   (Kladorub )
с.Костичовци   (Kostiçovtsi )
с.Лагошевци   (Lagoşevtsi )
с.Мали Дреновец   (Mali Drenovets )
с.Медовница   (Medovnitsa )
с.Орешец   (Oreşets )
с.Орешец (Гара Орешец)   (Oreşets (Gara Oreşets) )
с.Острокапци   (Ostrokaptsi )
с.Септемврийци   (Septemvriytsi )
с.Скомля   (Skomlya )
с.Шипот   (Şipot )
с.Яньовец   (Yanıovets )
с.Ярловица   (Yarlovitsa )
гр.Кула   (Kula )
с.Големаново   (Golemanovo )
с.Извор Махала   (İzvor Mahala )
с.Коста Перчево   (Kosta Perçevo )
с.Полетковци   (Poletkovtsi )
с.Старопатица   (Staropatitsa )
с.Тополовец   (Topolovets )
с.Цар-Петрово   (Tsar-Petrovo )
с.Чичил   (Çiçil )
с.Вълчек   (Vılçek )
с.Киреево   (Kireevo )
с.Макреш   (Makreş )
с.Подгоре   (Podgore )
с.Раковица   (Rakovitsa )
с.Толовица   (Tolovitsa )
с.Цар Шишманово   (Tsar Şişmanovo )
с.Винарово   (Vinarovo )
с.Неговановци   (Negovanovtsi )
с.Ново Село   (Novo Selo )
с.Флорентин   (Florentin )
с.Ясен   (Yasen )
с.Бело Поле   (Belo Pole )
с.Гюргич   (Gürgiç )
с.Динково   (Dinkovo )
с.Дражинци   (Drajintsi )
с.Дреновец   (Drenovets )
с.Плешивец   (Pleşivets )
с.Роглец   (Roglets )
с.Ружинци   (Rujintsi )
с.Тополовец   (Topolovets )
с.Черно Поле   (Çerno Pole )
с.Върбово   (Vırbovo )
с.Горни Лом   (Gorni Lom )
с.Долни Лом   (Dolni Lom )
с.Протопопинци   (Protopopintsi )
с.Репляна   (Replyana )
с.Средогрив   (Sredogriv )
с.Търговище   (Tırgovişte )
с.Чупрене   (Çuprene )
с.Борован   (Borovan )
с.Добролево   (Dobrolevo )
с.Малорад   (Malorad )
с.Нивянин   (Nivyanin )
с.Сираково   (Sirakovo )
гр.Бяла Слатина   (Byala Slatina )
с.Алтимир   (Altimir )
с.Буковец   (Bukovets )
с.Бърдарски Геран   (Bırdarski Geran )
с.Бъркачево   (Bırkaçevo )
с.Враняк   (Vranyak )
с.Габаре   (Gabare )
с.Галиче   (Galiçe )
с.Драшан   (Draşan )
с.Комарево   (Komarevo )
с.Попица   (Popitsa )
с.Соколаре   (Sokolare )
с.Тлачене   (Tlaçene )
с.Търнава   (Tırnava )
с.Търнак   (Tırnak )
гр.Враца   (Vratsa )
с.Баница   (Banitsa )
с.Бели Извор   (Beli İzvor )
с.Веслец   (Veslets )
с.Вировско   (Virovsko )
с.Власатица   (Vlasatitsa )
с.Върбица   (Vırbitsa )
с.Голямо Пещене   (Golyamo Peştene )
с.Горно Пещене   (Gorno Peştene )
с.Девене   (Devene )
с.Згориград   (Zgorigrad )
с.Костелево   (Kostelevo )
с.Лиляче   (Lilyaçe )
с.Лютаджик   (Lütadjik )
с.Мало Пещене   (Malo Peştene )
с.Мраморен   (Mramoren )
с.Нефела   (Nefela )
с.Оходен   (Ohoden )
с.Паволче   (Pavolçe )
с.Тишевица   (Tişevitsa )
с.Три Кладенци   (Tri Kladentsi )
с.Челопек   (Çelopek )
с.Чирен   (Çiren )
гр.Козлодуй   (Kozloduy )
с.Бутан   (Butan )
с.Гложене   (Glojene )
с.Крива Бара   (Kriva Bara )
с.Хърлец   (Hırlets )
гр.Криводол   (Krivodol )
с.Баурене   (Baurene )
с.Ботуня   (Botunya )
с.Галатин   (Galatin )
с.Главаци   (Glavatsi )
с.Големо Бабино   (Golemo Babino )
с.Градешница   (Gradeşnitsa )
с.Добруша   (Dobruşa )
с.Краводер   (Kravoder )
с.Лесура   (Lesura )
с.Осен   (Osen )
с.Пудрия   (Pudriya )
с.Ракево   (Rakevo )
с.Уровене   (Urovene )
с.Фурен   (Furen )
гр.Мездра   (Mezdra )
с.Боденец   (Bodenets )
с.Брусен   (Brusen )
с.Върбешница   (Vırbeşnitsa )
с.Горна Бешовица   (Gorna Beşovitsa )
с.Горна Кремена   (Gorna Kremena )
с.Долна Кремена   (Dolna Kremena )
с.Дърманци   (Dırmantsi )
с.Елисейна   (Eliseyna )
с.Зверино   (Zverino )
с.Злидол   (Zlidol )
с.Игнатица   (İgnatitsa )
с.Кален   (Kalen )
с.Крапец   (Krapets )
с.Крета   (Kreta )
с.Лик   (Lik )
с.Лютиброд   (Lütibrod )
с.Лютидол   (Lütidol )
с.Моравица   (Moravitsa )
с.Оселна   (Oselna )
с.Ослен Криводол   (Oslen Krivodol )
с.Очиндол   (Oçindol )
с.Ребърково   (Rebırkovo )
с.Руска Бела   (Ruska Bela )
с.Старо Село   (Staro Selo )
с.Типченица   (Tipçenitsa )
с.Цаконица   (Tsakonitsa )
с.Царевец   (Tsarevets )
гр.Мизия   (Miziya )
с.Войводово   (Voyvodovo )
с.Крушовица   (Kruşovitsa )
с.Липница   (Lipnitsa )
с.Сараево   (Saraevo )
с.Софрониево   (Sofronievo )
гр.Оряхово   (Oryahovo )
с.Галово   (Galovo )
с.Горни Вадин   (Gorni Vadin )
с.Долни Вадин   (Dolni Vadin )
с.Лесковец   (Leskovets )
с.Остров   (Ostrov )
с.Селановци   (Selanovtsi )
гр.Роман   (Roman )
с.Долна Бешовица   (Dolna Beşovitsa )
с.Камено Поле   (Kameno Pole )
с.Караш   (Karaş )
с.Кунино   (Kunino )
с.Курново   (Kurnovo )
с.Марково Равнище   (Markovo Ravnişte )
с.Радовене   (Radovene )
с.Синьо Бърдо   (Sinıo Bırdo )
с.Средни Рът   (Sredni Rıt )
с.Стояновци   (Stoyanovtsi )
с.Струпец   (Strupets )
с.Хубавене   (Hubavene )
с.Ботево   (Botevo )
с.Бързина   (Bırzina )
с.Манастирище   (Manastirişte )
с.Михайлово   (Mihaylovo )
с.Рогозен   (Rogozen )
с.Хайредин   (Hayredin )
гр.Габрово   (Gabrovo )
с.Ангелов   (Angelov )
с.Армените   (Armenite )
с.Баевци   (Baevtsi )
с.Баланите   (Balanite )
с.Балиновци   (Balinovtsi )
с.Банковци   (Bankovtsi )
с.Бекриите   (Bekriite )
с.Беломъжите   (Belomıjite )
с.Бобевци   (Bobevtsi )
с.Богданчовци   (Bogdançovtsi )
с.Боженците   (Bojentsite )
с.Бойновци   (Boynovtsi )
с.Бойчета   (Boyçeta )
с.Болтата   (Boltata )
с.Борики   (Boriki )
с.Борското   (Borskoto )
с.Брънеците   (Brınetsite )
с.Бялково   (Byalkovo )
с.Велковци   (Velkovtsi )
с.Ветрово   (Vetrovo )
с.Влайчовци   (Vlayçovtsi )
с.Врабците   (Vrabtsite )
с.Враниловци   (Vranilovtsi )
с.Вълков Дол   (Vılkov Dol )
с.Гайтаните   (Gaytanite )
с.Гарван   (Garvan )
с.Геновци   (Genovtsi )
с.Генчовци   (Gençovtsi )
с.Гергини   (Gergini )
с.Гледаци   (Gledatsi )
с.Горнова Могила   (Gornova Mogila )
с.Гръблевци   (Grıblevtsi )
с.Гъбене   (Gıbene )
с.Дебел Дял   (Debel Dyal )
с.Джумриите   (Djumriite )
с.Дивеци   (Divetsi )
с.Донино   (Donino )
с.Драгановци   (Draganovtsi )
с.Драганчетата   (Dragançetata )
с.Драгиевци   (Dragievtsi )
с.Драгомани   (Dragomani )
с.Думници   (Dumnitsi )
с.Езерото   (Ezeroto )
с.Живко   (Jivko )
с.Жълтеш   (Jılteş )
с.Здравковец   (Zdravkovets )
с.Зелено Дърво   (Zeleno Dırvo )
с.Златевци   (Zlatevtsi )
с.Иванили   (İvanili )
с.Иванковци   (İvankovtsi )
с.Иглика   (İglika )
с.Източник   (İztoçnik )
с.Камещица   (Kameştitsa )
с.Карали   (Karali )
с.Киевци   (Kievtsi )
с.Кметовци   (Kmetovtsi )
с.Кметчета   (Kmetçeta )
с.Кози Рог   (Kozi Rog )
с.Колишовци   (Kolişovtsi )
с.Копчелиите   (Kopçeliite )
с.Костадините   (Kostadinite )
с.Костенковци   (Kostenkovtsi )
с.Лесичарка   (Lesiçarka )
с.Лоза   (Loza )
с.Малини   (Malini )
с.Малуша   (Maluşa )
с.Междени   (Mejdeni )
с.Мечковица   (Meçkovitsa )
с.Милковци   (Milkovtsi )
с.Михайловци   (Mihaylovtsi )
с.Мичковци   (Miçkovtsi )
с.Мрахори   (Mrahori )
с.Музга   (Muzga )
с.Николчовци   (Nikolçovtsi )
с.Новаковци   (Novakovtsi )
с.Овощарци   (Ovoştartsi )
с.Орловци   (Orlovtsi )
с.Парчовци   (Parçovtsi )
с.Пейовци   (Peyovtsi )
с.Пенковци   (Penkovtsi )
с.Петровци   (Petrovtsi )
с.Пецовци   (Petsovtsi )
с.Попари   (Popari )
с.Поповци   (Popovtsi )
с.Поток   (Potok )
с.Прахали   (Prahali )
с.Продановци   (Prodanovtsi )
с.Пъртевци   (Pırtevtsi )
с.Райновци   (Raynovtsi )
с.Раховци   (Rahovtsi )
с.Рачевци   (Raçevtsi )
с.Руйчовци   (Ruyçovtsi )
с.Рязковци   (Ryazkovtsi )
с.Свинарски Дол   (Svinarski Dol )
с.Седянковци   (Sedyankovtsi )
с.Сейковци   (Seykovtsi )
с.Семерджиите   (Semerdjiite )
с.Смиловци   (Smilovtsi )
с.Солари   (Solari )
с.Спанци   (Spantsi )
с.Спасовци   (Spasovtsi )
с.Старилковци   (Starilkovtsi )
с.Стефаново   (Stefanovo )
с.Стоевци   (Stoevtsi )
с.Стойковци   (Stoykovtsi )
с.Стойчовци   (Stoyçovtsi )
с.Стоманеците   (Stomanetsite )
с.Съботковци   (Sıbotkovtsi )
с.Тодоровци   (Todorovtsi )
с.Тодорчета   (Todorçeta )
с.Торбалъжите   (Torbalıjite )
с.Трапесковци   (Trapeskovtsi )
с.Трънито   (Trınito )
с.Узуните   (Uzunite )
с.Фърговци   (Fırgovtsi )
с.Харачерите   (Haraçerite )
с.Цвятковци   (Tsvyatkovtsi )
с.Чавеи   (Çavei )
с.Чарково   (Çarkovo )
с.Червена Локва   (Çervena Lokva )
с.Черневци   (Çernevtsi )
с.Читаковци   (Çitakovtsi )
с.Чукилите   (Çukilite )
с.Шарани   (Şarani )
с.Шипчените   (Şipçenite )
с.Яворец   (Yavorets )
с.Янковци   (Yankovtsi )
с.Ясените   (Yasenite )
гр.Дряново   (Dryanovo )
с.Балванците   (Balvantsite )
с.Бучуковци   (Buçukovtsi )
с.Ганчовец   (Gançovets )
с.Геня   (Genya )
с.Геша   (Geşa )
с.Глушка   (Gluşka )
с.Гоздейка   (Gozdeyka )
с.Големи Българени   (Golemi Bılgareni )
с.Горни Върпища   (Gorni Vırpişta )
с.Гостилица   (Gostilitsa )
с.Гърня   (Gırnya )
с.Денчевци   (Dençevtsi )
с.Длъгня   (Dlıgnya )
с.Добрените   (Dobrenite )
с.Долни Върпища   (Dolni Vırpişta )
с.Долни Драгойча   (Dolni Dragoyça )
с.Доча   (Doça )
с.Зая   (Zaya )
с.Игнатовци   (İgnatovtsi )
с.Искра   (İskra )
с.Каломен   (Kalomen )
с.Караиванца   (Karaivantsa )
с.Катранджии   (Katrandjii )
с.Керека   (Kereka )
с.Косарка   (Kosarka )
с.Крънча   (Krınça )
с.Куманите   (Kumanite )
с.Малки Българени   (Malki Bılgareni )
с.Маноя   (Manoya )
с.Пейна   (Peyna )
с.Петковци   (Petkovtsi )
с.Раданчето   (Radançeto )
с.Радовци   (Radovtsi )
с.Ритя   (Ritya )
с.Руня   (Runya )
с.Русиновци   (Rusinovtsi )
с.Саласука   (Salasuka )
с.Скалско   (Skalsko )
с.Славейково   (Slaveykovo )
с.Соколово   (Sokolovo )
с.Сяровци   (Syarovtsi )
с.Туркинча   (Turkinça )
с.Царева Ливада   (Tsareva Livada )
с.Чуково   (Çukovo )
с.Шушня   (Şuşnya )
с.Янтра   (Yantra )
гр.Севлиево   (Sevlievo )
с.Агатово   (Agatovo )
с.Батошево   (Batoşevo )
с.Бериево   (Berievo )
с.Боазът   (Boazıt )
с.Богатово   (Bogatovo )
с.Буря   (Burya )
с.Валевци   (Valevtsi )
с.Войнишка   (Voynişka )
с.Горна Росица   (Gorna Rositsa )
с.Градище   (Gradişte )
с.Градница   (Gradnitsa )
с.Дамяново   (Damyanovo )
с.Дебелцово   (Debeltsovo )
с.Дисманица   (Dismanitsa )
с.Добромирка   (Dobromirka )
с.Душево   (Duşevo )
с.Душевски Колиби   (Duşevski Kolibi )
с.Енев Рът   (Enev Rıt )
с.Идилево   (İdilevo )
с.Карамичевци   (Karamiçevtsi )
с.Кастел   (Kastel )
с.Корията   (Koriyata )
с.Кормянско   (Kormyansko )
с.Крамолин   (Kramolin )
с.Крушево   (Kruşevo )
с.Кръвеник   (Krıvenik )
с.Купен   (Kupen )
с.Ловнидол   (Lovnidol )
с.Малки Вършец   (Malki Vırşets )
с.Младен   (Mladen )
с.Млечево   (Mleçevo )
с.Петко Славейков   (Petko Slaveykov )
с.Попска   (Popska )
с.Ряховците   (Ryahovtsite )
с.Селище   (Selişte )
с.Сенник   (Sennik )
с.Стоките   (Stokite )
с.Столът   (Stolıt )
с.Табашка   (Tabaşka )
с.Тумбалово   (Tumbalovo )
с.Търхово   (Tırhovo )
с.Угорелец   (Ugorelets )
с.Хирево   (Hirevo )
с.Шопите   (Şopite )
с.Шумата   (Şumata )
гр.Плачковци   (Plaçkovtsi )
гр.Трявна   (Tryavna )
с.Азманите   (Azmanite )
с.Армянковци   (Armyankovtsi )
с.Бангейци   (Bangeytsi )
с.Бахреци   (Bahretsi )
с.Белица   (Belitsa )
с.Бижовци   (Bijovtsi )
с.Брежниците   (Brejnitsite )
с.Бърдарите   (Bırdarite )
с.Бърдени   (Bırdeni )
с.Веленци   (Velentsi )
с.Велчовци   (Velçovtsi )
с.Гайдари   (Gaydari )
с.Генчовци   (Gençovtsi )
с.Глутниците   (Glutnitsite )
с.Горни Дамяновци   (Gorni Damyanovtsi )
с.Горни Радковци   (Gorni Radkovtsi )
с.Димиевци   (Dimievtsi )
с.Добревци   (Dobrevtsi )
с.Долни Томчевци   (Dolni Tomçevtsi )
с.Донкино   (Donkino )
с.Дончовци   (Donçovtsi )
с.Драгневци   (Dragnevtsi )
с.Драндарите   (Drandarite )
с.Енчовци   (Ençovtsi )
с.Зеленика   (Zelenika )
с.Йововци   (Yovovtsi )
с.Кашенци   (Kaşentsi )
с.Керените   (Kerenite )
с.Киселковци   (Kiselkovtsi )
с.Кисийците   (Kisiytsite )
с.Койчовци   (Koyçovtsi )
с.Конарското   (Konarskoto )
с.Креслювци   (Kreslüvtsi )
с.Кръстец   (Krıstets )
с.Малки Станчовци   (Malki Stançovtsi )
с.Маневци   (Manevtsi )
с.Маруцековци   (Marutsekovtsi )
с.Матешовци   (Mateşovtsi )
с.Милевци   (Milevtsi )
с.Мръзеци   (Mrızetsi )
с.Николаево   (Nikolaevo )
с.Ножерите   (Nojerite )
с.Носеите   (Noseite )
с.Околиите   (Okoliite )
с.Ошаните   (Oşanite )
с.Побък   (Pobık )
с.Престой   (Prestoy )
с.Радевци   (Radevtsi )
с.Радино   (Radino )
с.Райнушковци   (Raynuşkovtsi )
с.Ралевци   (Ralevtsi )
с.Рашовите   (Raşovite )
с.Руевци   (Ruevtsi )
с.Свирци   (Svirtsi )
с.Сечен Камък   (Seçen Kamık )
с.Скорците   (Skortsite )
с.Сливово   (Slivovo )
с.Станчов Хан   (Stançov Han )
с.Тодореците   (Todoretsite )
с.Томчевци   (Tomçevtsi )
с.Фъревци   (Fırevtsi )
с.Фъртуни   (Fırtuni )
с.Христовци   (Hristovtsi )
с.Чакалите   (Çakalite )
с.Черновръх   (Çernovrıh )
с.Явор   (Yavor )
гр.Балчик   (Balçik )
с.Безводица   (Bezvoditsa )
с.Бобовец   (Bobovets )
с.Брястово   (Bryastovo )
с.Гурково   (Gurkovo )
с.Дропла   (Dropla )
с.Дъбрава   (Dıbrava )
с.Змеево   (Zmeevo )
с.Карвуна   (Karvuna )
с.Кранево   (Kranevo )
с.Кремена   (Kremena )
с.Ляхово   (Lyahovo )
с.Оброчище   (Obroçişte )
с.Оброчище,К.К.Албена   (Obroçişte,K.K.Albena )
с.Преспа   (Prespa )
с.Рогачево   (Rogaçevo )
с.Сенокос   (Senokos )
с.Соколово   (Sokolovo )
с.Стражица   (Strajitsa )
с.Тригорци   (Trigortsi )
с.Храброво   (Hrabrovo )
с.Царичино   (Tsariçino )
с.Църква   (Tsırkva )
гр.Генерал Тошево   (General Toşevo )
с.Александър Стамболийски  (Aleksandır Stamboliyski)
с.Балканци   (Balkantsi )
с.Бежаново   (Bejanovo )
с.Василево   (Vasilevo )
с.Великово   (Velikovo )
с.Вичово   (Viçovo )
с.Горица   (Goritsa )
с.Градини   (Gradini )
с.Дъбовик   (Dıbovik )
с.Житен   (Jiten )
с.Зограф   (Zograf )
с.Изворово   (İzvorovo )
с.Йовково   (Yovkovo )
с.Калина   (Kalina )
с.Кардам   (Kardam )
с.Конаре   (Konare )
с.Краище   (Kraişte )
с.Красен   (Krasen )
с.Къпиново   (Kıpinovo )
с.Лозница   (Loznitsa )
с.Люляково   (Lülyakovo )
с.Малина   (Malina )
с.Огражден   (Ograjden )
с.Петлешково   (Petleşkovo )
с.Писарово   (Pisarovo )
с.Пленимир   (Plenimir )
с.Преселенци   (Preselentsi )
с.Присад   (Prisad )
с.Пчеларово   (Pçelarovo )
с.Равнец   (Ravnets )
с.Рогозина   (Rogozina )
с.Росен   (Rosen )
с.Росица   (Rositsa )
с.Сираково   (Sirakovo )
с.Сноп   (Snop )
с.Снягово   (Snyagovo )
с.Спасово   (Spasovo )
с.Средина   (Sredina )
с.Сърнино   (Sırnino )
с.Узово   (Uzovo )
с.Чернооково   (Çernookovo )
с.Алцек   (Altsek )
с.Батово   (Batovo )
с.Бдинци   (Bdintsi )
с.Бенковски   (Benkovski )
с.Богдан   (Bogdan )
с.Божурово   (Bojurovo )
с.Бранище   (Branişte )
с.Ведрина   (Vedrina )
с.Владимирово   (Vladimirovo )
с.Воднянци   (Vodnyantsi )
с.Вратарите   (Vratarite )
с.Врачанци   (Vraçantsi )
с.Генерал Колево   (General Kolevo )
с.Гешаново   (Geşanovo )
с.Дебрене   (Debrene )
с.Добрево   (Dobrevo )
с.Долина   (Dolina )
с.Дончево   (Donçevo )
с.Драганово   (Draganovo )
с.Дряновец   (Dryanovets )
с.Енево   (Enevo )
с.Житница   (Jitnitsa )
с.Златия   (Zlatiya )
с.Камен   (Kamen )
с.Карапелит   (Karapelit )
с.Козлодуйци   (Kozloduytsi )
с.Котленци   (Kotlentsi )
с.Крагулево   (Kragulevo )
с.Ловчанци   (Lovçantsi )
с.Ломница   (Lomnitsa )
с.Лясково   (Lyaskovo )
с.Малка Смолница   (Malka Smolnitsa )
с.Медово   (Medovo )
с.Методиево   (Metodievo )
с.Миладиновци   (Miladinovtsi )
с.Ново Ботево   (Novo Botevo )
с.Овчарово   (Ovçarovo )
с.Одринци   (Odrintsi )
с.Одърци   (Odırtsi )
с.Опанец   (Opanets )
с.Орлова Могила   (Orlova Mogila )
с.Паскалево   (Paskalevo )
с.Плачидол   (Plaçidol )
с.Победа   (Pobeda )
с.Подслон   (Podslon )
с.Полковник Иваново   (Polkovnik İvanovo )
с.Полковник Минково   (Polkovnik Minkovo )
с.Полковник Свещарово   (Polkovnik Sveştarovo )
с.Попгригорово   (Popgrigorovo )
с.Прилеп   (Prilep )
с.Приморци   (Primortsi )
с.Пчелино   (Pçelino )
с.Пчелник   (Pçelnik )
с.Росеново   (Rosenovo )
с.Самуилово   (Samuilovo )
с.Свобода   (Svoboda )
с.Славеево   (Slaveevo )
с.Сливенци   (Sliventsi )
с.Смолница   (Smolnitsa )
с.Соколник   (Sokolnik )
с.Стефан Караджа   (Stefan Karadja )
с.Стефаново   (Stefanovo )
с.Стожер   (Stojer )
с.Тянево   (Tyanevo )
с.Фелдфебел Денково   (Feldfebel Denkovo )
с.Хитово   (Hitovo )
с.Царевец   (Tsarevets )
с.Черна   (Çerna )
гр.Каварна   (Kavarna )
с.Белгун   (Belgun )
с.Било   (Bilo )
с.Божурец   (Bojurets )
с.Българево   (Bılgarevo )
с.Видно   (Vidno )
с.Вранино   (Vranino )
с.Иречек   (İreçek )
с.Камен Бряг   (Kamen Bryag )
с.Крупен   (Krupen )
с.Могилище   (Mogilişte )
с.Нейково   (Neykovo )
с.Поручик Чунчево   (Poruçik Çunçevo )
с.Раковски   (Rakovski )
с.Свети Никола   (Sveti Nikola )
с.Селце   (Seltse )
с.Септемврийци   (Septemvriytsi )
с.Топола   (Topola )
с.Травник   (Travnik )
с.Хаджи Димитър   (Hadji Dimitır )
с.Челопечене   (Çelopeçene )
с.Абрит   (Abrit )
с.Александрия   (Aleksandriya )
с.Бистрец   (Bistrets )
с.Габер   (Gaber )
с.Добрин   (Dobrin )
с.Ефрейтор Бакалово   (Efreytor Bakalovo )
с.Загорци   (Zagortsi )
с.Земенци   (Zementsi )
с.Зимница   (Zimnitsa )
с.Капитан Димитрово   (Kapitan Dimitrovo )
с.Коритен   (Koriten )
с.Крушари   (Kruşari )
с.Лозенец   (Lozenets )
с.Огняново   (Ognyanovo )
с.Полковник Дяково   (Polkovnik Dyakovo )
с.Поручик Кърджиево   (Poruçik Kırdjievo )
с.Северняк   (Severnyak )
с.Северци   (Severtsi )
с.Телериг   (Telerig )
гр.Тервел   (Tervel )
с.Ангеларий   (Angelariy )
с.Балик   (Balik )
с.Безмер   (Bezmer )
с.Божан   (Bojan )
с.Бонево   (Bonevo )
с.Брестница   (Brestnitsa )
с.Главанци   (Glavantsi )
с.Градница   (Gradnitsa )
с.Гуслар   (Guslar )
с.Жегларци   (Jeglartsi )
с.Зърнево   (Zırnevo )
с.Каблешково   (Kableşkovo )
с.Кладенци   (Kladentsi )
с.Коларци   (Kolartsi )
с.Кочмар   (Koçmar )
с.Мали Извор   (Mali İzvor )
с.Нова Камена   (Nova Kamena )
с.Оногур   (Onogur )
с.Орляк   (Orlyak )
с.Полковник Савово   (Polkovnik Savovo )
с.Попгруево   (Popgruevo )
с.Професор Златарски   (Profesor Zlatarski )
с.Сърнец   (Sırnets )
с.Честименско   (Çestimensko )
гр.Добрич   (Dobriç )
гр.Шабла   (Şabla )
с.Божаново   (Bojanovo )
с.Ваклино   (Vaklino )
с.Горичане   (Goriçane )
с.Горун   (Gorun )
с.Граничар   (Graniçar )
с.Дуранкулак   (Durankulak )
с.Езерец   (Ezerets )
с.Захари Стояново   (Zahari Stoyanovo )
с.Крапец   (Krapets )
с.Пролез   (Prolez )
с.Смин   (Smin )
с.Стаевци   (Staevtsi )
с.Твърдица   (Tvırditsa )
с.Тюленово   (Tülenovo )
с.Черноморци   (Çernomortsi )
гр.Ардино   (Ardino )
с.Аврамово   (Avramovo )
с.Ахрянско   (Ahryansko )
с.Башево   (Başevo )
с.Бистроглед   (Bistrogled )
с.Богатино   (Bogatino )
с.Боровица   (Borovitsa )
с.Брезен   (Brezen )
с.Бял Извор   (Byal İzvor )
с.Главник   (Glavnik )
с.Голобрад   (Golobrad )
с.Горно Прахово   (Gorno Prahovo )
с.Гърбище   (Gırbişte )
с.Дедино   (Dedino )
с.Дойранци   (Doyrantsi )
с.Долно Прахово   (Dolno Prahovo )
с.Дядовци   (Dyadovtsi )
с.Еньовче   (Enıovçe )
с.Жълтуша   (Jıltuşa )
с.Искра   (İskra )
с.Китница   (Kitnitsa )
с.Кроячево   (Kroyaçevo )
с.Латинка   (Latinka )
с.Левци   (Levtsi )
с.Ленище   (Lenişte )
с.Любино   (Lübino )
с.Мак   (Mak )
с.Млечино   (Mleçino )
с.Мусево   (Musevo )
с.Падина   (Padina )
с.Паспал   (Paspal )
с.Песнопой   (Pesnopoy )
с.Правдолюб   (Pravdolüb )
с.Рибарци   (Ribartsi )
с.Родопско   (Rodopsko )
с.Русалско   (Rusalsko )
с.Светулка   (Svetulka )
с.Седларци   (Sedlartsi )
с.Синчец   (Sinçets )
с.Сполука   (Spoluka )
с.Срънско   (Srınsko )
с.Стар Читак   (Star Çitak )
с.Стояново   (Stoyanovo )
с.Сухово   (Suhovo )
с.Теменуга   (Temenuga )
с.Търна   (Tırna )
с.Търносливка   (Tırnoslivka )
с.Хромица   (Hromitsa )
с.Червена Скала   (Çervena Skala )
с.Чернигово   (Çernigovo )
с.Чубрика   (Çubrika )
с.Ябълковец   (Yabılkovets )
гр.Джебел   (Djebel )
с.Албанци   (Albantsi )
с.Брежана   (Brejana )
с.Великденче   (Velikdençe )
с.Воденичарско   (Vodeniçarsko )
с.Вълкович   (Vılkoviç )
с.Генерал Гешево   (General Geşevo )
с.Добринци   (Dobrintsi )
с.Душинково   (Duşinkovo )
с.Желъдово   (Jelıdovo )
с.Жълти Рид   (Jılti Rid )
с.Жълтика   (Jıltika )
с.Илийско   (İliysko )
с.Казаците   (Kazatsite )
с.Каменяне   (Kamenyane )
с.Козица   (Kozitsa )
с.Контил   (Kontil )
с.Купците   (Kuptsite )
с.Лебед   (Lebed )
с.Мишевско   (Mişevsko )
с.Мрежичко   (Mrejiçko )
с.Овчево   (Ovçevo )
с.Папрат   (Paprat )
с.Плазище   (Plazişte )
с.Подвръх   (Podvrıh )
с.Полянец   (Polyanets )
с.Поточе   (Potoçe )
с.Припек   (Pripek )
с.Ридино   (Ridino )
с.Рогозари   (Rogozari )
с.Рогозче   (Rogozçe )
с.Рожденско   (Rojdensko )
с.Рът   (Rıt )
с.Сипец   (Sipets )
с.Скалина   (Skalina )
с.Слънчоглед   (Slınçogled )
с.Софийци   (Sofiytsi )
с.Телчарка   (Telçarka )
с.Търновци   (Tırnovtsi )
с.Тютюнче   (Tütünçe )
с.Устрен   (Ustren )
с.Цвятово   (Tsvyatovo )
с.Църквица   (Tsırkvitsa )
с.Чакалци   (Çakaltsi )
с.Черешка   (Çereşka )
с.Щерна   (Şterna )
с.Ямино   (Yamino )
с.Априлци   (Apriltsi )
с.Бенковски   (Benkovski )
с.Брегово   (Bregovo )
с.Вълчанка   (Vılçanka )
с.Върбен   (Vırben )
с.Върли Дол   (Vırli Dol )
с.Горно Кирково   (Gorno Kirkovo )
с.Горно Къпиново   (Gorno Kıpinovo )
с.Горски Извор   (Gorski İzvor )
с.Гривяк   (Grivyak )
с.Дедец   (Dedets )
с.Делвино   (Delvino )
с.Джерово   (Djerovo )
с.Добромирци   (Dobromirtsi )
с.Долно Къпиново   (Dolno Kıpinovo )
с.Домище   (Domişte )
с.Дрангово   (Drangovo )
с.Дружинци   (Drujintsi )
с.Дрянова Глава   (Dryanova Glava )
с.Дюлица   (Dülitsa )
с.Еровете   (Erovete )
с.Завоя   (Zavoya )
с.Загорски   (Zagorski )
с.Здравчец   (Zdravçets )
с.Каялоба   (Kayaloba )
с.Кирково   (Kirkovo )
с.Китна   (Kitna )
с.Козлево   (Kozlevo )
с.Костурино   (Kosturino )
с.Кран   (Kran )
с.Кремен   (Kremen )
с.Крилатица   (Krilatitsa )
с.Кукуряк   (Kukuryak )
с.Кърчовско   (Kırçovsko )
с.Лозенградци   (Lozengradtsi )
с.Малкоч   (Malkoç )
с.Медевци   (Medevtsi )
с.Метличина   (Metliçina )
с.Метличка   (Metliçka )
с.Могиляне   (Mogilyane )
с.Мъглене   (Mıglene )
с.Нане   (Nane )
с.Орлица   (Orlitsa )
с.Островец   (Ostrovets )
с.Пловка   (Plovka )
с.Подкова   (Podkova )
с.Пресека   (Preseka )
с.Първенци   (Pırventsi )
с.Първица   (Pırvitsa )
с.Растник   (Rastnik )
с.Самодива   (Samodiva )
с.Самокитка   (Samokitka )
с.Светлен   (Svetlen )
с.Секирка   (Sekirka )
с.Средско   (Sredsko )
с.Старейшино   (Stareyşino )
с.Старово   (Starovo )
с.Стоманци   (Stomantsi )
с.Стрижба   (Strijba )
с.Тихомир   (Tihomir )
с.Фотиново   (Fotinovo )
с.Хаджийско   (Hadjiysko )
с.Чавка   (Çavka )
с.Чакаларово   (Çakalarovo )
с.Чичево   (Çiçevo )
с.Чорбаджийско   (Çorbadjiysko )
с.Шипок   (Şipok )
с.Шопци   (Şoptsi )
с.Шумнатица   (Şumnatitsa )
с.Яковица   (Yakovitsa )
с.Янино   (Yanino )
гр.Крумовград   (Krumovgrad )
с.Аврен   (Avren )
с.Багрилци   (Bagriltsi )
с.Бараци   (Baratsi )
с.Благун   (Blagun )
с.Бойник   (Boynik )
с.Бряговец   (Bryagovets )
с.Бук   (Buk )
с.Вранско   (Vransko )
с.Голям Девесил   (Golyam Devesil )
с.Голяма Чинка   (Golyama Çinka )
с.Голямо Каменяне   (Golyamo Kamenyane )
с.Горна Кула   (Gorna Kula )
с.Горни Юруци   (Gorni Ürutsi )
с.Гривка   (Grivka )
с.Гулийка   (Guliyka )
с.Гулия   (Guliya )
с.Девесилица   (Devesilitsa )
с.Девесилово   (Devesilovo )
с.Джанка   (Djanka )
с.Доборско   (Doborsko )
с.Долна Кула   (Dolna Kula )
с.Долни Юруци   (Dolni Ürutsi )
с.Дъждовник   (Dıjdovnik )
с.Егрек   (Egrek )
с.Едрино   (Edrino )
с.Звънарка   (Zvınarka )
с.Зиморница   (Zimornitsa )
с.Златолист   (Zlatolist )
с.Калайджиево   (Kalaydjievo )
с.Каменка   (Kamenka )
с.Кандилка   (Kandilka )
с.Качулка   (Kaçulka )
с.Ковил   (Kovil )
с.Кожухарци   (Kojuhartsi )
с.Котлари   (Kotlari )
с.Красино   (Krasino )
с.Къклица   (Kıklitsa )
с.Лещарка   (Leştarka )
с.Лимец   (Limets )
с.Луличка   (Luliçka )
с.Малка Чинка   (Malka Çinka )
с.Малко Каменяне   (Malko Kamenyane )
с.Малък Девесил   (Malık Devesil )
с.Метлика   (Metlika )
с.Морянци   (Moryantsi )
с.Овчари   (Ovçari )
с.Орех   (Oreh )
с.Орешари   (Oreşari )
с.Падало   (Padalo )
с.Пашинци   (Paşintsi )
с.Пелин   (Pelin )
с.Перуника   (Perunika )
с.Подрумче   (Podrumçe )
с.Полковник Желязово   (Polkovnik Jelyazovo )
с.Поточарка   (Potoçarka )
с.Поточница   (Potoçnitsa )
с.Раличево   (Raliçevo )
с.Рибино   (Ribino )
с.Рогач   (Rogaç )
с.Ручей   (Ruçey )
с.Самовила   (Samovila )
с.Сбор   (Sbor )
с.Синигер   (Siniger )
с.Скалак   (Skalak )
с.Сладкодум   (Sladkodum )
с.Сливарка   (Slivarka )
с.Стари Чал   (Stari Çal )
с.Стражец   (Strajets )
с.Странджево   (Strandjevo )
с.Студен Кладенец   (Studen Kladenets )
с.Сърнак   (Sırnak )
с.Тинтява   (Tintyava )
с.Токачка   (Tokaçka )
с.Тополка   (Topolka )
с.Хисар   (Hisar )
с.Храстово   (Hrastovo )
с.Чал   (Çal )
с.Черничево   (Çerniçevo )
с.Чернооки   (Çernooki )
гр.Кърджали   (Kırdjali )
с.Айрово   (Ayrovo )
с.Багра   (Bagra )
с.Бащино   (Baştino )
с.Бели Пласт   (Beli Plast )
с.Бленика   (Blenika )
с.Божак   (Bojak )
с.Бойно   (Boyno )
с.Болярци   (Bolyartsi )
с.Брош   (Broş )
с.Бяла Поляна   (Byala Polyana )
с.Бялка   (Byalka )
с.Велешани   (Veleşani )
с.Висока   (Visoka )
с.Висока Поляна   (Visoka Polyana )
с.Вишеград   (Vişegrad )
с.Воловарци   (Volovartsi )
с.Върбенци   (Vırbentsi )
с.Главатарци   (Glavatartsi )
с.Глухар   (Gluhar )
с.Гняздово   (Gnyazdovo )
с.Голяма Бара   (Golyama Bara )
с.Горна Крепост   (Gorna Krepost )
с.Гъсково   (Gıskovo )
с.Добриново   (Dobrinovo )
с.Долище   (Dolişte )
с.Долна Крепост   (Dolna Krepost )
с.Дъждино   (Dıjdino )
с.Дъждовница   (Dıjdovnitsa )
с.Дънгово   (Dıngovo )
с.Енчец   (Ençets )
с.Жинзифово   (Jinzifovo )
с.Житарник   (Jitarnik )
с.Зайчино   (Zayçino )
с.Звезделина   (Zvezdelina )
с.Звезден   (Zvezden )
с.Звиница   (Zvinitsa )
с.Звъника   (Zvınika )
с.Звънче   (Zvınçe )
с.Зелениково   (Zelenikovo )
с.Зимзелен   (Zimzelen )
с.Зорница   (Zornitsa )
с.Иванци   (İvantsi )
с.Илиница   (İlinitsa )
с.Калинка   (Kalinka )
с.Калоянци   (Kaloyantsi )
с.Каменарци   (Kamenartsi )
с.Кобиляне   (Kobilyane )
с.Кокиче   (Kokiçe )
с.Кокошане   (Kokoşane )
с.Конево   (Konevo )
с.Костино   (Kostino )
с.Крайно Село   (Krayno Selo )
с.Крин   (Krin )
с.Крушевска   (Kruşevska )
с.Крушка   (Kruşka )
с.Кьосево   (Kıosevo )
с.Лисиците   (Lisitsite )
с.Лъвово   (Lıvovo )
с.Люляково   (Lülyakovo )
с.Майсторово   (Maystorovo )
с.Македонци   (Makedontsi )
с.Мартино   (Martino )
с.Миладиново   (Miladinovo )
с.Мост   (Most )
с.Мургово   (Murgovo )
с.Мъдрец   (Mıdrets )
с.Невестино   (Nevestino )
с.Ненково   (Nenkovo )
с.Опълченско   (Opılçensko )
с.Орешница   (Oreşnitsa )
с.Островица   (Ostrovitsa )
с.Охлювец   (Ohlüvets )
с.Панчево   (Pançevo )
с.Пеньово   (Penıovo )
с.Пепелище   (Pepelişte )
с.Перперек   (Perperek )
с.Петлино   (Petlino )
с.Повет   (Povet )
с.Прилепци   (Prileptsi )
с.Пропаст   (Propast )
с.Пъдарци   (Pıdartsi )
с.Рани Лист   (Rani List )
с.Резбарци   (Rezbartsi )
с.Ридово   (Ridovo )
с.Рудина   (Rudina )
с.Сватбаре   (Svatbare )
с.Севдалина   (Sevdalina )
с.Седловина   (Sedlovina )
с.Сестринско   (Sestrinsko )
с.Сипей   (Sipey )
с.Скалище   (Skalişte )
с.Скална Глава   (Skalna Glava )
с.Скърбино   (Skırbino )
с.Снежинка   (Snejinka )
с.Соколско   (Sokolsko )
с.Соколяне   (Sokolyane )
с.Солище   (Solişte )
с.Срединка   (Sredinka )
с.Старо Място   (Staro Myasto )
с.Стражевци   (Strajevtsi )
с.Страхил Войвода   (Strahil Voyvoda )
с.Стремово   (Stremovo )
с.Стремци   (Stremtsi )
с.Татково   (Tatkovo )
с.Тополчане   (Topolçane )
с.Три Могили   (Tri Mogili )
с.Ходжовци   (Hodjovtsi )
с.Царевец   (Tsarevets )
с.Чеганци   (Çegantsi )
с.Черешица   (Çereşitsa )
с.Черна Скала   (Çerna Skala )
с.Черньовци   (Çernıovtsi )
с.Чилик   (Çilik )
с.Чифлик   (Çiflik )
с.Широко Поле   (Şiroko Pole )
с.Яребица   (Yarebitsa )
с.Ястреб   (Yastreb )
гр.Момчилград   (Momçilgrad )
с.Ауста   (Austa )
с.Багрянка   (Bagryanka )
с.Балабаново   (Balabanovo )
с.Биволяне   (Bivolyane )
с.Врело   (Vrelo )
с.Върхари   (Vırhari )
с.Горско Дюлево   (Gorsko Dülevo )
с.Груево   (Gruevo )
с.Гургулица   (Gurgulitsa )
с.Девинци   (Devintsi )
с.Джелепско   (Djelepsko )
с.Друмче   (Drumçe )
с.Загорско   (Zagorsko )
с.Звездел   (Zvezdel )
с.Каменец   (Kamenets )
с.Карамфил   (Karamfil )
с.Конче   (Konçe )
с.Кос   (Kos )
с.Кременец   (Kremenets )
с.Лале   (Lale )
с.Летовник   (Letovnik )
с.Момина Сълза   (Momina Sılza )
с.Нановица   (Nanovitsa )
с.Неофит Бозвелиево   (Neofit Bozvelievo )
с.Обичник   (Obiçnik )
с.Пазарци   (Pazartsi )
с.Пиявец   (Piyavets )
с.Плешинци   (Pleşintsi )
с.Постник   (Postnik )
с.Прогрес   (Progres )
с.Птичар   (Ptiçar )
с.Равен   (Raven )
с.Ралица   (Ralitsa )
с.Садовица   (Sadovitsa )
с.Свобода   (Svoboda )
с.Седефче   (Sedefçe )
с.Седлари   (Sedlari )
с.Сенце   (Sentse )
с.Синделци   (Sindeltsi )
с.Соколино   (Sokolino )
с.Сярци   (Syartsi )
с.Татул   (Tatul )
с.Чайка   (Çayka )
с.Чобанка   (Çobanka )
с.Чомаково   (Çomakovo )
с.Чуково   (Çukovo )
с.Юнаци   (Ünatsi )
с.Бакалите   (Bakalite )
с.Безводно   (Bezvodno )
с.Бели Вир   (Beli Vir )
с.Божурци   (Bojurtsi )
с.Боровско   (Borovsko )
с.Босилица   (Bosilitsa )
с.Бостанци   (Bostantsi )
с.Бърза Река   (Bırza Reka )
с.Верско   (Versko )
с.Водач   (Vodaç )
с.Вождово   (Vojdovo )
с.Войново   (Voynovo )
с.Възел   (Vızel )
с.Габрово   (Gabrovo )
с.Даскалово   (Daskalovo )
с.Драганово   (Draganovo )
с.Душка   (Duşka )
с.Дядовско   (Dyadovsko )
с.Железник   (Jeleznik )
с.Женда   (Jenda )
с.Житница   (Jitnitsa )
с.Йончово   (Yonçovo )
с.Каблешково   (Kableşkovo )
с.Каняк   (Kanyak )
с.Комунига   (Komuniga )
с.Копитник   (Kopitnik )
с.Куцово   (Kutsovo )
с.Лясково   (Lyaskovo )
с.Минзухар   (Minzuhar )
с.Мурга   (Murga )
с.Небеска   (Nebeska )
с.Нови Пазар   (Novi Pazar )
с.Новоселище   (Novoselişte )
с.Ночево   (Noçevo )
с.Паничково   (Paniçkovo )
с.Патица   (Patitsa )
с.Петелово   (Petelovo )
с.Пряпорец   (Pryaporets )
с.Пчеларово   (Pçelarovo )
с.Русалина   (Rusalina )
с.Свободиново   (Svobodinovo )
с.Соколите   (Sokolite )
с.Среднево   (Srednevo )
с.Средска   (Sredska )
с.Стражница   (Strajnitsa )
с.Черна Нива   (Çerna Niva )
с.Черноочене   (Çernooçene )
с.Ябълчени   (Yabılçeni )
с.Яворово   (Yavorovo )
гр.Бобов Дол   (Bobov Dol )
с.Бабино   (Babino )
с.Бабинска Река   (Babinska Reka )
с.Блато   (Blato )
с.Голема Фуча   (Golema Fuça )
с.Големо Село   (Golemo Selo )
с.Голям Върбовник   (Golyam Vırbovnik )
с.Горна Козница   (Gorna Koznitsa )
с.Долистово   (Dolistovo )
с.Коркина   (Korkina )
с.Локвата   (Lokvata )
с.Мала Фуча   (Mala Fuça )
с.Мали Върбовник   (Mali Vırbovnik )
с.Мало Село   (Malo Selo )
с.Мламолово   (Mlamolovo )
с.Новоселяне   (Novoselyane )
с.Паничарево   (Paniçarevo )
с.Шатрово   (Şatrovo )
гр.Бобошево   (Boboşevo )
с.Бадино   (Badino )
с.Блажиево   (Blajievo )
с.Висока Могила   (Visoka Mogila )
с.Вуково   (Vukovo )
с.Доброво   (Dobrovo )
с.Каменик   (Kamenik )
с.Скрино   (Skrino )
с.Слатино   (Slatino )
с.Сопово   (Sopovo )
с.Усойка   (Usoyka )
с.Циклово   (Tsiklovo )
гр.Кочериново   (Koçerinovo )
с.Бараково   (Barakovo )
с.Боровец   (Borovets )
с.Бураново   (Buranovo )
с.Драгодан   (Dragodan )
с.Крумово   (Krumovo )
с.Мурсалево   (Mursalevo )
с.Пороминово   (Porominovo )
с.Стоб   (Stob )
с.Фролош   (Froloş )
с.Цървище   (Tsırvişte )
гр.Кюстендил   (Küstendil )
с.Багренци   (Bagrentsi )
с.Берсин   (Bersin )
с.Блатец   (Blatets )
с.Бобешино   (Bobeşino )
с.Богослов   (Bogoslov )
с.Буново   (Bunovo )
с.Вратца   (Vrattsa )
с.Гирчевци   (Girçevtsi )
с.Горановци   (Goranovtsi )
с.Горна Брестница   (Gorna Brestnitsa )
с.Горна Гращица   (Gorna Graştitsa )
с.Горно Уйно   (Gorno Uyno )
с.Грамаждано   (Gramajdano )
с.Граница   (Granitsa )
с.Гурбановци   (Gurbanovtsi )
с.Гърбино   (Gırbino )
с.Гърляно   (Gırlyano )
с.Гюешево   (Güeşevo )
с.Дворище   (Dvorişte )
с.Дождевица   (Dojdevitsa )
с.Долна Гращица   (Dolna Graştitsa )
с.Долно Село   (Dolno Selo )
с.Долно Уйно   (Dolno Uyno )
с.Драговищица   (Dragoviştitsa )
с.Жабокрът   (Jabokrıt )
с.Жеравино   (Jeravino )
с.Жиленци   (Jilentsi )
с.Ивановци   (İvanovtsi )
с.Каменичка Скакавица   (Kameniçka Skakavitsa )
с.Катрище   (Katrişte )
с.Коняво   (Konyavo )
с.Копиловци   (Kopilovtsi )
с.Коприва   (Kopriva )
с.Кутугерци   (Kutugertsi )
с.Кършалево   (Kırşalevo )
с.Лелинци   (Lelintsi )
с.Лисец   (Lisets )
с.Лозно   (Lozno )
с.Ломница   (Lomnitsa )
с.Мазарачево   (Mazaraçevo )
с.Николичевци   (Nikoliçevtsi )
с.Нови Чифлик   (Novi Çiflik )
с.Ново Село   (Novo Selo )
с.Пиперков Чифлик   (Piperkov Çiflik )
с.Полетинци   (Poletintsi )
с.Полска Скакавица   (Polska Skakavitsa )
с.Преколница   (Prekolnitsa )
с.Радловци   (Radlovtsi )
с.Раждавица   (Rajdavitsa )
с.Раненци   (Ranentsi )
с.Режинци   (Rejintsi )
с.Ръсово   (Rısovo )
с.Савойски   (Savoyski )
с.Сажденик   (Sajdenik )
с.Скриняно   (Skrinyano )
с.Слокощица   (Slokoştitsa )
с.Соволяно   (Sovolyano )
с.Стенско   (Stensko )
с.Таваличево   (Tavaliçevo )
с.Търновлаг   (Tırnovlag )
с.Търсино   (Tırsino )
с.Церовица   (Tserovitsa )
с.Црешново   (Tsreşnovo )
с.Цървена Ябълка   (Tsırvena Yabılka )
с.Цървендол   (Tsırvendol )
с.Цървеняно   (Tsırvenyano )
с.Шипочано   (Şipoçano )
с.Шишковци   (Şişkovtsi )
с.Ябълково   (Yabılkovo )
с.Ваксево   (Vaksevo )
с.Ветрен   (Vetren )
с.Длъхчево-Сабляр   (Dlıhçevo-Sablyar )
с.Долна Козница   (Dolna Koznitsa )
с.Друмохар   (Drumohar )
с.Еремия   (Eremiya )
с.Згурово   (Zgurovo )
с.Илия   (İliya )
с.Кадровица   (Kadrovitsa )
с.Лиляч   (Lilyaç )
с.Мърводол   (Mırvodol )
с.Невестино   (Nevestino )
с.Неделкова Гращица   (Nedelkova Graştitsa )
с.Пастух   (Pastuh )
с.Пелатиково   (Pelatikovo )
с.Раково   (Rakovo )
с.Рашка Гращица   (Raşka Graştitsa )
с.Смоличано   (Smoliçano )
с.Страдалово   (Stradalovo )
с.Тишаново   (Tişanovo )
с.Църварица   (Tsırvaritsa )
с.Четирци   (Çetirtsi )
гр.Рила   (Rila )
с.Падала   (Padala )
с.Пастра   (Pastra )
с.Смочево   (Smoçevo )
Ман.Рилски Манастир   (Man.Rilski Manastir )
гр.Сапарева Баня   (Sapareva Banya )
с.Овчарци   (Ovçartsi )
с.Паничище   (Paniçişte )
с.Ресилово   (Resilovo )
с.Сапарево   (Saparevo )
гр.Дупница   (Dupnitsa )
с.Баланово   (Balanovo )
с.Бистрица   (Bistritsa )
с.Блатино   (Blatino )
с.Грамаде   (Gramade )
с.Делян   (Delyan )
с.Джерман   (Djerman )
с.Дяково   (Dyakovo )
с.Крайни Дол   (Krayni Dol )
с.Крайници   (Kraynitsi )
с.Кременик   (Kremenik )
с.Палатово   (Palatovo )
с.Пиперево   (Piperevo )
с.Самораново   (Samoranovo )
с.Тополница   (Topolnitsa )
с.Червен Брег   (Çerven Breg )
с.Яхиново   (Yahinovo )
с.Брест   (Brest )
с.Бъзовица   (Bızovitsa )
с.Габрешевци   (Gabreşevtsi )
с.Горни Коритен   (Gorni Koriten )
с.Горно Кобиле   (Gorno Kobile )
с.Добри Дол   (Dobri Dol )
с.Долни Коритен   (Dolni Koriten )
с.Долно Кобиле   (Dolno Kobile )
с.Драгойчинци   (Dragoyçintsi )
с.Злогош   (Zlogoş )
с.Киселица   (Kiselitsa )
с.Косово   (Kosovo )
с.Метохия   (Metohiya )
с.Побит Камък   (Pobit Kamık )
с.Средорек   (Sredorek )
с.Сушица   (Suşitsa )
с.Трекляно   (Treklyano )
с.Уши   (Uşi )
с.Чешлянци   (Çeşlyantsi )
гр.Априлци   (Apriltsi )
с.Велчево   (Velçevo )
с.Драшкова Поляна   (Draşkova Polyana )
с.Скандалото   (Skandaloto )
гр.Летница   (Letnitsa )
с.Горско Сливово   (Gorsko Slivovo )
с.Крушуна   (Kruşuna )
с.Кърпачево   (Kırpaçevo )
гр.Ловеч   (Loveç )
с.Абланица   (Ablanitsa )
с.Александрово   (Aleksandrovo )
с.Баховица   (Bahovitsa )
с.Брестово   (Brestovo )
с.Българене   (Bılgarene )
с.Владиня   (Vladinya )
с.Горан   (Goran )
с.Горно Павликене   (Gorno Pavlikene )
с.Гостиня   (Gostinya )
с.Деветаки   (Devetaki )
с.Дойренци   (Doyrentsi )
с.Дренов   (Drenov )
с.Дъбрава   (Dıbrava )
с.Изворче   (İzvorçe )
с.Йоглав   (Yoglav )
с.Казачево   (Kazaçevo )
с.Къкрина   (Kıkrina )
с.Лешница   (Leşnitsa )
с.Лисец   (Lisets )
с.Малиново   (Malinovo )
с.Прелом   (Prelom )
с.Пресяка   (Presyaka )
с.Радювене   (Radüvene )
с.Скобелево   (Skobelevo )
с.Славяни   (Slavyani )
с.Слатина   (Slatina )
с.Сливек   (Slivek )
с.Смочан   (Smoçan )
с.Соколово   (Sokolovo )
с.Стефаново   (Stefanovo )
с.Тепава   (Tepava )
с.Умаревци   (Umarevtsi )
с.Хлевене   (Hlevene )
с.Чавдарци   (Çavdartsi )
гр.Луковит   (Lukovit )
с.Бежаново   (Bejanovo )
с.Беленци   (Belentsi )
с.Дерманци   (Dermantsi )
с.Дъбен   (Dıben )
с.Карлуково   (Karlukovo )
с.Петревене   (Petrevene )
с.Пещерна   (Peşterna )
с.Румянцево   (Rumyantsevo )
с.Тодоричене   (Todoriçene )
с.Торос   (Toros )
с.Ъглен   (Iglen )
гр.Тетевен   (Teteven )
с.Бабинци   (Babintsi )
с.Български Извор   (Bılgarski İzvor )
с.Васильово   (Vasilıovo )
с.Галата   (Galata )
с.Глогово   (Glogovo )
с.Гложене   (Glojene )
с.Голям Извор   (Golyam İzvor )
с.Градежница   (Gradejnitsa )
с.Дивчовото   (Divçovoto )
с.Малка Желязна   (Malka Jelyazna )
с.Рибарица   (Ribaritsa )
с.Черни Вит   (Çerni Vit )
гр.Троян   (Troyan )
с.Балабанско   (Balabansko )
с.Балканец   (Balkanets )
с.Бели Осъм   (Beli Osım )
с.Белиш   (Beliş )
с.Борима   (Borima )
с.Врабево   (Vrabevo )
с.Голяма Желязна   (Golyama Jelyazna )
с.Горно Трапе   (Gorno Trape )
с.Гумощник   (Gumoştnik )
с.Дебнево   (Debnevo )
с.Добродан   (Dobrodan )
с.Дълбок Дол   (Dılbok Dol )
с.Калейца   (Kaleytsa )
с.Ломец   (Lomets )
с.Орешак   (Oreşak )
с.Патрешко   (Patreşko )
с.Старо Село   (Staro Selo )
с.Терзийско   (Terziysko )
с.Черни Осъм   (Çerni Osım )
с.Чифлик   (Çiflik )
с.Шипково   (Şipkovo )
гр.Угърчин   (Ugırçin )
с.Голец   (Golets )
с.Драгана   (Dragana )
с.Каленик   (Kalenik )
с.Катунец   (Katunets )
с.Кирчево   (Kirçevo )
с.Лесидрен   (Lesidren )
с.Микре   (Mikre )
с.Орляне   (Orlyane )
с.Славщица   (Slavştitsa )
с.Сопот   (Sopot )
гр.Ябланица   (Yablanitsa )
с.Батулци   (Batultsi )
с.Брестница   (Brestnitsa )
с.Голяма Брестница   (Golyama Brestnitsa )
с.Добревци   (Dobrevtsi )
с.Дъбравата   (Dıbravata )
с.Златна Панега   (Zlatna Panega )
с.Малък Извор   (Malık İzvor )
с.Орешене   (Oreşene )
гр.Берковица   (Berkovitsa )
с.Балювица   (Balüvitsa )
с.Бистрилица   (Bistrilitsa )
с.Бокиловци   (Bokilovtsi )
с.Боровци   (Borovtsi )
с.Бързия   (Bırziya )
с.Гаганица   (Gaganitsa )
с.Замфирово   (Zamfirovo )
с.Комарево   (Komarevo )
с.Костенци   (Kostentsi )
с.Котеновци   (Kotenovtsi )
с.Лесковец   (Leskovets )
с.Мездрея   (Mezdreya )
с.Песочница   (Pesoçnitsa )
с.Пърличево   (Pırliçevo )
с.Рашовица   (Raşovitsa )
с.Слатина   (Slatina )
с.Цветкова Бара   (Tsvetkova Bara )
с.Черешовица   (Çereşovitsa )
с.Ягодово   (Yagodovo )
гр.Бойчиновци   (Boyçinovtsi )
с.Бели Брег   (Beli Breg )
с.Бели Брод   (Beli Brod )
с.Владимирово   (Vladimirovo )
с.Громшин   (Gromşin )
с.Ерден   (Erden )
с.Кобиляк   (Kobilyak )
с.Лехчево   (Lehçevo )
с.Мадан   (Madan )
с.Мърчево   (Mırçevo )
с.Охрид   (Ohrid )
с.Палилула   (Palilula )
с.Портитовци   (Portitovtsi )
гр.Брусарци   (Brusartsi )
с.Буковец   (Bukovets )
с.Василовци   (Vasilovtsi )
с.Дондуково   (Dondukovo )
с.Дъбова Махала   (Dıbova Mahala )
с.Киселево   (Kiselevo )
с.Княжева Махала   (Knyajeva Mahala )
с.Крива Бара   (Kriva Bara )
с.Одоровци   (Odorovtsi )
с.Смирненски   (Smirnenski )
гр.Вълчедръм   (Vılçedrım )
с.Ботево   (Botevo )
с.Бъзовец   (Bızovets )
с.Горни Цибър   (Gorni Tsibır )
с.Долни Цибър   (Dolni Tsibır )
с.Златия   (Zlatiya )
с.Игнатово   (İgnatovo )
с.Мокреш   (Mokreş )
с.Разград   (Razgrad )
с.Септемврийци   (Septemvriytsi )
с.Черни Връх   (Çerni Vrıh )
гр.Вършец   (Vırşets )
с.Горна Бела Речка   (Gorna Bela Reçka )
с.Горно Озирово   (Gorno Ozirovo )
с.Долна Бела Речка   (Dolna Bela Reçka )
с.Долно Озирово   (Dolno Ozirovo )
с.Драганица   (Draganitsa )
с.Спанчевци   (Spançevtsi )
с.Стояново   (Stoyanovo )
с.Черкаски   (Çerkaski )
Ман.Клисурски Манастир   (Man.Klisurski Manastir )
с.Видлица   (Vidlitsa )
с.Гаврил Геново   (Gavril Genovo )
с.Георги Дамяново   (Georgi Damyanovo )
с.Главановци   (Glavanovtsi )
с.Говежда   (Govejda )
с.Дива Слатина   (Diva Slatina )
с.Дълги Дел   (Dılgi Del )
с.Еловица   (Elovitsa )
с.Каменна Рикса   (Kamenna Riksa )
с.Копиловци   (Kopilovtsi )
с.Меляне   (Melyane )
с.Помеждин   (Pomejdin )
с.Чемиш   (Çemiş )
гр.Лом   (Lom )
с.Добри Дол   (Dobri Dol )
с.Долно Линево   (Dolno Linevo )
с.Замфир   (Zamfir )
с.Ковачица   (Kovaçitsa )
с.Орсоя   (Orsoya )
с.Сливата   (Slivata )
с.Сталийска Махала   (Staliyska Mahala )
с.Станево   (Stanevo )
с.Трайково   (Traykovo )
с.Аспарухово   (Asparuhovo )
с.Медковец   (Medkovets )
с.Пишурка   (Pişurka )
с.Расово   (Rasovo )
с.Сливовик   (Slivovik )
гр.Монтана   (Montana )
с.Безденица   (Bezdenitsa )
с.Белотинци   (Belotintsi )
с.Благово   (Blagovo )
с.Винище   (Vinişte )
с.Вирове   (Virove )
с.Войници   (Voynitsi )
с.Габровница   (Gabrovnitsa )
с.Горна Вереница   (Gorna Verenitsa )
с.Горно Церовене   (Gorno Tserovene )
с.Доктор Йосифово   (Doktor Yosifovo )
с.Долна Вереница   (Dolna Verenitsa )
с.Долна Рикса   (Dolna Riksa )
с.Долно Белотинци   (Dolno Belotintsi )
с.Клисурица   (Klisuritsa )
с.Крапчене   (Krapçene )
с.Липен   (Lipen )
с.Николово   (Nikolovo )
с.Славотин   (Slavotin )
с.Смоляновци   (Smolyanovtsi )
с.Стубел   (Stubel )
с.Студено Буче   (Studeno Buçe )
с.Сумер   (Sumer )
с.Трифоново   (Trifonovo )
гр.Чипровци   (Çiprovtsi )
с.Белимел   (Belimel )
с.Горна Ковачица   (Gorna Kovaçitsa )
с.Горна Лука   (Gorna Luka )
с.Железна   (Jelezna )
с.Мартиново   (Martinovo )
с.Митровци   (Mitrovtsi )
с.Превала   (Prevala )
с.Равна   (Ravna )
с.Челюстница   (Çelüstnitsa )
с.Долно Церовене   (Dolno Tserovene )
с.Дългоделци   (Dılgodeltsi )
с.Комощица   (Komoştitsa )
с.Якимово   (Yakimovo )
гр.Батак   (Batak )
с.Нова Махала   (Nova Mahala )
с.Фотиново   (Fotinovo )
гр.Белово   (Belovo )
с.Аканджиево   (Akandjievo )
с.Габровица   (Gabrovitsa )
с.Голямо Белово   (Golyamo Belovo )
с.Дъбравите   (Dıbravite )
с.Мененкьово   (Menenkıovo )
с.Момина Клисура   (Momina Klisura )
с.Сестримо   (Sestrimo )
гр.Брацигово   (Bratsigovo )
с.Бяга   (Byaga )
с.Жребичко   (Jrebiçko )
с.Исперихово   (İsperihovo )
с.Козарско   (Kozarsko )
с.Равногор   (Ravnogor )
с.Розово   (Rozovo )
гр.Велинград   (Velingrad )
с.Абланица   (Ablanitsa )
с.Алендарова   (Alendarova )
с.Биркова   (Birkova )
с.Бозьова   (Bozıova )
с.Бутрева   (Butreva )
с.Враненци   (Vranentsi )
с.Всемирци   (Vsemirtsi )
с.Горна Биркова   (Gorna Birkova )
с.Горна Дъбева   (Gorna Dıbeva )
с.Грашево   (Graşevo )
с.Долна Дъбева   (Dolna Dıbeva )
с.Драгиново   (Draginovo )
с.Кандови   (Kandovi )
с.Кръстава   (Krıstava )
с.Пашови   (Paşovi )
с.Рохлева   (Rohleva )
с.Света Петка   (Sveta Petka )
с.Цветино   (Tsvetino )
с.Чолакова   (Çolakova )
с.Юндола   (Ündola )
с.Боримечково   (Borimeçkovo )
с.Динката   (Dinkata )
с.Калугерово   (Kalugerovo )
с.Лесичово   (Lesiçovo )
с.Памидово   (Pamidovo )
с.Церово   (Tserovo )
с.Щърково   (Ştırkovo )
гр.Пазарджик   (Pazardjik )
с.Алеко Константиново   (Aleko Konstantinovo )
с.Априлци   (Apriltsi )
с.Братаница   (Bratanitsa )
с.Величково   (Veliçkovo )
с.Гелеменово   (Gelemenovo )
с.Главиница   (Glavinitsa )
с.Говедаре   (Govedare )
с.Дебръщица   (Debrıştitsa )
с.Добровница   (Dobrovnitsa )
с.Драгор   (Dragor )
с.Звъничево   (Zvıniçevo )
с.Ивайло   (İvaylo )
с.Крали Марко   (Krali Marko )
с.Ляхово   (Lyahovo )
с.Мало Конаре   (Malo Konare )
с.Мирянци   (Miryantsi )
с.Мокрище   (Mokrişte )
с.Овчеполци   (Ovçepoltsi )
с.Огняново   (Ognyanovo )
с.Паталеница   (Patalenitsa )
с.Пищигово   (Piştigovo )
с.Росен   (Rosen )
с.Сарая   (Saraya )
с.Сбор   (Sbor )
с.Синитово   (Sinitovo )
с.Тополи Дол   (Topoli Dol )
с.Хаджиево   (Hadjievo )
с.Цар Асен   (Tsar Asen )
с.Црънча   (Tsrınça )
с.Черногорово   (Çernogorovo )
с.Юнаците   (Ünatsite )
гр.Панагюрище   (Panagürişte )
с.Баня   (Banya )
с.Бъта   (Bıta )
с.Елшица   (Elşitsa )
с.Левски   (Levski )
с.Оборище   (Oborişte )
с.Панагюрски Колонии   (Panagürski Kolonii )
с.Поибрене   (Poibrene )
с.Попинци   (Popintsi )
с.Сребриново   (Srebrinovo )
гр.Пещера   (Peştera )
с.Капитан Димитриево   (Kapitan Dimitrievo )
с.Радилово   (Radilovo )
гр.Костандово   (Kostandovo )
гр.Ракитово   (Rakitovo )
с.Дорково   (Dorkovo )
гр.Ветрен   (Vetren )
гр.Септември   (Septemvri )
с.Бошуля   (Boşulya )
с.Варвара   (Varvara )
с.Ветрен Дол   (Vetren Dol )
с.Виноградец   (Vinogradets )
с.Горно Вършило   (Gorno Vırşilo )
с.Долно Вършило   (Dolno Vırşilo )
с.Злокучене   (Zlokuçene )
с.Карабунар   (Karabunar )
с.Ковачево   (Kovaçevo )
с.Лозен   (Lozen )
с.Семчиново   (Semçinovo )
с.Симеоновец   (Simeonovets )
с.Славовица   (Slavovitsa )
гр.Стрелча   (Strelça )
с.Блатница   (Blatnitsa )
с.Дюлево   (Dülevo )
с.Свобода   (Svoboda )
с.Смилец   (Smilets )
гр.Сърница   (Sırnitsa )
с.Медени Поляни   (Medeni Polyani )
с.Побит Камък   (Pobit Kamık )
гр.Брезник   (Breznik )
с.Арзан   (Arzan )
с.Бабица   (Babitsa )
с.Банище   (Banişte )
с.Бегуновци   (Begunovtsi )
с.Билинци   (Bilintsi )
с.Брезнишки Извор   (Breznişki İzvor )
с.Брусник   (Brusnik )
с.Велковци   (Velkovtsi )
с.Видрица   (Vidritsa )
с.Гигинци   (Gigintsi )
с.Гоз   (Goz )
с.Горна Секирна   (Gorna Sekirna )
с.Горни Романци   (Gorni Romantsi )
с.Гърло   (Gırlo )
с.Долна Секирна   (Dolna Sekirna )
с.Долни Романци   (Dolni Romantsi )
с.Душинци   (Duşintsi )
с.Завала   (Zavala )
с.Конска   (Konska )
с.Кошарево   (Koşarevo )
с.Красава   (Krasava )
с.Кривонос   (Krivonos )
с.Муртинци   (Murtintsi )
с.Непразненци   (Nepraznentsi )
с.Ноевци   (Noevtsi )
с.Озърновци   (Ozırnovtsi )
с.Ребро   (Rebro )
с.Режанци   (Rejantsi )
с.Ръжавец   (Rıjavets )
с.Садовик   (Sadovik )
с.Слаковци   (Slakovtsi )
с.Сопица   (Sopitsa )
с.Станьовци   (Stanıovtsi )
с.Ярославци   (Yaroslavtsi )
гр.Земен   (Zemen )
с.Беренде   (Berende )
с.Блатешница   (Blateşnitsa )
с.Враня Стена   (Vranya Stena )
с.Габровдол   (Gabrovdol )
с.Горна Врабча   (Gorna Vrabça )
с.Горна Глоговица   (Gorna Glogovitsa )
с.Дивля   (Divlya )
с.Долна Врабча   (Dolna Vrabça )
с.Еловдол   (Elovdol )
с.Жабляно   (Jablyano )
с.Калотинци   (Kalotintsi )
с.Мурено   (Mureno )
с.Одраница   (Odranitsa )
с.Падине   (Padine )
с.Пещера   (Peştera )
с.Раянци   (Rayantsi )
с.Смиров Дол   (Smirov Dol )
с.Егълница   (Egılnitsa )
с.Калище   (Kalişte )
с.Ковачевци   (Kovaçevtsi )
с.Косача   (Kosaça )
с.Лобош   (Loboş )
с.Ракиловци   (Rakilovtsi )
с.Светля   (Svetlya )
с.Сирищник   (Siriştnik )
с.Слатино   (Slatino )
с.Чепино   (Çepino )
гр.Батановци   (Batanovtsi )
гр.Перник   (Pernik )
с.Богданов Дол   (Bogdanov Dol )
с.Боснек   (Bosnek )
с.Вискяр   (Viskyar )
с.Витановци   (Vitanovtsi )
с.Големо Бучино   (Golemo Buçino )
с.Дивотино   (Divotino )
с.Драгичево   (Dragiçevo )
с.Зидарци   (Zidartsi )
с.Кладница   (Kladnitsa )
с.Кралев Дол   (Kralev Dol )
с.Лесковец   (Leskovets )
с.Люлин   (Lülin )
с.Мещица   (Meştitsa )
с.Планиница   (Planinitsa )
с.Радуй   (Raduy )
с.Расник   (Rasnik )
с.Рударци   (Rudartsi )
с.Селищен Дол   (Selişten Dol )
с.Студена   (Studena )
с.Черна Гора   (Çerna Gora )
с.Чуйпетлово   (Çuypetlovo )
с.Ярджиловци   (Yardjilovtsi )
гр.Радомир   (Radomir )
с.Байкалско   (Baykalsko )
с.Беланица   (Belanitsa )
с.Бобораци   (Boboratsi )
с.Борнарево   (Bornarevo )
с.Владимир   (Vladimir )
с.Горна Диканя   (Gorna Dikanya )
с.Гълъбник   (Gılıbnik )
с.Дебели Лаг   (Debeli Lag )
с.Долна Диканя   (Dolna Dikanya )
с.Долни Раковец   (Dolni Rakovets )
с.Драгомирово   (Dragomirovo )
с.Дрен   (Dren )
с.Друган   (Drugan )
с.Жедна   (Jedna )
с.Житуша   (Jituşa )
с.Извор   (İzvor )
с.Касилаг   (Kasilag )
с.Кленовик   (Klenovik )
с.Кондофрей   (Kondofrey )
с.Копаница   (Kopanitsa )
с.Кошарите   (Koşarite )
с.Негованци   (Negovantsi )
с.Николаево   (Nikolaevo )
с.Поцърненци   (Potsırnentsi )
с.Прибой   (Priboy )
с.Радибош   (Radiboş )
с.Старо Село   (Staro Selo )
с.Стефаново   (Stefanovo )
с.Углярци   (Uglyartsi )
с.Червена Могила   (Çervena Mogila )
с.Чуковец   (Çukovets )
гр.Трън   (Trın )
с.Банкя   (Bankya )
с.Берайнци   (Berayntsi )
с.Богойна   (Bogoyna )
с.Бохова   (Bohova )
с.Бусинци   (Busintsi )
с.Бутроинци   (Butrointsi )
с.Велиново   (Velinovo )
с.Видрар   (Vidrar )
с.Врабча   (Vrabça )
с.Вукан   (Vukan )
с.Главановци   (Glavanovtsi )
с.Глоговица   (Glogovitsa )
с.Горна Мелна   (Gorna Melna )
с.Горочевци   (Goroçevtsi )
с.Джинчовци   (Djinçovtsi )
с.Докьовци   (Dokıovtsi )
с.Долна Мелна   (Dolna Melna )
с.Дълга Лука   (Dılga Luka )
с.Ездимирци   (Ezdimirtsi )
с.Еловица   (Elovitsa )
с.Ерул   (Erul )
с.Забел   (Zabel )
с.Зелениград   (Zelenigrad )
с.Кожинци   (Kojintsi )
с.Костуринци   (Kosturintsi )
с.Къшле   (Kışle )
с.Лева Река   (Leva Reka )
с.Лешниковци   (Leşnikovtsi )
с.Ломница   (Lomnitsa )
с.Лялинци   (Lyalintsi )
с.Милкьовци   (Milkıovtsi )
с.Милославци   (Miloslavtsi )
с.Мракетинци   (Mraketintsi )
с.Мрамор   (Mramor )
с.Насалевци   (Nasalevtsi )
с.Неделково   (Nedelkovo )
с.Парамун   (Paramun )
с.Пенкьовци   (Penkıovtsi )
с.Проданча   (Prodança )
с.Радово   (Radovo )
с.Рани Луг   (Rani Lug )
с.Реяновци   (Reyanovtsi )
с.Слишовци   (Slişovtsi )
с.Стайчовци   (Stayçovtsi )
с.Стрезимировци   (Strezimirovtsi )
с.Студен Извор   (Studen İzvor )
с.Туроковци   (Turokovtsi )
с.Филиповци   (Filipovtsi )
с.Цегриловци   (Tsegrilovtsi )
с.Шипковица   (Şipkovitsa )
с.Ярловци   (Yarlovtsi )
гр.Белене   (Belene )
с.Бяла Вода   (Byala Voda )
с.Деков   (Dekov )
с.Кулина Вода   (Kulina Voda )
с.Петокладенци   (Petokladentsi )
с.Татари   (Tatari )
гр.Гулянци   (Gulyantsi )
с.Брест   (Brest )
с.Гиген   (Gigen )
с.Долни Вит   (Dolni Vit )
с.Дъбован   (Dıbovan )
с.Загражден   (Zagrajden )
с.Искър   (İskır )
с.Крета   (Kreta )
с.Ленково   (Lenkovo )
с.Милковица   (Milkovitsa )
с.Сомовит   (Somovit )
с.Шияково   (Şiyakovo )
гр.Долна Митрополия   (Dolna Mitropoliya )
гр.Тръстеник   (Trıstenik )
с.Байкал   (Baykal )
с.Биволаре   (Bivolare )
с.Божурица   (Bojuritsa )
с.Брегаре   (Bregare )
с.Горна Митрополия   (Gorna Mitropoliya )
с.Гостиля   (Gostilya )
с.Комарево   (Komarevo )
с.Крушовене   (Kruşovene )
с.Ореховица   (Orehovitsa )
с.Победа   (Pobeda )
с.Подем   (Podem )
с.Рибен   (Riben )
с.Славовица   (Slavovitsa )
с.Ставерци   (Stavertsi )
гр.Долни Дъбник   (Dolni Dıbnik )
с.Бъркач   (Bırkaç )
с.Горни Дъбник   (Gorni Dıbnik )
с.Градина   (Gradina )
с.Крушовица   (Kruşovitsa )
с.Петърница   (Petırnitsa )
с.Садовец   (Sadovets )
гр.Левски   (Levski )
с.Асеновци   (Asenovtsi )
с.Аспарухово   (Asparuhovo )
с.Божурлук   (Bojurluk )
с.Българене   (Bılgarene )
с.Варана   (Varana )
с.Градище   (Gradişte )
с.Изгрев   (İzgrev )
с.Козар Белене   (Kozar Belene )
с.Малчика   (Malçika )
с.Обнова   (Obnova )
с.Стежерово   (Stejerovo )
с.Трънчовица   (Trınçovitsa )
гр.Никопол   (Nikopol )
с.Асеново   (Asenovo )
с.Бацова Махала   (Batsova Mahala )
с.Въбел   (Vıbel )
с.Дебово   (Debovo )
с.Драгаш Войвода   (Dragaş Voyvoda )
с.Евлогиево   (Evlogievo )
с.Жернов   (Jernov )
с.Лозица   (Lozitsa )
с.Любеново   (Lübenovo )
с.Муселиево   (Muselievo )
с.Новачене   (Novaçene )
с.Санадиново   (Sanadinovo )
с.Черковица   (Çerkovitsa )
гр.Искър   (İskır )
с.Долни Луковит   (Dolni Lukovit )
с.Писарово   (Pisarovo )
с.Староселци   (Staroseltsi )
гр.Плевен   (Pleven )
гр.Славяново   (Slavyanovo )
с.Беглеж   (Beglej )
с.Бохот   (Bohot )
с.Брестовец   (Brestovets )
с.Бръшляница   (Brışlyanitsa )
с.Буковлък   (Bukovlık )
с.Върбица   (Vırbitsa )
с.Горталово   (Gortalovo )
с.Гривица   (Grivitsa )
с.Дисевица   (Disevitsa )
с.Коиловци   (Koilovtsi )
с.Къртожабене   (Kırtojabene )
с.Къшин   (Kışin )
с.Ласкар   (Laskar )
с.Мечка   (Meçka )
с.Николаево   (Nikolaevo )
с.Опанец   (Opanets )
с.Пелишат   (Pelişat )
с.Радишево   (Radişevo )
с.Ралево   (Ralevo )
с.Тодорово   (Todorovo )
с.Тученица   (Tuçenitsa )
с.Търнене   (Tırnene )
с.Ясен   (Yasen )
гр.Пордим   (Pordim )
с.Борислав   (Borislav )
с.Вълчитрън   (Vılçitrın )
с.Згалево   (Zgalevo )
с.Каменец   (Kamenets )
с.Катерица   (Kateritsa )
с.Одърне   (Odırne )
с.Тотлебен   (Totleben )
гр.Койнаре   (Koynare )
гр.Червен Бряг   (Çerven Bryag )
с.Бресте   (Breste )
с.Глава   (Glava )
с.Горник   (Gornik )
с.Девенци   (Deventsi )
с.Лепица   (Lepitsa )
с.Радомирци   (Radomirtsi )
с.Ракита   (Rakita )
с.Реселец   (Reselets )
с.Рупци   (Ruptsi )
с.Сухаче   (Suhaçe )
с.Телиш   (Teliş )
с.Чомаковци   (Çomakovtsi )
гр.Кнежа   (Kneja )
с.Бреница   (Brenitsa )
с.Еница   (Enitsa )
с.Лазарово   (Lazarovo )
гр.Асеновград   (Asenovgrad )
с.Бачково   (Baçkovo )
с.Бор   (Bor )
с.Боянци   (Boyantsi )
с.Врата   (Vrata )
с.Горнослав   (Gornoslav )
с.Добростан   (Dobrostan )
с.Долнослав   (Dolnoslav )
с.Жълт Камък   (Jılt Kamık )
с.Златовръх   (Zlatovrıh )
с.Избеглии   (İzbeglii )
с.Козаново   (Kozanovo )
с.Конуш   (Konuş )
с.Косово   (Kosovo )
с.Леново   (Lenovo )
с.Лясково   (Lyaskovo )
с.Мостово   (Mostovo )
с.Мулдава   (Muldava )
с.Нареченски Бани   (Nareçenski Bani )
с.Новаково   (Novakovo )
с.Нови Извор   (Novi İzvor )
с.Орешец   (Oreşets )
с.Патриарх Евтимово   (Patriarh Evtimovo )
с.Сини Връх   (Sini Vrıh )
с.Стоево   (Stoevo )
с.Тополово   (Topolovo )
с.Три Могили   (Tri Mogili )
с.Узуново   (Uzunovo )
с.Червен   (Çerven )
гр.Брезово   (Brezovo )
с.Бабек   (Babek )
с.Борец   (Borets )
с.Върбен   (Vırben )
с.Дрангово   (Drangovo )
с.Зелениково   (Zelenikovo )
с.Златосел   (Zlatosel )
с.Отец Кирилово   (Otets Kirilovo )
с.Пъдарско   (Pıdarsko )
с.Розовец   (Rozovets )
с.Свежен   (Svejen )
с.Стрелци   (Streltsi )
с.Сърнегор   (Sırnegor )
с.Тюркмен   (Türkmen )
с.Чехларе   (Çehlare )
с.Чоба   (Çoba )
с.Бегово   (Begovo )
с.Главатар   (Glavatar )
с.Горна Махала   (Gorna Mahala )
с.Долна Махала   (Dolna Mahala )
с.Дуванлии   (Duvanlii )
с.Дълго Поле   (Dılgo Pole )
с.Житница   (Jitnitsa )
с.Иван Вазово   (İvan Vazovo )
с.Калояново   (Kaloyanovo )
с.Отец Паисиево   (Otets Paisievo )
с.Песнопой   (Pesnopoy )
с.Ръжево   (Rıjevo )
с.Ръжево Конаре   (Rıjevo Konare )
с.Сухозем   (Suhozem )
с.Черноземен   (Çernozemen )
гр.Баня   (Banya )
гр.Калофер   (Kalofer )
гр.Карлово   (Karlovo )
гр.Клисура   (Klisura )
с.Бегунци   (Beguntsi )
с.Богдан   (Bogdan )
с.Васил Левски   (Vasil Levski )
с.Ведраре   (Vedrare )
с.Войнягово   (Voynyagovo )
с.Горни Домлян   (Gorni Domlyan )
с.Домлян   (Domlyan )
с.Дъбене   (Dıbene )
с.Иганово   (İganovo )
с.Каравелово   (Karavelovo )
с.Климент   (Kliment )
с.Куртово   (Kurtovo )
с.Кърнаре   (Kırnare )
с.Марино Поле   (Marino Pole )
с.Московец   (Moskovets )
с.Мраченик   (Mraçenik )
с.Певците   (Pevtsite )
с.Пролом   (Prolom )
с.Розино   (Rozino )
с.Слатина   (Slatina )
с.Соколица   (Sokolitsa )
с.Столетово   (Stoletovo )
с.Христо Даново   (Hristo Danovo )
гр.Лъки   (Lıki )
с.Балкан Махала   (Balkan Mahala )
с.Белица   (Belitsa )
с.Борово   (Borovo )
с.Джурково   (Djurkovo )
с.Дряново   (Dryanovo )
с.Здравец   (Zdravets )
с.Лъкавица   (Lıkavitsa )
с.Манастир   (Manastir )
с.Югово   (Ügovo )
с.Бенковски   (Benkovski )
с.Войводиново   (Voyvodinovo )
с.Войсил   (Voysil )
с.Граф Игнатиево   (Graf İgnatievo )
с.Динк   (Dink )
с.Желязно   (Jelyazno )
с.Калековец   (Kalekovets )
с.Костиево   (Kostievo )
с.Крислово   (Krislovo )
с.Маноле   (Manole )
с.Манолско Конаре   (Manolsko Konare )
с.Радиново   (Radinovo )
с.Рогош   (Rogoş )
с.Скутаре   (Skutare )
с.Строево   (Stroevo )
с.Трилистник   (Trilistnik )
с.Труд   (Trud )
с.Царацово   (Tsaratsovo )
с.Ясно Поле   (Yasno Pole )
гр.Пловдив   (Plovdiv )
В Т.Ч.Р-Н 01_Централен   (01_Tsentralen )
В Т.Ч.Р-Н 02_Източен   (02_İztoçen )
В Т.Ч.Р-Н 03_Западен   (03_Zapaden )
В Т.Ч.Р-Н 04_Северен   (04_Severen )
В Т.Ч.Р-Н 05_Южен   (05_Üjen )
В Т.Ч.Р-Н 06_Тракия   (06_Trakiya )
гр.Първомай   (Pırvomay )
с.Брягово   (Bryagovo )
с.Буково   (Bukovo )
с.Бяла Река   (Byala Reka )
с.Виница   (Vinitsa )
с.Воден   (Voden )
с.Градина   (Gradina )
с.Добри Дол   (Dobri Dol )
с.Драгойново   (Dragoynovo )
с.Дълбок Извор   (Dılbok İzvor )
с.Езерово   (Ezerovo )
с.Искра   (İskra )
с.Караджалово   (Karadjalovo )
с.Крушево   (Kruşevo )
с.Поройна   (Poroyna )
с.Православен   (Pravoslaven )
с.Татарево   (Tatarevo )
гр.Раковски   (Rakovski )
с.Белозем   (Belozem )
с.Болярино   (Bolyarino )
с.Момино Село   (Momino Selo )
с.Стряма   (Stryama )
с.Чалъкови   (Çalıkovi )
с.Шишманци   (Şişmantsi )
с.Белащица   (Belaştitsa )
с.Бойково   (Boykovo )
с.Браниполе   (Branipole )
с.Брестник   (Brestnik )
с.Брестовица   (Brestovitsa )
с.Дедово   (Dedovo )
с.Златитрап   (Zlatitrap )
с.Извор   (İzvor )
с.Кадиево   (Kadievo )
с.Крумово   (Krumovo )
с.Лилково   (Lilkovo )
с.Марково   (Markovo )
с.Оризари   (Orizari )
с.Първенец   (Pırvenets )
с.Ситово   (Sitovo )
с.Скобелево   (Skobelevo )
с.Устина   (Ustina )
с.Храбрино   (Hrabrino )
с.Цалапица   (Tsalapitsa )
с.Чурен   (Çuren )
с.Ягодово   (Yagodovo )
гр.Садово   (Sadovo )
с.Ахматово   (Ahmatovo )
с.Богданица   (Bogdanitsa )
с.Болярци   (Bolyartsi )
с.Караджово   (Karadjovo )
с.Катуница   (Katunitsa )
с.Кочево   (Koçevo )
с.Милево   (Milevo )
с.Моминско   (Mominsko )
с.Поповица   (Popovitsa )
с.Селци   (Seltsi )
с.Чешнегирово   (Çeşnegirovo )
гр.Съединение   (Sıedinenie )
с.Голям Чардак   (Golyam Çardak )
с.Драгомир   (Dragomir )
с.Любен   (Lüben )
с.Малък Чардак   (Malık Çardak )
с.Найден Герово   (Nayden Gerovo )
с.Неделево   (Nedelevo )
с.Правище   (Pravişte )
с.Царимир   (Tsarimir )
с.Церетелево   (Tseretelevo )
гр.Хисаря   (Hisarya )
с.Беловица   (Belovitsa )
с.Красново   (Krasnovo )
с.Кръстевич   (Krısteviç )
с.Мало Крушево   (Malo Kruşevo )
с.Михилци   (Mihiltsi )
с.Мътеница   (Mıtenitsa )
с.Ново Железаре   (Novo Jelezare )
с.Паничери   (Paniçeri )
с.Старо Железаре   (Staro Jelezare )
с.Старосел   (Starosel )
с.Черничево   (Çerniçevo )
гр.Кричим   (Kriçim )
гр.Перущица   (Peruştitsa )
гр.Стамболийски   (Stamboliyski )
с.Йоаким Груево   (Yoakim Gruevo )
с.Куртово Конаре   (Kurtovo Konare )
с.Ново Село   (Novo Selo )
с.Триводици   (Trivoditsi )
гр.Куклен   (Kuklen )
с.Гълъбово   (Gılıbovo )
с.Добралък   (Dobralık )
с.Руен   (Ruen )
с.Цар Калоян   (Tsar Kaloyan )
с.Яврово   (Yavrovo )
гр.Сопот   (Sopot )
с.Анево   (Anevo )
гр.Завет   (Zavet )
с.Брестовене   (Brestovene )
с.Веселец   (Veselets )
с.Иван Шишманово   (İvan Şişmanovo )
с.Острово   (Ostrovo )
с.Прелез   (Prelez )
с.Сушево   (Suşevo )
гр.Исперих   (İsperih )
с.Белинци   (Belintsi )
с.Бърдоква   (Bırdokva )
с.Вазово   (Vazovo )
с.Голям Поровец   (Golyam Porovets )
с.Делчево   (Delçevo )
с.Драгомъж   (Dragomıj )
с.Духовец   (Duhovets )
с.Йонково   (Yonkovo )
с.Китанчево   (Kitançevo )
с.Конево   (Konevo )
с.Къпиновци   (Kıpinovtsi )
с.Лудогорци   (Ludogortsi )
с.Лъвино   (Lıvino )
с.Малко Йонково   (Malko Yonkovo )
с.Малък Поровец   (Malık Porovets )
с.Печеница   (Peçenitsa )
с.Подайва   (Podayva )
с.Райнино   (Raynino )
с.Свещари   (Sveştari )
с.Средоселци   (Sredoseltsi )
с.Старо Селище   (Staro Selişte )
с.Тодорово   (Todorovo )
с.Яким Груево   (Yakim Gruevo )
гр.Кубрат   (Kubrat )
с.Беловец   (Belovets )
с.Бисерци   (Bisertsi )
с.Божурово   (Bojurovo )
с.Горичево   (Goriçevo )
с.Задруга   (Zadruga )
с.Звънарци   (Zvınartsi )
с.Каменово   (Kamenovo )
с.Медовене   (Medovene )
с.Мъдрево   (Mıdrevo )
с.Равно   (Ravno )
с.Савин   (Savin )
с.Севар   (Sevar )
с.Сеслав   (Seslav )
с.Тертер   (Terter )
с.Точилари   (Toçilari )
с.Юпер   (Üper )
гр.Лозница   (Loznitsa )
с.Бели Лом   (Beli Lom )
с.Веселина   (Veselina )
с.Гороцвет   (Gorotsvet )
с.Градина   (Gradina )
с.Каменар   (Kamenar )
с.Крояч   (Kroyaç )
с.Ловско   (Lovsko )
с.Манастирско   (Manastirsko )
с.Манастирци   (Manastirtsi )
с.Сейдол   (Seydol )
с.Синя Вода   (Sinya Voda )
с.Студенец   (Studenets )
с.Трапище   (Trapişte )
с.Тръбач   (Trıbaç )
с.Чудомир   (Çudomir )
гр.Разград   (Razgrad )
с.Балкански   (Balkanski )
с.Благоево   (Blagoevo )
с.Гецово   (Getsovo )
с.Дряновец   (Dryanovets )
с.Дянково   (Dyankovo )
с.Киченица   (Kiçenitsa )
с.Липник   (Lipnik )
с.Мортагоново   (Mortagonovo )
с.Недоклан   (Nedoklan )
с.Осенец   (Osenets )
с.Островче   (Ostrovçe )
с.Побит Камък   (Pobit Kamık )
с.Пороище   (Poroişte )
с.Просторно   (Prostorno )
с.Радинград   (Radingrad )
с.Раковски   (Rakovski )
с.Стражец   (Strajets )
с.Топчии   (Topçii )
с.Ушинци   (Uşintsi )
с.Черковна   (Çerkovna )
с.Ясеновец   (Yasenovets )
с.Богданци   (Bogdantsi )
с.Богомилци   (Bogomiltsi )
с.Владимировци   (Vladimirovtsi )
с.Голям Извор   (Golyam İzvor )
с.Голяма Вода   (Golyama Voda )
с.Желязковец   (Jelyazkovets )
с.Здравец   (Zdravets )
с.Кара Михал   (Kara Mihal )
с.Кривица   (Krivitsa )
с.Ножарово   (Nojarovo )
с.Пчелина   (Pçelina )
с.Самуил   (Samuil )
с.Хума   (Huma )
с.Хърсово   (Hırsovo )
гр.Цар Калоян   (Tsar Kaloyan )
с.Езерче   (Ezerçe )
с.Костанденец   (Kostandenets )
гр.Борово   (Borovo )
с.Батин   (Batin )
с.Брестовица   (Brestovitsa )
с.Волово   (Volovo )
с.Горно Абланово   (Gorno Ablanovo )
с.Екзарх Йосиф   (Ekzarh Yosif )
с.Обретеник   (Obretenik )
гр.Бяла   (Byala )
с.Бистренци   (Bistrentsi )
с.Босилковци   (Bosilkovtsi )
с.Ботров   (Botrov )
с.Дряновец   (Dryanovets )
с.Копривец   (Koprivets )
с.Лом Черковна   (Lom Çerkovna )
с.Пейчиново   (Peyçinovo )
с.Пет Кладенци   (Pet Kladentsi )
с.Полско Косово   (Polsko Kosovo )
с.Стърмен   (Stırmen )
гр.Ветово   (Vetovo )
гр.Глоджево   (Glodjevo )
гр.Сеново   (Senovo )
с.Кривня   (Krivnya )
с.Писанец   (Pisanets )
с.Смирненски   (Smirnenski )
гр.Две Могили   (Dve Mogili )
с.Баниска   (Baniska )
с.Батишница   (Batişnitsa )
с.Бъзовец   (Bızovets )
с.Каран Върбовка   (Karan Vırbovka )
с.Кацелово   (Katselovo )
с.Могилино   (Mogilino )
с.Острица   (Ostritsa )
с.Пепелина   (Pepelina )
с.Помен   (Pomen )
с.Чилнов   (Çilnov )
с.Широково   (Şirokovo )
с.Божичен   (Bojiçen )
с.Иваново   (İvanovo )
с.Кошов   (Koşov )
с.Красен   (Krasen )
с.Мечка   (Meçka )
с.Нисово   (Nisovo )
с.Пиргово   (Pirgovo )
с.Сваленик   (Svalenik )
с.Табачка   (Tabaçka )
с.Тръстеник   (Trıstenik )
с.Церовец   (Tserovets )
с.Червен   (Çerven )
с.Щръклево   (Ştrıklevo )
гр.Мартен   (Marten )
гр.Русе   (Ruse )
с.Басарбово   (Basarbovo )
с.Бъзън   (Bızın )
с.Долно Абланово   (Dolno Ablanovo )
с.Николово   (Nikolovo )
с.Ново Село   (Novo Selo )
с.Просена   (Prosena )
с.Сандрово   (Sandrovo )
с.Семерджиево   (Semerdjievo )
с.Тетово   (Tetovo )
с.Хотанца   (Hotantsa )
с.Червена Вода   (Çervena Voda )
с.Ястребово   (Yastrebovo )
гр.Сливо Поле   (Slivo Pole )
с.Бабово   (Babovo )
с.Борисово   (Borisovo )
с.Бръшлен   (Brışlen )
с.Голямо Враново   (Golyamo Vranovo )
с.Кошарна   (Koşarna )
с.Малко Враново   (Malko Vranovo )
с.Ряхово   (Ryahovo )
с.Стамболово   (Stambolovo )
с.Черешово   (Çereşovo )
с.Юделник   (Üdelnik )
с.Белцов   (Beltsov )
с.Беляново   (Belyanovo )
с.Джулюница   (Djulünitsa )
с.Долна Студена   (Dolna Studena )
с.Караманово   (Karamanovo )
с.Кривина   (Krivina )
с.Новград   (Novgrad )
с.Пиперково   (Piperkovo )
с.Ценово   (Tsenovo )
гр.Алфатар   (Alfatar )
с.Алеково   (Alekovo )
с.Бистра   (Bistra )
с.Васил Левски   (Vasil Levski )
с.Кутловица   (Kutlovitsa )
с.Цар Асен   (Tsar Asen )
с.Чуковец   (Çukovets )
гр.Главиница   (Glavinitsa )
с.Бащино   (Baştino )
с.Богданци   (Bogdantsi )
с.Вълкан   (Vılkan )
с.Дичево   (Diçevo )
с.Долно Ряхово   (Dolno Ryahovo )
с.Зарица   (Zaritsa )
с.Зафирово   (Zafirovo )
с.Звенимир   (Zvenimir )
с.Зебил   (Zebil )
с.Калугерене   (Kalugerene )
с.Коларово   (Kolarovo )
с.Косара   (Kosara )
с.Листец   (Listets )
с.Малък Преславец   (Malık Preslavets )
с.Ножарево   (Nojarevo )
с.Осен   (Osen )
с.Падина   (Padina )
с.Подлес   (Podles )
с.Сокол   (Sokol )
с.Стефан Караджа   (Stefan Karadja )
с.Суходол   (Suhodol )
с.Черногор   (Çernogor )
гр.Дулово   (Dulovo )
с.Боил   (Boil )
с.Водно   (Vodno )
с.Вокил   (Vokil )
с.Върбино   (Vırbino )
с.Грънчарово   (Grınçarovo )
с.Долец   (Dolets )
с.Златоклас   (Zlatoklas )
с.Козяк   (Kozyak )
с.Колобър   (Kolobır )
с.Межден   (Mejden )
с.Овен   (Oven )
с.Окорш   (Okorş )
с.Орешене   (Oreşene )
с.Паисиево   (Paisievo )
с.Полковник Таслаково   (Polkovnik Taslakovo )
с.Поройно   (Poroyno )
с.Правда   (Pravda )
с.Прохлада   (Prohlada )
с.Раздел   (Razdel )
с.Руйно   (Ruyno )
с.Секулово   (Sekulovo )
с.Скала   (Skala )
с.Черковна   (Çerkovna )
с.Черник   (Çernik )
с.Чернолик   (Çernolik )
с.Яребица   (Yarebitsa )
с.Войново   (Voynovo )
с.Голеш   (Goleş )
с.Господиново   (Gospodinovo )
с.Давидово   (Davidovo )
с.Добруджанка   (Dobrudjanka )
с.Зарник   (Zarnik )
с.Кайнарджа   (Kaynardja )
с.Каменци   (Kamentsi )
с.Краново   (Kranovo )
с.Полковник Чолаково   (Polkovnik Çolakovo )
с.Попрусаново   (Poprusanovo )
с.Посев   (Posev )
с.Светослав   (Svetoslav )
с.Средище   (Sredişte )
с.Стрелково   (Strelkovo )
гр.Силистра   (Silistra )
с.Айдемир   (Aydemir )
с.Бабук   (Babuk )
с.Богорово   (Bogorovo )
с.Брадвари   (Bradvari )
с.Българка   (Bılgarka )
с.Ветрен   (Vetren )
с.Главан   (Glavan )
с.Йорданово   (Yordanovo )
с.Казимир   (Kazimir )
с.Калипетрово   (Kalipetrovo )
с.Полковник Ламбриново   (Polkovnik Lambrinovo )
с.Попкралево   (Popkralevo )
с.Професор Иширково   (Profesor İşirkovo )
с.Смилец   (Smilets )
с.Срацимир   (Sratsimir )
с.Сребърна   (Srebırna )
с.Сърпово   (Sırpovo )
с.Ценович   (Tsenoviç )
с.Босна   (Bosna )
с.Гарван   (Garvan )
с.Добротица   (Dobrotitsa )
с.Ирник   (İrnik )
с.Искра   (İskra )
с.Любен   (Lüben )
с.Нова Попина   (Nova Popina )
с.Поляна   (Polyana )
с.Попина   (Popina )
с.Ситово   (Sitovo )
с.Слатина   (Slatina )
с.Ястребна   (Yastrebna )
гр.Тутракан   (Tutrakan )
с.Антимово   (Antimovo )
с.Белица   (Belitsa )
с.Бреница   (Brenitsa )
с.Варненци   (Varnentsi )
с.Дунавец   (Dunavets )
с.Нова Черна   (Nova Çerna )
с.Пожарево   (Pojarevo )
с.Преславци   (Preslavtsi )
с.Старо Село   (Staro Selo )
с.Сяново   (Syanovo )
с.Търновци   (Tırnovtsi )
с.Цар Самуил   (Tsar Samuil )
с.Царев Дол   (Tsarev Dol )
с.Шуменци   (Şumentsi )
гр.Котел   (Kotel )
с.Боринци   (Borintsi )
с.Братан   (Bratan )
с.Градец   (Gradets )
с.Дъбова   (Dıbova )
с.Жеравна   (Jeravna )
с.Катунище   (Katunişte )
с.Кипилово   (Kipilovo )
с.Малко Село   (Malko Selo )
с.Медвен   (Medven )
с.Мокрен   (Mokren )
с.Нейково   (Neykovo )
с.Орлово   (Orlovo )
с.Остра Могила   (Ostra Mogila )
с.Пъдарево   (Pıdarevo )
с.Седларево   (Sedlarevo )
с.Соколарци   (Sokolartsi )
с.Стрелци   (Streltsi )
с.Тича   (Tiça )
с.Топузево   (Topuzevo )
с.Филаретово   (Filaretovo )
с.Ябланово   (Yablanovo )
гр.Нова Загора   (Nova Zagora )
с.Асеновец   (Asenovets )
с.Баня   (Banya )
с.Богданово   (Bogdanovo )
с.Брястово   (Bryastovo )
с.Бял Кладенец   (Byal Kladenets )
с.Дядово   (Dyadovo )
с.Езеро   (Ezero )
с.Еленово   (Elenovo )
с.Загорци   (Zagortsi )
с.Каменово   (Kamenovo )
с.Караново   (Karanovo )
с.Коньово   (Konıovo )
с.Кортен   (Korten )
с.Крива Круша   (Kriva Kruşa )
с.Любенец   (Lübenets )
с.Любенова Махала   (Lübenova Mahala )
с.Млекарево   (Mlekarevo )
с.Научене   (Nauçene )
с.Новоселец   (Novoselets )
с.Омарчево   (Omarçevo )
с.Пет Могили   (Pet Mogili )
с.Питово   (Pitovo )
с.Полско Пъдарево   (Polsko Pıdarevo )
с.Прохорово   (Prohorovo )
с.Радево   (Radevo )
с.Радецки   (Radetski )
с.Сокол   (Sokol )
с.Стоил Войвода   (Stoil Voyvoda )
с.Събрано   (Sıbrano )
с.Съдиево   (Sıdievo )
с.Съдийско Поле   (Sıdiysko Pole )
с.Ценино   (Tsenino )
гр.Кермен   (Kermen )
гр.Сливен   (Sliven )
с.Биково   (Bikovo )
с.Бинкос   (Binkos )
с.Блатец   (Blatets )
с.Божевци   (Bojevtsi )
с.Бозаджии   (Bozadjii )
с.Бяла   (Byala )
с.Въглен   (Vıglen )
с.Гавраилово   (Gavrailovo )
с.Гергевец   (Gergevets )
с.Глуфишево   (Glufişevo )
с.Глушник   (Gluşnik )
с.Голямо Чочовени   (Golyamo Çoçoveni )
с.Горно Александрово   (Gorno Aleksandrovo )
с.Градско   (Gradsko )
с.Драгоданово   (Dragodanovo )
с.Желю Войвода   (Jelü Voyvoda )
с.Зайчари   (Zayçari )
с.Злати Войвода   (Zlati Voyvoda )
с.Изгрев   (İzgrev )
с.Ичера   (İçera )
с.Калояново   (Kaloyanovo )
с.Камен   (Kamen )
с.Ковачите   (Kovaçite )
с.Крушаре   (Kruşare )
с.Малко Чочовени   (Malko Çoçoveni )
с.Мечкарево   (Meçkarevo )
с.Младово   (Mladovo )
с.Николаево   (Nikolaevo )
с.Новачево   (Novaçevo )
с.Панаретовци   (Panaretovtsi )
с.Раково   (Rakovo )
с.Самуилово   (Samuilovo )
с.Селиминово   (Seliminovo )
с.Скобелево   (Skobelevo )
с.Сотиря   (Sotirya )
с.Средорек   (Sredorek )
с.Стара Река   (Stara Reka )
с.Старо Село   (Staro Selo )
с.Струпец   (Strupets )
с.Тополчане   (Topolçane )
с.Трапоклово   (Trapoklovo )
с.Чинтулово   (Çintulovo )
с.Чокоба   (Çokoba )
гр.Твърдица   (Tvırditsa )
гр.Шивачево   (Şivaçevo )
с.Близнец   (Bliznets )
с.Боров Дол   (Borov Dol )
с.Бяла Паланка   (Byala Palanka )
с.Жълт Бряг   (Jılt Bryag )
с.Оризари   (Orizari )
с.Сборище   (Sborişte )
с.Сърцево   (Sırtsevo )
с.Червенаково   (Çervenakovo )
с.Баните   (Banite )
с.Босилково   (Bosilkovo )
с.Вишнево   (Vişnevo )
с.Вълчан Дол   (Vılçan Dol )
с.Глогино   (Glogino )
с.Гълъбово   (Gılıbovo )
с.Давидково   (Davidkovo )
с.Две Тополи   (Dve Topoli )
с.Дебеляново   (Debelyanovo )
с.Дрянка   (Dryanka )
с.Загражден   (Zagrajden )
с.Кръстатица   (Krıstatitsa )
с.Малка Арда   (Malka Arda )
с.Малко Крушево   (Malko Kruşevo )
с.Оряховец   (Oryahovets )
с.Планинско   (Planinsko )
с.Рибен Дол   (Riben Dol )
с.Сливка   (Slivka )
с.Стърница   (Stırnitsa )
с.Траве   (Trave )
с.Борино   (Borino )
с.Буйново   (Buynovo )
с.Кожари   (Kojari )
с.Чала   (Çala )
с.Ягодина   (Yagodina )
гр.Девин   (Devin )
с.Беден   (Beden )
с.Брезе   (Breze )
с.Водни Пад   (Vodni Pad )
с.Грохотно   (Grohotno )
с.Гьоврен   (Gıovren )
с.Жребево   (Jrebevo )
с.Кестен   (Kesten )
с.Лясково   (Lyaskovo )
с.Михалково   (Mihalkovo )
с.Осиково   (Osikovo )
с.Селча   (Selça )
с.Стоманево   (Stomanevo )
с.Тешел   (Teşel )
с.Триград   (Trigrad )
с.Чуруково   (Çurukovo )
гр.Доспат   (Dospat )
с.Барутин   (Barutin )
с.Бръщен   (Brışten )
с.Змеица   (Zmeitsa )
с.Късак   (Kısak )
с.Любча   (Lübça )
с.Црънча   (Tsrınça )
с.Чавдар   (Çavdar )
гр.Златоград   (Zlatograd )
с.Аламовци   (Alamovtsi )
с.Долен   (Dolen )
с.Ерма Река   (Erma Reka )
с.Кушла   (Kuşla )
с.Пресока   (Presoka )
с.Старцево   (Startsevo )
с.Страшимир   (Straşimir )
с.Цацаровци   (Tsatsarovtsi )
гр.Мадан   (Madan )
с.Арпаджик   (Arpadjik )
с.Борика   (Borika )
с.Бориново   (Borinovo )
с.Боровина   (Borovina )
с.Букова Поляна   (Bukova Polyana )
с.Буково   (Bukovo )
с.Вехтино   (Vehtino )
с.Високите   (Visokite )
с.Вранинци   (Vranintsi )
с.Върба   (Vırba )
с.Върбина   (Vırbina )
с.Въргов Дол   (Vırgov Dol )
с.Габрина   (Gabrina )
с.Галище   (Galişte )
с.Дирало   (Diralo )
с.Долие   (Dolie )
с.Касапско   (Kasapsko )
с.Кориите   (Koriite )
с.Крайна   (Krayna )
с.Крушев Дол   (Kruşev Dol )
с.Купен   (Kupen )
с.Леска   (Leska )
с.Лещак   (Leştak )
с.Ливаде   (Livade )
с.Ловци   (Lovtsi )
с.Миле   (Mile )
с.Митовска   (Mitovska )
с.Мъглища   (Mıglişta )
с.Петров Дол   (Petrov Dol )
с.Печинска   (Peçinska )
с.Планинци   (Planintsi )
с.Равнил   (Ravnil )
с.Равнища   (Ravnişta )
с.Равно Нивище   (Ravno Nivişte )
с.Рустан   (Rustan )
с.Средногорци   (Srednogortsi )
с.Стайчин Дол   (Stayçin Dol )
с.Студена   (Studena )
с.Тънкото   (Tınkoto )
с.Уручевци   (Uruçevtsi )
с.Цирка   (Tsirka )
с.Чурка   (Çurka )
с.Шаренска   (Şarenska )
гр.Неделино   (Nedelino )
с.Бурево   (Burevo )
с.Върли Дол   (Vırli Dol )
с.Върлино   (Vırlino )
с.Гърнати   (Gırnati )
с.Диманово   (Dimanovo )
с.Дуня   (Dunya )
с.Еленка   (Elenka )
с.Изгрев   (İzgrev )
с.Козарка   (Kozarka )
с.Кочани   (Koçani )
с.Крайна   (Krayna )
с.Кундево   (Kundevo )
с.Оградна   (Ogradna )
с.Средец   (Sredets )
с.Тънка Бара   (Tınka Bara )
гр.Рудозем   (Rudozem )
с.Боево   (Boevo )
с.Борие   (Borie )
с.Бърчево   (Bırçevo )
с.Бяла Река   (Byala Reka )
с.Витина   (Vitina )
с.Войкова Лъка   (Voykova Lıka )
с.Грамаде   (Gramade )
с.Добрева Череша   (Dobreva Çereşa )
с.Дъбова   (Dıbova )
с.Елховец   (Elhovets )
с.Иваново   (İvanovo )
с.Кокорци   (Kokortsi )
с.Коритата   (Koritata )
с.Мочуре   (Moçure )
с.Оглед   (Ogled )
с.Пловдивци   (Plovdivtsi )
с.Поляна   (Polyana )
с.Равнината   (Ravninata )
с.Рибница   (Ribnitsa )
с.Сопотот   (Sopotot )
с.Чепинци   (Çepintsi )
гр.Смолян   (Smolyan )
с.Алиговска   (Aligovska )
с.Арда   (Arda )
с.Белев Дол   (Belev Dol )
с.Билянска   (Bilyanska )
с.Бориково   (Borikovo )
с.Бостина   (Bostina )
с.Буката   (Bukata )
с.Букаците   (Bukatsite )
с.Виево   (Vievo )
с.Влахово   (Vlahovo )
с.Вълчан   (Vılçan )
с.Върбово   (Vırbovo )
с.Габрица   (Gabritsa )
с.Гела   (Gela )
с.Гоздевица   (Gozdevitsa )
с.Горна Арда   (Gorna Arda )
с.Горово   (Gorovo )
с.Градът   (Gradıt )
с.Гращица   (Graştitsa )
с.Гудевица   (Gudevitsa )
с.Димово   (Dimovo )
с.Дунево   (Dunevo )
с.Еленска   (Elenska )
с.Ельово   (Elıovo )
с.Заевите   (Zaevite )
с.Змиево   (Zmievo )
с.Исьовци   (İsıovtsi )
с.Катраница   (Katranitsa )
с.Киселчово   (Kiselçovo )
с.Кокорово   (Kokorovo )
с.Кошница   (Koşnitsa )
с.Кремене   (Kremene )
с.Кукувица   (Kukuvitsa )
с.Кутела   (Kutela )
с.Левочево   (Levoçevo )
с.Липец   (Lipets )
с.Лъка   (Lıka )
с.Люлка   (Lülka )
с.Могилица   (Mogilitsa )
с.Момчиловци   (Momçilovtsi )
с.Мугла   (Mugla )
с.Надарци   (Nadartsi )
с.Орешец   (Oreşets )
с.Остри Пазлак   (Ostri Pazlak )
с.Петково   (Petkovo )
с.Пещера   (Peştera )
с.Писаница   (Pisanitsa )
с.Подвис   (Podvis )
с.Полковник Серафимово   (Polkovnik Serafimovo )
с.Попрелка   (Poprelka )
с.Потока   (Potoka )
с.Река   (Reka )
с.Речани   (Reçani )
с.Ровина   (Rovina )
с.Селище   (Selişte )
с.Сивино   (Sivino )
с.Славейно   (Slaveyno )
с.Смилян   (Smilyan )
с.Соколовци   (Sokolovtsi )
с.Солища   (Solişta )
с.Средок   (Sredok )
с.Стикъл   (Stikıl )
с.Стойките   (Stoykite )
с.Стража   (Straja )
с.Сърнино   (Sırnino )
с.Тикале   (Tikale )
с.Требище   (Trebişte )
с.Турян   (Turyan )
с.Търън   (Tırın )
с.Ухловица   (Uhlovitsa )
с.Фатово   (Fatovo )
с.Хасовица   (Hasovitsa )
с.Чеплетен   (Çepleten )
с.Черешките   (Çereşkite )
с.Черешово   (Çereşovo )
с.Черешовска Река   (Çereşovska Reka )
с.Чокманово   (Çokmanovo )
с.Чучур   (Çuçur )
с.Широка Лъка   (Şiroka Lıka )
гр.Чепеларе   (Çepelare )
с.Богутево   (Bogutevo )
с.Дряновец   (Dryanovets )
с.Забърдо   (Zabırdo )
с.Зорница   (Zornitsa )
с.Лилеково   (Lilekovo )
с.Малево   (Malevo )
с.Орехово   (Orehovo )
с.Острица   (Ostritsa )
с.Павелско   (Pavelsko )
с.Проглед   (Progled )
с.Студенец   (Studenets )
с.Хвойна   (Hvoyna )
гр.София   (Sofiya )
В Т.Ч.Р-Н 01_Средец   (01_Sredets )
В Т.Ч.Р-Н 02_Красно Село   (02_Krasno Selo )
В Т.Ч.Р-Н 03_Възраждане   (03_Vızrajdane )
В Т.Ч.Р-Н 04_Оборище   (04_Oborişte )
В Т.Ч.Р-Н 05_Сердика   (05_Serdika )
В Т.Ч.Р-Н 06_Подуяне   (06_Poduyane )
В Т.Ч.Р-Н 07_Слатина   (07_Slatina )
В Т.Ч.Р-Н 08_Изгрев   (08_İzgrev )
В Т.Ч.Р-Н 09_Лозенец   (09_Lozenets )
В Т.Ч.Р-Н 10_Триадица   (10_Triaditsa )
В Т.Ч.Р-Н 11_Красна Полян  (11_Krasna Polyan)
В Т.Ч.Р-Н 12_Илинден   (12_İlinden )
В Т.Ч.Р-Н 13_Надежда   (13_Nadejda )
В Т.Ч.Р-Н 14_Искър   (14_İskır )
В Т.Ч.Р-Н 15_Младост   (15_Mladost )
В Т.Ч.Р-Н 16_Студентски   (16_Studentski )
В Т.Ч.Р-Н 17_Витоша   (17_Vitoşa )
В Т.Ч.Р-Н 18_Овча Купел   (18_Ovça Kupel )
В Т.Ч.Р-Н 19_Люлин   (19_Lülin )
В Т.Ч.Р-Н 20_Връбница   (20_Vrıbnitsa )
В Т.Ч.Р-Н 22_Кремиковци   (22_Kremikovtsi )
гр.София,Кв.Бенковски   (Kv.Benkovski )
гр.София,Кв.Илиенци   (Kv.İlientsi )
гр.София,Кв.Требич   (Kv.Trebiç )
с.Бусманци   (Busmantsi )
гр.София,Кв.Горубляне   (Kv.Gorublyane )
гр.София,Кв.Драгалевци   (Kv.Dragalevtsi )
гр.София,Кв.Симеоново   (Kv.Simeonovo )
с.Владая   (Vladaya )
с.Мърчаево   (Mırçaevo )
гр.София,Кв.Суходол   (Kv.Suhodol )
с.Мало Бучино   (Malo Buçino )
гр.София,Ж.К.Филиповци   (J.K.Filipovtsi )
гр.София,Кв.Република   (Kv.Republika )
гр.София,Кв.Филиповци   (Kv.Filipovtsi )
с.Волуяк   (Voluyak )
с.Мрамор   (Mramor )
гр.Нови Искър   (Novi İskır )
с.Балша   (Balşa )
с.Войнеговци   (Voynegovtsi )
с.Доброславци   (Dobroslavtsi )
с.Житен   (Jiten )
с.Кубратово   (Kubratovo )
с.Кътина   (Kıtina )
с.Локорско   (Lokorsko )
с.Мировяне   (Mirovyane )
с.Негован   (Negovan )
с.Подгумер   (Podgumer )
с.Световрачене   (Svetovraçene )
с.Чепинци   (Çepintsi )
гр.Бухово   (Buhovo )
гр.София,Кв.Ботунец   (Kv.Botunets )
гр.София,Кв.Враждебна   (Kv.Vrajdebna )
гр.София,Кв.Кремиковци   (Kv.Kremikovtsi )
гр.София,Кв.Сеславци   (Kv.Seslavtsi )
гр.София,Кв.Челопечене   (Kv.Çelopeçene )
гр.София,Кв.Чепинско Шосе  (Kv.Çepinsko Şose)
с.Горни Богров   (Gorni Bogrov )
с.Долни Богров   (Dolni Bogrov )
с.Желява   (Jelyava )
с.Яна   (Yana )
с.Бистрица   (Bistritsa )
с.Герман   (German )
с.Долни Пасарел   (Dolni Pasarel )
с.Железница   (Jeleznitsa )
с.Казичене   (Kaziçene )
с.Кокаляне   (Kokalyane )
с.Кривина   (Krivina )
с.Лозен   (Lozen )
с.Панчарево   (Pançarevo )
с.Плана   (Plana )
гр.Банкя   (Bankya )
с.Иваняне   (İvanyane )
с.Клисура   (Klisura )
гр.Божурище   (Bojurişte )
с.Гурмазово   (Gurmazovo )
с.Делян   (Delyan )
с.Златуша   (Zlatuşa )
с.Мала Раковица   (Mala Rakovitsa )
с.Пожарево   (Pojarevo )
с.Пролеша   (Proleşa )
с.Росоман   (Rosoman )
с.Хераково   (Herakovo )
с.Храбърско   (Hrabırsko )
гр.Ботевград   (Botevgrad )
с.Боженица   (Bojenitsa )
с.Врачеш   (Vraçeş )
с.Гурково   (Gurkovo )
с.Елов Дол   (Elov Dol )
с.Краево   (Kraevo )
с.Липница   (Lipnitsa )
с.Литаково   (Litakovo )
с.Новачене   (Novaçene )
с.Радотина   (Radotina )
с.Рашково   (Raşkovo )
с.Скравена   (Skravena )
с.Трудовец   (Trudovets )
гр.Годеч   (Godeç )
с.Бракьовци   (Brakıovtsi )
с.Букоровци   (Bukorovtsi )
с.Бърля   (Bırlya )
с.Връдловци   (Vrıdlovtsi )
с.Върбница   (Vırbnitsa )
с.Гинци   (Gintsi )
с.Голеш   (Goleş )
с.Губеш   (Gubeş )
с.Каленовци   (Kalenovtsi )
с.Комщица   (Komştitsa )
с.Лопушня   (Lopuşnya )
с.Мургаш   (Murgaş )
с.Равна   (Ravna )
с.Разбоище   (Razboişte )
с.Ропот   (Ropot )
с.Смолча   (Smolça )
с.Станинци   (Stanintsi )
с.Туден   (Tuden )
с.Шума   (Şuma )
с.Априлово   (Aprilovo )
с.Байлово   (Baylovo )
с.Белопопци   (Belopoptsi )
с.Гайтанево   (Gaytanevo )
с.Горна Малина   (Gorna Malina )
с.Горно Камарци   (Gorno Kamartsi )
с.Долна Малина   (Dolna Malina )
с.Долно Камарци   (Dolno Kamartsi )
с.Макоцево   (Makotsevo )
с.Негушево   (Neguşevo )
с.Осоица   (Osoitsa )
с.Саранци   (Sarantsi )
с.Стъргел   (Stırgel )
с.Чеканчево   (Çekançevo )
гр.Драгоман   (Dragoman )
с.Беренде   (Berende )
с.Беренде Извор   (Berende İzvor )
с.Василовци   (Vasilovtsi )
с.Вишан   (Vişan )
с.Владиславци   (Vladislavtsi )
с.Габер   (Gaber )
с.Големо Малово   (Golemo Malovo )
с.Горно Село   (Gorno Selo )
с.Грълска Падина   (Grılska Padina )
с.Долна Невля   (Dolna Nevlya )
с.Долно Ново Село   (Dolno Novo Selo )
с.Драгоил   (Dragoil )
с.Дреатин   (Dreatin )
с.Калотина   (Kalotina )
с.Камбелевци   (Kambelevtsi )
с.Круша   (Kruşa )
с.Летница   (Letnitsa )
с.Липинци   (Lipintsi )
с.Мало Малово   (Malo Malovo )
с.Начево   (Naçevo )
с.Несла   (Nesla )
с.Ново Бърдо   (Novo Bırdo )
с.Прекръсте   (Prekrıste )
с.Раяновци   (Rayanovtsi )
с.Табан   (Taban )
с.Цацаровци   (Tsatsarovtsi )
с.Цръклевци   (Tsrıklevtsi )
с.Чеканец   (Çekanets )
с.Чепърлинци   (Çepırlintsi )
с.Чорул   (Çorul )
с.Чуковезер   (Çukovezer )
с.Ялботина   (Yalbotina )
гр.Елин Пелин   (Elin Pelin )
с.Богданлия   (Bogdanliya )
с.Габра   (Gabra )
с.Голема Раковица   (Golema Rakovitsa )
с.Григорево   (Grigorevo )
с.Доганово   (Doganovo )
с.Елешница   (Eleşnitsa )
с.Елин Пелин (Гара Елин П  (Elin Pelin (Gara Elin P)
с.Караполци   (Karapoltsi )
с.Крушовица   (Kruşovitsa )
с.Лесново   (Lesnovo )
с.Мусачево   (Musaçevo )
с.Нови Хан   (Novi Han )
с.Огняново   (Ognyanovo )
с.Петково   (Petkovo )
с.Потоп   (Potop )
с.Равно Поле   (Ravno Pole )
с.Столник   (Stolnik )
с.Чурек   (Çurek )
гр.Етрополе   (Etropole )
с.Бойковец   (Boykovets )
с.Брусен   (Brusen )
с.Горунака   (Gorunaka )
с.Лопян   (Lopyan )
с.Лъга   (Lıga )
с.Малки Искър   (Malki İskır )
с.Оселна   (Oselna )
с.Рибарица   (Ribaritsa )
с.Ямна   (Yamna )
гр.Ихтиман   (İhtiman )
с.Бальовци   (Balıovtsi )
с.Банчовци   (Bançovtsi )
с.Белица   (Belitsa )
с.Богдановци   (Bogdanovtsi )
с.Боерица   (Boeritsa )
с.Борика   (Borika )
с.Бузяковци   (Buzyakovtsi )
с.Бърдо   (Bırdo )
с.Вакарел   (Vakarel )
с.Венковец   (Venkovets )
с.Веринско   (Verinsko )
с.Джамузовци   (Djamuzovtsi )
с.Живково   (Jivkovo )
с.Костадинкино   (Kostadinkino )
с.Любница   (Lübnitsa )
с.Мечковци   (Meçkovtsi )
с.Мирово   (Mirovo )
с.Мухово   (Muhovo )
с.Нейкьовец   (Neykıovets )
с.Пановци   (Panovtsi )
с.Пауново   (Paunovo )
с.Полянци   (Polyantsi )
с.Поповци   (Popovtsi )
с.Ръжана   (Rıjana )
с.Селянин   (Selyanin )
с.Стамболово   (Stambolovo )
с.Черньово   (Çernıovo )
гр.Копривщица   (Koprivştitsa )
гр.Костенец   (Kostenets )
гр.Момин Проход   (Momin Prohod )
с.Голак   (Golak )
с.Горна Василица   (Gorna Vasilitsa )
с.Костенец   (Kostenets )
с.Очуша   (Oçuşa )
с.Подгорие   (Podgorie )
с.Пчелин   (Pçelin )
гр.Костинброд   (Kostinbrod )
с.Безден   (Bezden )
с.Богьовци   (Bogıovtsi )
с.Бучин Проход   (Buçin Prohod )
с.Голяновци   (Golyanovtsi )
с.Градец   (Gradets )
с.Драговищица   (Dragoviştitsa )
с.Дреново   (Drenovo )
с.Дръмша   (Drımşa )
с.Опицвет   (Opitsvet )
с.Петърч   (Petırç )
с.Понор   (Ponor )
с.Царичина   (Tsariçina )
с.Чибаовци   (Çibaovtsi )
гр.Правец   (Pravets )
с.Видраре   (Vidrare )
с.Джурово   (Djurovo )
с.Калугерово   (Kalugerovo )
с.Манаселска Река   (Manaselska Reka )
с.Осиковица   (Osikovitsa )
с.Осиковска Лакавица   (Osikovska Lakavitsa )
с.Правешка Лакавица   (Praveşka Lakavitsa )
с.Равнище   (Ravnişte )
с.Разлив   (Razliv )
с.Своде   (Svode )
гр.Самоков   (Samokov )
с.Алино   (Alino )
с.Бели Искър   (Beli İskır )
с.Белчин   (Belçin )
с.Белчински Бани   (Belçinski Bani )
с.Говедарци   (Govedartsi )
с.Горни Окол   (Gorni Okol )
с.Гуцал   (Gutsal )
с.Долни Окол   (Dolni Okol )
с.Доспей   (Dospey )
с.Драгушиново   (Draguşinovo )
с.Злокучене   (Zlokuçene )
с.Клисура   (Klisura )
с.Ковачевци   (Kovaçevtsi )
с.Маджаре   (Madjare )
с.Мала Църква   (Mala Tsırkva )
с.Марица   (Maritsa )
с.Ново Село   (Novo Selo )
с.Поповяне   (Popovyane )
с.Продановци   (Prodanovtsi )
с.Радуил   (Raduil )
с.Райово   (Rayovo )
с.Рельово   (Relıovo )
с.Шипочане   (Şipoçane )
с.Широки Дол   (Şiroki Dol )
с.Яребковица   (Yarebkovitsa )
с.Ярлово   (Yarlovo )
гр.Своге   (Svoge )
с.Бакьово   (Bakıovo )
с.Батулия   (Batuliya )
с.Бов   (Bov )
с.Бов (Гара Бов)   (Bov (Gara Bov) )
с.Брезе   (Breze )
с.Брезовдол   (Brezovdol )
с.Буковец   (Bukovets )
с.Владо Тричков   (Vlado Triçkov )
с.Габровница   (Gabrovnitsa )
с.Губислав   (Gubislav )
с.Добравица   (Dobravitsa )
с.Добърчин   (Dobırçin )
с.Дружево   (Drujevo )
с.Еленов Дол   (Elenov Dol )
с.Желен   (Jelen )
с.Завидовци   (Zavidovtsi )
с.Заноге   (Zanoge )
с.Заселе   (Zasele )
с.Зимевица   (Zimevitsa )
с.Искрец   (İskrets )
с.Лакатник   (Lakatnik )
с.Лакатник(Гара Лакатник)  (Lakatnik(Gara Lakatnik))
с.Лесковдол   (Leskovdol )
с.Луково   (Lukovo )
с.Миланово   (Milanovo )
с.Огоя   (Ogoya )
с.Оплетня   (Opletnya )
с.Осеновлаг   (Osenovlag )
с.Реброво   (Rebrovo )
с.Редина   (Redina )
с.Свидня   (Svidnya )
с.Томпсън   (Tompsın )
с.Церецел   (Tseretsel )
с.Церово   (Tserovo )
с.Ябланица   (Yablanitsa )
гр.Сливница   (Slivnitsa )
с.Алдомировци   (Aldomirovtsi )
с.Бахалин   (Bahalin )
с.Братушково   (Bratuşkovo )
с.Бърложница   (Bırlojnitsa )
с.Гургулят   (Gurgulyat )
с.Гълъбовци   (Gılıbovtsi )
с.Драготинци   (Dragotintsi )
с.Извор   (İzvor )
с.Пищане   (Piştane )
с.Повалиръж   (Povalirıj )
с.Радуловци   (Radulovtsi )
с.Ракита   (Rakita )
гр.Златица   (Zlatitsa )
с.Карлиево   (Karlievo )
с.Петрич   (Petriç )
с.Църквище   (Tsırkvişte )
с.Антон   (Anton )
гр.Пирдоп   (Pirdop )
с.Душанци   (Duşantsi )
с.Бенковски   (Benkovski )
с.Буново   (Bunovo )
с.Каменица   (Kamenitsa )
с.Мирково   (Mirkovo )
с.Смолско   (Smolsko )
с.Хвърчил   (Hvırçil )
с.Чавдар   (Çavdar )
с.Челопеч   (Çelopeç )
гр.Долна Баня   (Dolna Banya )
с.Свети Спас   (Sveti Spas )
с.Братя Даскалови   (Bratya Daskalovi )
с.Верен   (Veren )
с.Голям Дол   (Golyam Dol )
с.Горно Белево   (Gorno Belevo )
с.Горно Ново Село   (Gorno Novo Selo )
с.Гранит   (Granit )
с.Долно Ново Село   (Dolno Novo Selo )
с.Колю Мариново   (Kolü Marinovo )
с.Малко Дряново   (Malko Dryanovo )
с.Малък Дол   (Malık Dol )
с.Марково   (Markovo )
с.Медово   (Medovo )
с.Мирово   (Mirovo )
с.Найденово   (Naydenovo )
с.Опълченец   (Opılçenets )
с.Оризово   (Orizovo )
с.Партизанин   (Partizanin )
с.Плодовитово   (Plodovitovo )
с.Православ   (Pravoslav )
с.Славянин   (Slavyanin )
с.Съединение   (Sıedinenie )
с.Сърневец   (Sırnevets )
с.Черна Гора   (Çerna Gora )
гр.Гълъбово   (Gılıbovo )
с.Априлово   (Aprilovo )
с.Великово   (Velikovo )
с.Главан   (Glavan )
с.Искрица   (İskritsa )
с.Медникарово   (Mednikarovo )
с.Мусачево   (Musaçevo )
с.Мъдрец   (Mıdrets )
с.Обручище   (Obruçişte )
с.Помощник   (Pomoştnik )
с.Разделна   (Razdelna )
гр.Казанлък   (Kazanlık )
гр.Крън   (Krın )
гр.Шипка   (Şipka )
с.Бузовград   (Buzovgrad )
с.Голямо Дряново   (Golyamo Dryanovo )
с.Горно Изворово   (Gorno İzvorovo )
с.Горно Черковище   (Gorno Çerkovişte )
с.Долно Изворово   (Dolno İzvorovo )
с.Дунавци   (Dunavtsi )
с.Енина   (Enina )
с.Копринка   (Koprinka )
с.Кънчево   (Kınçevo )
с.Овощник   (Ovoştnik )
с.Розово   (Rozovo )
с.Ръжена   (Rıjena )
с.Средногорово   (Srednogorovo )
с.Хаджидимитрово   (Hadjidimitrovo )
с.Черганово   (Çerganovo )
с.Шейново   (Şeynovo )
с.Ясеново   (Yasenovo )
гр.Мъглиж   (Mıglij )
с.Борущица   (Boruştitsa )
с.Бънзарето   (Bınzareto )
с.Ветрен   (Vetren )
с.Дъбово   (Dıbovo )
с.Държавен   (Dırjaven )
с.Зимница   (Zimnitsa )
с.Радунци   (Raduntsi )
с.Селце   (Seltse )
с.Сливито   (Slivito )
с.Тулово   (Tulovo )
с.Шаново   (Şanovo )
с.Юлиево   (Ülievo )
с.Яворовец   (Yavorovets )
с.Ягода   (Yagoda )
с.Бащино   (Baştino )
с.Бял Извор   (Byal İzvor )
с.Бяло Поле   (Byalo Pole )
с.Васил Левски   (Vasil Levski )
с.Венец   (Venets )
с.Княжевско   (Knyajevsko )
с.Кравино   (Kravino )
с.Опан   (Opan )
с.Пъстрен   (Pıstren )
с.Средец   (Sredets )
с.Столетово   (Stoletovo )
с.Тракия   (Trakiya )
с.Ястребово   (Yastrebovo )
гр.Павел Баня   (Pavel Banya )
с.Александрово   (Aleksandrovo )
с.Асен   (Asen )
с.Виден   (Viden )
с.Габарево   (Gabarevo )
с.Горно Сахране   (Gorno Sahrane )
с.Долно Сахране   (Dolno Sahrane )
с.Манолово   (Manolovo )
с.Осетеново   (Osetenovo )
с.Скобелево   (Skobelevo )
с.Турия   (Turiya )
с.Тъжа   (Tıja )
с.Търничени   (Tırniçeni )
гр.Раднево   (Radnevo )
с.Бели Бряг   (Beli Bryag )
с.Боздуганово   (Bozduganovo )
с.Българене   (Bılgarene )
с.Гледачево   (Gledaçevo )
с.Даскал-Атанасово   (Daskal-Atanasovo )
с.Диня   (Dinya )
с.Землен   (Zemlen )
с.Знаменосец   (Znamenosets )
с.Ковач   (Kovaç )
с.Ковачево   (Kovaçevo )
с.Коларово   (Kolarovo )
с.Константиновец   (Konstantinovets )
с.Любеново   (Lübenovo )
с.Маца   (Matsa )
с.Полски Градец   (Polski Gradets )
с.Рисиманово   (Risimanovo )
с.Свободен   (Svoboden )
с.Сърнево   (Sırnevo )
с.Тихомирово   (Tihomirovo )
с.Тополяне   (Topolyane )
с.Трояново   (Troyanovo )
с.Трънково   (Trınkovo )
гр.Стара Загора   (Stara Zagora )
с.Арнаутито   (Arnautito )
с.Бенковски   (Benkovski )
с.Богомилово   (Bogomilovo )
с.Борилово   (Borilovo )
с.Борово   (Borovo )
с.Братя Кунчеви   (Bratya Kunçevi )
с.Бъдеще   (Bıdeşte )
с.Воденичарово   (Vodeniçarovo )
с.Горно Ботево   (Gorno Botevo )
с.Дълбоки   (Dılboki )
с.Еленино   (Elenino )
с.Елхово   (Elhovo )
с.Загоре   (Zagore )
с.Змейово   (Zmeyovo )
с.Казанка   (Kazanka )
с.Калитиново   (Kalitinovo )
с.Калояновец   (Kaloyanovets )
с.Кирилово   (Kirilovo )
с.Козаревец   (Kozarevets )
с.Колена   (Kolena )
с.Ловец   (Lovets )
с.Лозен   (Lozen )
с.Люляк   (Lülyak )
с.Лясково   (Lyaskovo )
с.Маджерито   (Madjerito )
с.Малка Верея   (Malka Vereya )
с.Малко Кадиево   (Malko Kadievo )
с.Михайлово   (Mihaylovo )
с.Могила   (Mogila )
с.Ново Село   (Novo Selo )
с.Оряховица   (Oryahovitsa )
с.Остра Могила   (Ostra Mogila )
с.Памукчии   (Pamukçii )
с.Петрово   (Petrovo )
с.Плоска Могила   (Ploska Mogila )
с.Подслон   (Podslon )
с.Преславен   (Preslaven )
с.Пряпорец   (Pryaporets )
с.Пшеничево   (Pşeniçevo )
с.Пъстрово   (Pıstrovo )
с.Ракитница   (Rakitnitsa )
с.Руманя   (Rumanya )
с.Самуилово   (Samuilovo )
с.Сладък Кладенец   (Sladık Kladenets )
с.Старозагорски Бани   (Starozagorski Bani )
с.Стрелец   (Strelets )
с.Сулица   (Sulitsa )
с.Хан Аспарухово   (Han Asparuhovo )
с.Християново   (Hristiyanovo )
с.Хрищени   (Hrişteni )
с.Яворово   (Yavorovo )
гр.Чирпан   (Çirpan )
с.Винарово   (Vinarovo )
с.Воловарово   (Volovarovo )
с.Гита   (Gita )
с.Димитриево   (Dimitrievo )
с.Държава   (Dırjava )
с.Зетьово   (Zetıovo )
с.Златна Ливада   (Zlatna Livada )
с.Изворово   (İzvorovo )
с.Малко Тръново   (Malko Trınovo )
с.Могилово   (Mogilovo )
с.Осларка   (Oslarka )
с.Рупките   (Rupkite )
с.Свобода   (Svoboda )
с.Спасово   (Spasovo )
с.Средно Градище   (Sredno Gradişte )
с.Стоян-Заимово   (Stoyan-Zaimovo )
с.Целина   (Tselina )
с.Ценово   (Tsenovo )
с.Яздач   (Yazdaç )
гр.Гурково   (Gurkovo )
с.Брестова   (Brestova )
с.Дворище   (Dvorişte )
с.Димовци   (Dimovtsi )
с.Жълтопоп   (Jıltopop )
с.Златирът   (Zlatirıt )
с.Конаре   (Konare )
с.Лява Река   (Lyava Reka )
с.Паничерево   (Paniçerevo )
с.Пчелиново   (Pçelinovo )
гр.Николаево   (Nikolaevo )
с.Едрево   (Edrevo )
с.Елхово   (Elhovo )
с.Нова Махала   (Nova Mahala )
гр.Антоново   (Antonovo )
с.Банковец   (Bankovets )
с.Богомолско   (Bogomolsko )
с.Букак   (Bukak )
с.Великовци   (Velikovtsi )
с.Вельово   (Velıovo )
с.Глашатай   (Glaşatay )
с.Голямо Доляне   (Golyamo Dolyane )
с.Горна Златица   (Gorna Zlatitsa )
с.Девино   (Devino )
с.Длъжка Поляна   (Dlıjka Polyana )
с.Добротица   (Dobrotitsa )
с.Долна Златица   (Dolna Zlatitsa )
с.Дъбравица   (Dıbravitsa )
с.Изворово   (İzvorovo )
с.Капище   (Kapişte )
с.Китино   (Kitino )
с.Коноп   (Konop )
с.Крайполе   (Kraypole )
с.Крушолак   (Kruşolak )
с.Кьосевци   (Kıosevtsi )
с.Любичево   (Lübiçevo )
с.Малка Черковна   (Malka Çerkovna )
с.Малоградец   (Malogradets )
с.Манушевци   (Manuşevtsi )
с.Мечово   (Meçovo )
с.Милино   (Milino )
с.Моравица   (Moravitsa )
с.Моравка   (Moravka )
с.Орач   (Oraç )
с.Пиринец   (Pirinets )
с.Поройно   (Poroyno )
с.Присойна   (Prisoyna )
с.Пчелно   (Pçelno )
с.Равно Село   (Ravno Selo )
с.Разделци   (Razdeltsi )
с.Свирчово   (Svirçovo )
с.Свободица   (Svoboditsa )
с.Семерци   (Semertsi )
с.Слънчовец   (Slınçovets )
с.Стара Речка   (Stara Reçka )
с.Старчище   (Starçişte )
с.Стеврек   (Stevrek )
с.Стойново   (Stoynovo )
с.Стройновци   (Stroynovtsi )
с.Таймище   (Taymişte )
с.Тиховец   (Tihovets )
с.Трескавец   (Treskavets )
с.Халваджийско   (Halvadjiysko )
с.Чеканци   (Çekantsi )
с.Черна Вода   (Çerna Voda )
с.Черни Бряг   (Çerni Bryag )
с.Шишковица   (Şişkovitsa )
с.Язовец   (Yazovets )
с.Яребично   (Yarebiçno )
с.Ястребино   (Yastrebino )
гр.Омуртаг   (Omurtag )
с.Беломорци   (Belomortsi )
с.Българаново   (Bılgaranovo )
с.Великденче   (Velikdençe )
с.Величка   (Veliçka )
с.Веренци   (Verentsi )
с.Веселец   (Veselets )
с.Висок   (Visok )
с.Врани Кон   (Vrani Kon )
с.Голямо Църквище   (Golyamo Tsırkvişte )
с.Горна Хубавка   (Gorna Hubavka )
с.Горно Козарево   (Gorno Kozarevo )
с.Горно Новково   (Gorno Novkovo )
с.Горско Село   (Gorsko Selo )
с.Долна Хубавка   (Dolna Hubavka )
с.Долно Козарево   (Dolno Kozarevo )
с.Долно Новково   (Dolno Novkovo )
с.Звездица   (Zvezditsa )
с.Зелена Морава   (Zelena Morava )
с.Змейно   (Zmeyno )
с.Илийно   (İliyno )
с.Камбурово   (Kamburovo )
с.Кестеново   (Kestenovo )
с.Козма Презвитер   (Kozma Prezviter )
с.Красноселци   (Krasnoseltsi )
с.Могилец   (Mogilets )
с.Обител   (Obitel )
с.Панайот Хитово   (Panayot Hitovo )
с.Паничино   (Paniçino )
с.Петрино   (Petrino )
с.Плъстина   (Plıstina )
с.Птичево   (Ptiçevo )
с.Пъдарино   (Pıdarino )
с.Първан   (Pırvan )
с.Росица   (Rositsa )
с.Рътлина   (Rıtlina )
с.Станец   (Stanets )
с.Тъпчилещово   (Tıpçileştovo )
с.Угледно   (Ugledno )
с.Царевци   (Tsarevtsi )
с.Церовище   (Tserovişte )
с.Чернокапци   (Çernokaptsi )
гр.Опака   (Opaka )
с.Голямо Градище   (Golyamo Gradişte )
с.Горско Абланово   (Gorsko Ablanovo )
с.Гърчиново   (Gırçinovo )
с.Крепча   (Krepça )
с.Люблен   (Lüblen )
гр.Попово   (Popovo )
с.Априлово   (Aprilovo )
с.Баба Тонка   (Baba Tonka )
с.Берковски   (Berkovski )
с.Бракница   (Braknitsa )
с.Водица   (Voditsa )
с.Гагово   (Gagovo )
с.Глогинка   (Gloginka )
с.Горица   (Goritsa )
с.Долец   (Dolets )
с.Долна Кабда   (Dolna Kabda )
с.Дриново   (Drinovo )
с.Еленово   (Elenovo )
с.Заветно   (Zavetno )
с.Зараево   (Zaraevo )
с.Захари Стояново   (Zahari Stoyanovo )
с.Звезда   (Zvezda )
с.Иванча   (İvança )
с.Кардам   (Kardam )
с.Ковачевец   (Kovaçevets )
с.Козица   (Kozitsa )
с.Конак   (Konak )
с.Ломци   (Lomtsi )
с.Манастирица   (Manastiritsa )
с.Марчино   (Marçino )
с.Медовина   (Medovina )
с.Осиково   (Osikovo )
с.Паламарца   (Palamartsa )
с.Помощица   (Pomoştitsa )
с.Посабина   (Posabina )
с.Садина   (Sadina )
с.Светлен   (Svetlen )
с.Славяново   (Slavyanovo )
с.Тръстика   (Trıstika )
с.Цар Асен   (Tsar Asen )
гр.Търговище   (Tırgovişte )
с.Алваново   (Alvanovo )
с.Александрово   (Aleksandrovo )
с.Баячево   (Bayaçevo )
с.Бистра   (Bistra )
с.Божурка   (Bojurka )
с.Братово   (Bratovo )
с.Буйново   (Buynovo )
с.Буховци   (Buhovtsi )
с.Вардун   (Vardun )
с.Васил Левски   (Vasil Levski )
с.Голямо Ново   (Golyamo Novo )
с.Голямо Соколово   (Golyamo Sokolovo )
с.Горна Кабда   (Gorna Kabda )
с.Давидово   (Davidovo )
с.Драгановец   (Draganovets )
с.Дралфа   (Dralfa )
с.Дългач   (Dılgaç )
с.Здравец   (Zdravets )
с.Копрец   (Koprets )
с.Кошничари   (Koşniçari )
с.Кралево   (Kralevo )
с.Кръшно   (Krışno )
с.Лиляк   (Lilyak )
с.Ловец   (Lovets )
с.Макариополско   (Makariopolsko )
с.Маково   (Makovo )
с.Миладиновци   (Miladinovtsi )
с.Мировец   (Mirovets )
с.Момино   (Momino )
с.Надарево   (Nadarevo )
с.Овчарово   (Ovçarovo )
с.Осен   (Osen )
с.Острец   (Ostrets )
с.Пайдушко   (Payduşko )
с.Певец   (Pevets )
с.Подгорица   (Podgoritsa )
с.Преселец   (Preselets )
с.Пресиян   (Presiyan )
с.Пресяк   (Presyak )
с.Пробуда   (Probuda )
с.Пролаз   (Prolaz )
с.Разбойна   (Razboyna )
с.Ралица   (Ralitsa )
с.Росина   (Rosina )
с.Руец   (Ruets )
с.Стража   (Straja )
с.Съединение   (Sıedinenie )
с.Твърдинци   (Tvırdintsi )
с.Търновца   (Tırnovtsa )
с.Цветница   (Tsvetnitsa )
с.Черковна   (Çerkovna )
гр.Димитровград   (Dimitrovgrad )
гр.Меричлери   (Meriçleri )
с.Бодрово   (Bodrovo )
с.Брод   (Brod )
с.Бряст   (Bryast )
с.Великан   (Velikan )
с.Воден   (Voden )
с.Върбица   (Vırbitsa )
с.Голямо Асеново   (Golyamo Asenovo )
с.Горски Извор   (Gorski İzvor )
с.Длъгнево   (Dlıgnevo )
с.Добрич   (Dobriç )
с.Долно Белево   (Dolno Belevo )
с.Здравец   (Zdravets )
с.Златополе   (Zlatopole )
с.Каснаково   (Kasnakovo )
с.Крепост   (Krepost )
с.Крум   (Krum )
с.Малко Асеново   (Malko Asenovo )
с.Радиево   (Radievo )
с.Райново   (Raynovo )
с.Светлина   (Svetlina )
с.Скобелево   (Skobelevo )
с.Сталево   (Stalevo )
с.Странско   (Stransko )
с.Черногорово   (Çernogorovo )
с.Ябълково   (Yabılkovo )
гр.Ивайловград   (İvaylovgrad )
с.Белополци   (Belopoltsi )
с.Белополяне   (Belopolyane )
с.Ботурче   (Boturçe )
с.Брусино   (Brusino )
с.Бубино   (Bubino )
с.Бялградец   (Byalgradets )
с.Ветрушка   (Vetruşka )
с.Вис   (Vis )
с.Глумово   (Glumovo )
с.Горно Луково   (Gorno Lukovo )
с.Горноселци   (Gornoseltsi )
с.Горско   (Gorsko )
с.Гугутка   (Gugutka )
с.Долно Луково   (Dolno Lukovo )
с.Долноселци   (Dolnoseltsi )
с.Драбишна   (Drabişna )
с.Железари   (Jelezari )
с.Железино   (Jelezino )
с.Казак   (Kazak )
с.Камилски Дол   (Kamilski Dol )
с.Карловско   (Karlovsko )
с.Кобилино   (Kobilino )
с.Кондово   (Kondovo )
с.Конници   (Konnitsi )
с.Костилково   (Kostilkovo )
с.Ламбух   (Lambuh )
с.Ленско   (Lensko )
с.Мандрица   (Mandritsa )
с.Меден Бук   (Meden Buk )
с.Нова Ливада   (Nova Livada )
с.Одринци   (Odrintsi )
с.Орешино   (Oreşino )
с.Пашкул   (Paşkul )
с.Планинец   (Planinets )
с.Плевун   (Plevun )
с.Покрован   (Pokrovan )
с.Попско   (Popsko )
с.Пъстроок   (Pıstrook )
с.Розино   (Rozino )
с.Сборино   (Sborino )
с.Свирачи   (Sviraçi )
с.Сив Кладенец   (Siv Kladenets )
с.Славеево   (Slaveevo )
с.Соколенци   (Sokolentsi )
с.Хухла   (Huhla )
с.Черни Рид   (Çerni Rid )
с.Черничино   (Çerniçino )
с.Чучулига   (Çuçuliga )
гр.Любимец   (Lübimets )
с.Белица   (Belitsa )
с.Васково   (Vaskovo )
с.Вълче Поле   (Vılçe Pole )
с.Георги Добрево   (Georgi Dobrevo )
с.Дъбовец   (Dıbovets )
с.Йерусалимово   (Yerusalimovo )
с.Лозен   (Lozen )
с.Малко Градище   (Malko Gradişte )
с.Оряхово   (Oryahovo )
гр.Маджарово   (Madjarovo )
с.Бориславци   (Borislavtsi )
с.Голяма Долина   (Golyama Dolina )
с.Горни Главанак   (Gorni Glavanak )
с.Горно Поле   (Gorno Pole )
с.Долни Главанак   (Dolni Glavanak )
с.Долно Съдиево   (Dolno Sıdievo )
с.Ефрем   (Efrem )
с.Златоустово   (Zlatoustovo )
с.Малки Воден   (Malki Voden )
с.Малко Брягово   (Malko Bryagovo )
с.Малко Попово   (Malko Popovo )
с.Румелия   (Rumeliya )
с.Ръженово   (Rıjenovo )
с.Селска Поляна   (Selska Polyana )
с.Сеноклас   (Senoklas )
с.Тополово   (Topolovo )
с.Ангел Войвода   (Angel Voyvoda )
с.Боян Ботево   (Boyan Botevo )
с.Брястово   (Bryastovo )
с.Винево   (Vinevo )
с.Караманци   (Karamantsi )
с.Колец   (Kolets )
с.Минерални Бани   (Mineralni Bani )
с.Сираково   (Sirakovo )
с.Спахиево   (Spahievo )
с.Сусам   (Susam )
с.Сърница   (Sırnitsa )
с.Татарево   (Tatarevo )
гр.Свиленград   (Svilengrad )
с.Варник   (Varnik )
с.Генералово   (Generalovo )
с.Дервишка Могила   (Dervişka Mogila )
с.Димитровче   (Dimitrovçe )
с.Капитан Андреево   (Kapitan Andreevo )
с.Костур   (Kostur )
с.Левка   (Levka )
с.Лисово   (Lisovo )
с.Маточина   (Matoçina )
с.Мезек   (Mezek )
с.Михалич   (Mihaliç )
с.Младиново   (Mladinovo )
с.Момково   (Momkovo )
с.Мустрак   (Mustrak )
с.Пашово   (Paşovo )
с.Пъстрогор   (Pıstrogor )
с.Равна Гора   (Ravna Gora )
с.Райкова Могила   (Raykova Mogila )
с.Сива Река   (Siva Reka )
с.Сладун   (Sladun )
с.Студена   (Studena )
с.Чернодъб   (Çernodıb )
с.Щит   (Ştit )
гр.Симеоновград   (Simeonovgrad )
с.Дряново   (Dryanovo )
с.Калугерово   (Kalugerovo )
с.Константиново   (Konstantinovo )
с.Навъсен   (Navısen )
с.Пясъчево   (Pyasıçevo )
с.Свирково   (Svirkovo )
с.Троян   (Troyan )
с.Тянево   (Tyanevo )
с.Балкан   (Balkan )
с.Бял Кладенец   (Byal Kladenets )
с.Воденци   (Vodentsi )
с.Войводенец   (Voyvodenets )
с.Гледка   (Gledka )
с.Голобрадово   (Golobradovo )
с.Голям Извор   (Golyam İzvor )
с.Долно Ботево   (Dolno Botevo )
с.Долно Поле   (Dolno Pole )
с.Долно Черковище   (Dolno Çerkovişte )
с.Жълти Бряг   (Jılti Bryag )
с.Зимовина   (Zimovina )
с.Кладенец   (Kladenets )
с.Кралево   (Kralevo )
с.Лясковец   (Lyaskovets )
с.Маджари   (Madjari )
с.Малък Извор   (Malık İzvor )
с.Поповец   (Popovets )
с.Пчелари   (Pçelari )
с.Пътниково   (Pıtnikovo )
с.Рабово   (Rabovo )
с.Светослав   (Svetoslav )
с.Силен   (Silen )
с.Стамболово   (Stambolovo )
с.Тънково   (Tınkovo )
с.Царева Поляна   (Tsareva Polyana )
гр.Тополовград   (Topolovgrad )
с.Българска Поляна   (Bılgarska Polyana )
с.Владимирово   (Vladimirovo )
с.Доброселец   (Dobroselets )
с.Каменна Река   (Kamenna Reka )
с.Капитан Петко Войвода   (Kapitan Petko Voyvoda )
с.Княжево   (Knyajevo )
с.Мрамор   (Mramor )
с.Орешник   (Oreşnik )
с.Орлов Дол   (Orlov Dol )
с.Планиново   (Planinovo )
с.Присадец   (Prisadets )
с.Радовец   (Radovets )
с.Сакарци   (Sakartsi )
с.Светлина   (Svetlina )
с.Синапово   (Sinapovo )
с.Срем   (Srem )
с.Устрем   (Ustrem )
с.Филипово   (Filipovo )
с.Хлябово   (Hlyabovo )
с.Чукарово   (Çukarovo )
гр.Харманли   (Harmanli )
с.Бисер   (Biser )
с.Богомил   (Bogomil )
с.Болярски Извор   (Bolyarski İzvor )
с.Браница   (Branitsa )
с.Българин   (Bılgarin )
с.Върбово   (Vırbovo )
с.Доситеево   (Dositeevo )
с.Дрипчево   (Dripçevo )
с.Иваново   (İvanovo )
с.Изворово   (İzvorovo )
с.Коларово   (Kolarovo )
с.Лешниково   (Leşnikovo )
с.Надежден   (Nadejden )
с.Овчарово   (Ovçarovo )
с.Орешец   (Oreşets )
с.Остър Камък   (Ostır Kamık )
с.Поляново   (Polyanovo )
с.Преславец   (Preslavets )
с.Рогозиново   (Rogozinovo )
с.Славяново   (Slavyanovo )
с.Смирненци   (Smirnentsi )
с.Черепово   (Çerepovo )
с.Черна Могила   (Çerna Mogila )
с.Шишманово   (Şişmanovo )
гр.Хасково   (Haskovo )
с.Александрово   (Aleksandrovo )
с.Брягово   (Bryagovo )
с.Войводово   (Voyvodovo )
с.Въгларово   (Vıglarovo )
с.Гарваново   (Garvanovo )
с.Големанци   (Golemantsi )
с.Горно Войводино   (Gorno Voyvodino )
с.Гълъбец   (Gılıbets )
с.Динево   (Dinevo )
с.Долно Войводино   (Dolno Voyvodino )
с.Долно Големанци   (Dolno Golemantsi )
с.Елена   (Elena )
с.Зорница   (Zornitsa )
с.Клокотница   (Klokotnitsa )
с.Книжовник   (Knijovnik )
с.Козлец   (Kozlets )
с.Конуш   (Konuş )
с.Корен   (Koren )
с.Криво Поле   (Krivo Pole )
с.Любеново   (Lübenovo )
с.Малево   (Malevo )
с.Манастир   (Manastir )
с.Мандра   (Mandra )
с.Маслиново   (Maslinovo )
с.Момино   (Momino )
с.Николово   (Nikolovo )
с.Нова Надежда   (Nova Nadejda )
с.Орлово   (Orlovo )
с.Подкрепа   (Podkrepa )
с.Родопи   (Rodopi )
с.Стамболийски   (Stamboliyski )
с.Стойково   (Stoykovo )
с.Текето   (Teketo )
с.Тракиец   (Trakiets )
с.Узунджово   (Uzundjovo )
с.Широка Поляна   (Şiroka Polyana )
с.Борци   (Bortsi )
с.Боян   (Boyan )
с.Буйновица   (Buynovitsa )
с.Венец   (Venets )
с.Габрица   (Gabritsa )
с.Денница   (Dennitsa )
с.Дренци   (Drentsi )
с.Изгрев   (İzgrev )
с.Капитан Петко   (Kapitan Petko )
с.Осеновец   (Osenovets )
с.Страхилица   (Strahilitsa )
с.Черноглавци   (Çernoglavtsi )
с.Ясенково   (Yasenkovo )
гр.Върбица   (Vırbitsa )
с.Божурово   (Bojurovo )
с.Бяла Река   (Byala Reka )
с.Иваново   (İvanovo )
с.Конево   (Konevo )
с.Крайгорци   (Kraygortsi )
с.Кьолмен   (Kıolmen )
с.Ловец   (Lovets )
с.Маломир   (Malomir )
с.Менгишево   (Mengişevo )
с.Методиево   (Metodievo )
с.Нова Бяла Река   (Nova Byala Reka )
с.Станянци   (Stanyantsi )
с.Сушина   (Suşina )
с.Тушовица   (Tuşovitsa )
с.Чернооково   (Çernookovo )
с.Байково   (Baykovo )
с.Близнаци   (Bliznatsi )
с.Висока Поляна   (Visoka Polyana )
с.Върбак   (Vırbak )
с.Длъжко   (Dlıjko )
с.Добри Войниково   (Dobri Voynikovo )
с.Единаковци   (Edinakovtsi )
с.Живково   (Jivkovo )
с.Звегор   (Zvegor )
с.Иглика   (İglika )
с.Калино   (Kalino )
с.Каменяк   (Kamenyak )
с.Развигорово   (Razvigorovo )
с.Сливак   (Slivak )
с.Становец   (Stanovets )
с.Студеница   (Studenitsa )
с.Тервел   (Tervel )
с.Тимарево   (Timarevo )
с.Трем   (Trem )
с.Хитрино   (Hitrino )
с.Черна   (Çerna )
гр.Каолиново   (Kaolinovo )
с.Браничево   (Braniçevo )
с.Гусла   (Gusla )
с.Дойранци   (Doyrantsi )
с.Долина   (Dolina )
с.Загориче   (Zagoriçe )
с.Климент   (Kliment )
с.Лиси Връх   (Lisi Vrıh )
с.Лятно   (Lyatno )
с.Наум   (Naum )
с.Омарчево   (Omarçevo )
с.Пристое   (Pristoe )
с.Сини Вир   (Sini Vir )
с.Средковец   (Sredkovets )
с.Тодор Икономово   (Todor İkonomovo )
с.Тъкач   (Tıkaç )
гр.Каспичан   (Kaspiçan )
гр.Плиска   (Pliska )
с.Върбяне   (Vırbyane )
с.Златна Нива   (Zlatna Niva )
с.Каспичан   (Kaspiçan )
с.Косово   (Kosovo )
с.Кюлевча   (Külevça )
с.Марково   (Markovo )
с.Могила   (Mogila )
с.Векилски   (Vekilski )
с.Вълнари   (Vılnari )
с.Каравелово   (Karavelovo )
с.Красен Дол   (Krasen Dol )
с.Крива Река   (Kriva Reka )
с.Никола Козлево   (Nikola Kozlevo )
с.Пет Могили   (Pet Mogili )
с.Ружица   (Rujitsa )
с.Хърсово   (Hırsovo )
с.Цани Гинчево   (Tsani Ginçevo )
с.Църквица   (Tsırkvitsa )
гр.Нови Пазар   (Novi Pazar )
с.Беджене   (Bedjene )
с.Войвода   (Voyvoda )
с.Енево   (Enevo )
с.Жилино   (Jilino )
с.Зайчино Ореше   (Zayçino Oreşe )
с.Избул   (İzbul )
с.Мировци   (Mirovtsi )
с.Памукчии   (Pamukçii )
с.Писарево   (Pisarevo )
с.Правенци   (Praventsi )
с.Преселка   (Preselka )
с.Сечище   (Seçişte )
с.Стан   (Stan )
с.Стоян Михайловски   (Stoyan Mihaylovski )
с.Тръница   (Trınitsa )
гр.Велики Преслав   (Veliki Preslav )
с.Драгоево   (Dragoevo )
с.Златар   (Zlatar )
с.Имренчево   (İmrençevo )
с.Кочово   (Koçovo )
с.Миланово   (Milanovo )
с.Мокреш   (Mokreş )
с.Мостич   (Mostiç )
с.Осмар   (Osmar )
с.Суха Река   (Suha Reka )
с.Троица   (Troitsa )
с.Хан Крум   (Han Krum )
гр.Смядово   (Smyadovo )
с.Александрово   (Aleksandrovo )
с.Бял Бряг   (Byal Bryag )
с.Веселиново   (Veselinovo )
с.Желъд   (Jelıd )
с.Кълново   (Kılnovo )
с.Ново Янково   (Novo Yankovo )
с.Риш   (Riş )
с.Черни Връх   (Çerni Vrıh )
с.Янково   (Yankovo )
гр.Шумен   (Şumen )
с.Белокопитово   (Belokopitovo )
с.Благово   (Blagovo )
с.Васил Друмев   (Vasil Drumev )
с.Велино   (Velino )
с.Ветрище   (Vetrişte )
с.Вехтово   (Vehtovo )
с.Градище   (Gradişte )
с.Дибич   (Dibiç )
с.Друмево   (Drumevo )
с.Ивански   (İvanski )
с.Илия Блъсково   (İliya Blıskovo )
с.Кладенец   (Kladenets )
с.Коньовец   (Konıovets )
с.Костена Река   (Kostena Reka )
с.Лозево   (Lozevo )
с.Мадара   (Madara )
с.Мараш   (Maraş )
с.Новосел   (Novosel )
с.Овчарово   (Ovçarovo )
с.Панайот Волово   (Panayot Volovo )
с.Радко Димитриево   (Radko Dimitrievo )
с.Салманово   (Salmanovo )
с.Средня   (Srednya )
с.Струино   (Struino )
с.Царев Брод   (Tsarev Brod )
с.Черенча   (Çerença )
гр.Болярово   (Bolyarovo )
с.Воден   (Voden )
с.Вълчи Извор   (Vılçi İzvor )
с.Голямо Крушево   (Golyamo Kruşevo )
с.Горска Поляна   (Gorska Polyana )
с.Денница   (Dennitsa )
с.Дъбово   (Dıbovo )
с.Златиница   (Zlatinitsa )
с.Иглика   (İglika )
с.Камен Връх   (Kamen Vrıh )
с.Крайново   (Kraynovo )
с.Малко Шарково   (Malko Şarkovo )
с.Мамарчево   (Mamarçevo )
с.Оман   (Oman )
с.Попово   (Popovo )
с.Ружица   (Rujitsa )
с.Ситово   (Sitovo )
с.Стефан Караджово   (Stefan Karadjovo )
с.Странджа   (Strandja )
с.Шарково   (Şarkovo )
гр.Елхово   (Elhovo )
с.Борисово   (Borisovo )
с.Бояново   (Boyanovo )
с.Вълча Поляна   (Vılça Polyana )
с.Голям Дервент   (Golyam Dervent )
с.Гранитово   (Granitovo )
с.Добрич   (Dobriç )
с.Жребино   (Jrebino )
с.Изгрев   (İzgrev )
с.Кирилово   (Kirilovo )
с.Лалково   (Lalkovo )
с.Лесово   (Lesovo )
с.Малко Кирилово   (Malko Kirilovo )
с.Маломирово   (Malomirovo )
с.Малък Манастир   (Malık Manastir )
с.Мелница   (Melnitsa )
с.Пчела   (Pçela )
с.Раздел   (Razdel )
с.Славейково   (Slaveykovo )
с.Стройно   (Stroyno )
с.Трънково   (Trınkovo )
с.Чернозем   (Çernozem )
гр.Стралджа   (Straldja )
с.Александрово   (Aleksandrovo )
с.Атолово   (Atolovo )
с.Богорово   (Bogorovo )
с.Воденичане   (Vodeniçane )
с.Войника   (Voynika )
с.Джинот   (Djinot )
с.Зимница   (Zimnitsa )
с.Иречеково   (İreçekovo )
с.Каменец   (Kamenets )
с.Леярово   (Leyarovo )
с.Лозенец   (Lozenets )
с.Люлин   (Lülin )
с.Маленово   (Malenovo )
с.Недялско   (Nedyalsko )
с.Палаузово   (Palauzovo )
с.Поляна   (Polyana )
с.Правдино   (Pravdino )
с.Първенец   (Pırvenets )
с.Саранско   (Saransko )
с.Тамарино   (Tamarino )
с.Чарда   (Çarda )
с.Асеново   (Asenovo )
с.Безмер   (Bezmer )
с.Болярско   (Bolyarsko )
с.Ботево   (Botevo )
с.Бояджик   (Boyadjik )
с.Веселиново   (Veselinovo )
с.Видинци   (Vidintsi )
с.Генерал Инзово   (General İnzovo )
с.Генерал Тошево   (General Toşevo )
с.Голям Манастир   (Golyam Manastir )
с.Гълъбинци   (Gılıbintsi )
с.Дражево   (Drajevo )
с.Драма   (Drama )
с.Дряново   (Dryanovo )
с.Завой   (Zavoy )
с.Златари   (Zlatari )
с.Кабиле   (Kabile )
с.Калчево   (Kalçevo )
с.Каравелово   (Karavelovo )
с.Козарево   (Kozarevo )
с.Коневец   (Konevets )
с.Крумово   (Krumovo )
с.Кукорево   (Kukorevo )
с.Маломир   (Malomir )
с.Меден Кладенец   (Meden Kladenets )
с.Межда   (Mejda )
с.Миладиновци   (Miladinovtsi )
с.Могила   (Mogila )
с.Овчи Кладенец   (Ovçi Kladenets )
с.Окоп   (Okop )
с.Победа   (Pobeda )
с.Робово   (Robovo )
с.Роза   (Roza )
с.Савино   (Savino )
с.Симеоново   (Simeonovo )
с.Скалица   (Skalitsa )
с.Сламино   (Slamino )
с.Стара Река   (Stara Reka )
с.Тенево   (Tenevo )
с.Търнава   (Tırnava )
с.Хаджидимитрово   (Hadjidimitrovo )
с.Ханово   (Hanovo )
с.Чарган   (Çargan )
с.Челник   (Çelnik )
гр.Ямбол   (Yambol )